På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

2017-09-21

Höstbudgeten lämnad till riksdagen

Den 20 september lämnade regeringen sin budgetproposition till riksdagen. Några av förändringarna inom beskattningsområdet är sänkt skatt för pensionärer, skatt på flygresor och en höjning av särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands.

Förändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 är bland annat sänkt inkomstskatt för pensionärer och för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning, höjning av den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta och sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag som anställer en första person. Förändring som föreslås träda i kraft den 1 april 2018 är skatt på flygresor.

I budgetpropositionen aviserar regeringen även kommande förslag som inte tas med här.

Sänkt inkomstskatt för pensionärer och personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Inkomstskatten för pensionärer sänks genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget. För personer med sjukersättning och aktivitetsersättning sänks inkomstskatten genom en ny skattereduktion.

Höjd inkomstskatt för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för personer som bor utomlands höjs från 20 till 25 procent.

Utökat växa-stöd

Växa-stödet, alltså de sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer en första person, utvidgas till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Punktskatter

Bilar, bränslen och el

Beräkningen av bilförmånsvärdet ändras och fordonsskatten höjs genom att ett nytt så kallat bonus–malus-system införs där man premierar miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid. Förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift ska beräknas till marknadsvärdet.

Ett bonus–malus-system införs för nya lätta fordon. Fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Inga skattehöjningar föreslås för existerande bilflotta.

Skatten på energi höjs för bränslen som förbrukas vid viss värmeproduktion, sänks för bensin och diesel med biodrivmedel, sänks för el för viss leverans av värme och kyla och sänks för elförbrukning i mindre datacenter.

Flygskatt

Skatt på flygresor föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Övriga punktskatteregler

Bland annat ändras reglerna om redovisningsskyldighetens inträde och det införs regler om tredjemansföreläggande.

Här hittar du alla förändringar inom beskattningsområdet och hela budgetpropositionen för 2018:

Skatteverket

Till toppen