Skattverket logotyp

Skatteverkets författningssamling

Skatteverket, som lyder under Finansdepartementet, är central förvaltningsmyndighet för frågor om bl.a.

 • skatter
 • socialavgifter
 • vägavgift för vissa tyngre fordon
 • överlastavgift
 • mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten
 • fastighetstaxering
 • folkbokföring
 • registrering av bouppteckningar
 • frågor om brottsutredningar

Skatteverket ska bl.a.

 • meddela föreskrifter om verkställighet av lag
 • genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen
 • ange mål och riktlinjer för Skatteverket
 • vidta åtgärder som leder till samordning, rationalisering och enhetlighet inom Skatteverket.

Observera att det kan förekomma fel i texterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Den 1 januari 2004 inrättades Skatteverket. Den nya myndigheten ersatte Riksskatteverket och de tio regionala skattemyndigheterna. De föreskrifter, allmänna råd, rekommendationer m.m. och informationer som beslutats och publicerats av Riksskatteverket gäller även efter Skatteverkets inrättande.

Skatteverkets föreskrifter är publicerade i Skatteverkets författningssamling (SKVFS).

Riksskatteverkets föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS).

Skatteverkets allmänna råd är intagna i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A).

Riksskatteverkets allmänna råd är under tiden 2001-2003 intagna i publikationen Riksskatteverkets allmänna råd (RSV).

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. är t.o.m. år 2000 intagna i publikationen Riksskatteverkets meddelanden i serierna RSV Sv (fordonsskatt), RSV Sp (punktskatt), RSV Ex (exekution) och RSV S (inkomstskatt, mervärdesskatt och uppbörd).

Riksskatteverkets allmänna råd benämndes före 2001 "Riksskatteverkets rekommendationer m.m.".

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. publiceras här fr.o.m. år 1995.

Äldre upphävda föreskrifter samt äldre gällande och upphävda rekommendationer m.m. beslutade före den 1 januari 1995, finns publicerade i InfoTorg Juridik Länk till annan webbplats. (Rättsbanken).

Senast uppdaterad: 2018-05-31 | Om webbplatsen | Kontakta oss