På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Begära utbetalning – så här gör du

Det är du som har utfört rot- eller rutarbete som begär ersättning från Skatteverket genom e-tjänsten Rot och rut – företag. Begäran om utbetalning kan ske först när köparen har betalat.

Använd våra e-tjänster

  • Använd e-tjänsten Rot och rut – företag när du ska begära utbetalning för utförda rot- och rutarbeten.
  • Om du inte har en enskild näringsverksamhet måste du vara registrerad som ombud för att kunna begära utbetalning. Det gäller även dig som är firmatecknare. Använd e-tjänsten Ombud och behörigheter.

Så här mycket kan du begära i utbetalning

När du har utfört arbetet och köparen har betalat den överenskomna summan för arbetskostnaden till dig, begär du utbetalning från Skatteverket för att få ut den del av arbetskostnaden som köparen inte har betalat. Om köparen redan har utnyttjat maximalt rot- och rutavdrag under året kan du inte få någon utbetalning från Skatteverket.

Köparens rot- och rutavdrag får uppgå till sammanlagt max 50 000 kronor per år. Du kan få max 50 000 kronor i rotavdrag per person och år. Rutavdraget är max 25 000 kronor per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. De som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kronor i rutavdrag. Se tabell.

Rot- och rutavdrag max 50 000 kronor totalt per år


Max summa per avdrag

Rotavdrag

50 000 kronor

Rutavdrag personer under 65 år

25 000 kronor

Rutavdrag personer över 65 år

50 000 kronor

Köparen ska betala det belopp som anges på fakturan efter avdrag för skattereduktion inklusive moms. Summan du kan få ut från Skatteverket ska motsvara skillnaden mellan köparens faktiska betalning och den totala arbetskostnaden inklusive moms. För rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden och för rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.

Om du till exempel har fakturerat arbetskostnad med 50 000 kronor inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kronor på fakturan och kunden måste betala 35 000 kronor för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kronor.

För att du ska kunna få utbetalningen från Skatteverket krävs att du är godkänd för F-skatt när du och din kund ingår ett avtal eller när kunden betalar. Om du blir godkänd för F-skatt efter det att kunden har betalat arbetskostnaden kan du inte få någon utbetalning från Skatteverket.

Du ska lämna uppgifter i e-tjänsten Rot och rut – företag

För att få utbetalning av Skatteverket måste du lämna uppgifter om

  • antalet arbetade timmar
  • vilken typ av rotarbete eller rutarbete som är utfört – om du har utfört både rottjänster och ruttjänster i samma arbete måste du begära två olika utbetalningar
  • vilken ersättning du debiterat för material
  • vilken ersättning du debiterat för annat än rot- eller rutarbetet och material, till exempel resekostnader.

Regler för att importera fil till e-tjänsten

Istället för att fylla i begäran om utbetalning för rot- och rutarbete manuellt kan uppgifterna fyllas i genom att en XML-fil importeras till tjänsten.

Uppgift om antalet arbetade timmar

Du ska lämna uppgift om antalet arbetade timmar oavsett om arbetet utförs till fast pris eller på löpande räkning. Med arbetade timmar avses faktiskt arbetade timmar.

Exempel på uppgifter du ska lämna

Om arbetskostnaden enligt ett fastprisavtal beräknats motsvara tio arbetade timmar men arbetet i själva verket tog åtta timmar är det åtta timmar som du ska ange som arbetad tid.

Om arbetet utförs enligt fastprisavtal och du som utförare anlitar underentreprenörer för att utföra en del av arbetet så måste underentreprenören lämna uppgifter till dig som huvudentreprenör om antalet faktiskt arbetade timmar. Uppgift om antal arbetade timmar som du som utförare anger i ansökan till Skatteverket är sekretess för köparen.

Utförare som inte är folkbokförd i Sverige

Du som utför rot- och ruttjänster och inte är folkbokförd i Sverige, och därför inte kan få en svensk e-legitimation, ska använda elektronisk blankett när du ansöker om utbetalning för rot- och rutarbete. Det gäller oavsett om du har utfört arbetet i Sverige eller i ett annat EES-land.
Har du svensk F-skatt kan du söka ombud och därmed kan ombudet begära utbetalning för rot- och ruttjänster via e-tjänsten.

Utse ombud

Om du är juridisk person måste du anmäla att firmatecknare eller ombud har rätt att ansöka om utbetalning via e-tjänsten. Du måste även anmäla ombud om du ska låta någon annan söka utbetalning åt dig. Du kan enkelt anmäla ombud via e-tjänsten Ombud och behörigheter. I samma tjänst kan även du som enskild näringsidkare utse ett ombud.

Skatteverket

Till toppen