På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Rotarbeten i småhus

Klicka på kategorierna nedan så kommer du till exempel på arbeten som ger rätt respektive inte rätt till rotavdrag.

Observera att listan inte är fullständig.


Bygg


Reparera och underhålla

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

Inget avdrag ges för

Bygga om och bygga till

Krav för rotavdrag:

Rotavdrag ges för

 • rivning av väggar och ombyggnad av ett hus planlösning samt arbete med tilläggsisolering
 • förbättringsarbeten, till exempel byte av plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel 
 • tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. Tillbyggnaden ska till minst 75 procent sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan; se även Gräv- och markarbete (rot).
 • att bygga altan och balkong, förutsatt att de byggs ihop med huset 
 • montering av markiser, platsbyggda garderober och platsbyggda bokhyllor samt upp- och nedmontering av byggnadsställningar 
 • installation av trapphiss   
 • montering av fast köks- och badrumsinredning samt installation av vitvaror i samband med omfattande byggarbete eller renovering 
 • att bygga och reparera en inomhuspool.

Inget avdrag ges för

 • installation och reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset; se även VVS
 • att bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller liknande fristående byggnad
 • arbete med att riva ett hus, även om det byggs upp ett nytt på den gamla stommen
 • att bygga staket och murar
 • montering av fristående möbler 
 • att skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande.

El

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

Inget avdrag ges för

 • eldragning i trädgården
 • installation och reparation av larm 
 • att göra energideklarationer.

Glas och plåt

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintligt glas och plåt till det skick som det var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

 • reparation eller byte av fönster 
 • inglasning av balkonger och altaner 
 • reparation, rengöring eller byte av plåttak, hängrännor och stuprör.

Inget avdrag ges för

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden som köparen äger, eller på tomten där bostaden står.
 • Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

 • markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp 
 • markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS (rot)
 • markarbeten för värmeförsörjning; se även installation av värmepumpar under VVS (rot)
 • markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Data och IT (rut)
 • dränering av husgrunder 
 • sprängning som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
 • kranskötare eller grävmaskinister som arbetar på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den.

Inget avdrag ges för

 • asfaltering, sten- och plattläggning eller anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Trädgårdsarbete (rut)
 • kostnader för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande.

Murning och sotning

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa murade ytor till det skick de var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

 • murning och reparation av skorstenar, murstockar, öppna spisar och kakelugnar 
 • annan sotning än den obligatoriska kommunala 
 • murning av entrétrappor.

Inget avdrag ges för

 • uppförande och reparation av murar eller fristående eldstäder utomhus 
 • kontroll av eldstäder och skorstenar.

Målning och tapetsering

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

Inget avdrag ges för

 • lackning eller målning av dörrar och köksluckor i företagets lokaler 
 • målning av staket eller murar.

Rengöring och underhåll

Krav för rotavdrag:

Rotavdrag ges för

Inget avdrag ges för

VVS – värme, ventilation, sanitet

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Reparation och underhåll ska gälla inventarier som är fast monterade i huset och grundläggande för dess funktion. 
 • Installation av inventarier ska medföra visst byggarbete.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa VVS- utrustningen till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

Inget avdrag ges för

 • servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier 
 • installation eller reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset 
 • slamsugning och tömning av septiktankar 
 • reparation av tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner; se även godkänt arbete under Reparation av vitvaror (rut)
 • att göra energideklarationer och fuktmätningar
Skatteverket

Till toppen