På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Upplagshavares flyttningssäkerhet

Du som är godkänd som upplagshavare ska ställa säkerheter för betalning av tobaksskatt. Säkerhetshandlingen ska skickas in i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Det finns två olika typer av säkerheter, dels en säkerhet som ska täcka risken för skattebortfall vid uppskovsflyttningar av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak (så kallad flyttningssäkerhet), dels en säkerhet som ska täcka risken för skattebortfall i alla andra situationer då du hanterar sådana tobaksvaror under skatteuppskov (så kallad säkerhet för lagring med mera).

Du är skyldig att se till att du vid varje tillfälle har ställt säkerhet med ett tillräckligt belopp. Om du inte har gjort det kan ditt godkännande som upplagshavare komma att ifrågasättas.

Flyttningssäkerhet

Om du som upplagshavare ska flytta cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak under skatteuppskov från dina skatteupplag ska du ställa säkerhet för betalning av tobaksskatten, så kallad ”flyttningssäkerhet” (tidigare kallad transportsäkerhet). Skatteverket får ta säkerheten i anspråk om skattskyldighet inträtt för dig under en uppskovsflyttning och du inte betalat tobaksskatten i rätt tid.

Flyttningssäkerheten ska vara giltig i samtliga EU-länder. Det innebär att den kan tas i anspråk även om du blivit skyldig att betala punktskatt i ett annat EU-land för varor/produkter som du sänt iväg under skatteuppskov från Sverige.

Flyttningssäkerheten ska ställas hos Skatteverket innan uppskovsflyttningen börjar.

Hur ska flyttningssäkerheten beräknas?

Flyttningssäkerhetens belopp ska motsvara tobaksskatten som i medeltal belöper på de varor som du flyttar under skatteuppskov under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska du bara räkna med de dygn under ett år som du flyttar tobaksvaror under skatteuppskov. Se exempel 1 och 2 nedan.

Du ska räkna med samtliga uppskovsflyttningar när du räknar ut beloppet för flyttningssäkerheten, det vill säga

  • flyttningar mellan egna skatteupplag
  • flyttningar från eget till andra upplagshavares skatteupplag (både i Sverige och i annat EU-land)
  • flyttningar från eget skatteupplag till en upplagshavares föranmälda direkta leveransplats (både i Sverige och i ett annat EU-land)
  • flyttningar från eget skatteupplag till en registrerad varumottagares eller en tillfälligt registrerad varumottagares ordinarie mottagningsplats i ett annat EU-land
  • flyttningar från eget skatteupplag till en registrerad varumottagares föranmälda direkta leveransplats i ett annat EU-land
  • flyttningar från eget skatteupplag till exportplats
  • flyttningar från eget skatteupplag till en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat
  • flyttningar från eget skatteupplag till en internationell organisation i ett annat EU-land, ett EU-lands ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation
  • flyttningar av alkoholvaror och tobaksvaror från eget skatteupplag till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Observera att även s.k. administrativa uppskovsflyttningar mellan skatteupplag ska räknas med när du räknar ut beloppet för flyttningssäkerheten. Med ”administrativa uppskovsflyttningar” menas att varorna inte flyttas fysiskt utan bara flyttas mellan olika skatteupplag i samma lagringsutrymme genom åtgärder i den särskilda lagerbokföringen.

Exempel 1

Du flyttar tobaksvaror under skatteuppskov fem gånger under ett år. Flyttningarna sker vid fem olika tillfällen.

Del av räkneexempel
FlyttningAntal dygn som flyttning pågår (A)Skattevärde per flyttning (B)Flyttningens skattevärde x antalet dygn (AxB)
1221 580 kr43 160 kr
2183 000 kr83 000 kr
3320 056 kr60 168 kr
4156 000 kr56 000 kr
5495 268 kr381 072 kr
Summa11 623 400 kr

Flyttningssäkerhetens belopp räknas då ut enligt följande: 623 400 kr / 11 dygn = 56 673 kr

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 56 673 kr.

Exempel 2

Du flyttar tobaksvaror under skatteuppskov vid tjugo tillfällen under två veckor. Varje vardag startar två flyttningar. På helgdagar fortsätter pågående flyttningar, men inga nya flyttningar påbörjas. Varje flyttning har ett skattevärde om 50, 100 eller 150 tkr och pågår i 1-3 dygn enligt nedanstående tabell. Ingen flyttning sker på sista söndagen i perioden. Det är därmed 13 dagar då flyttning sker under tvåveckorsperioden.

Flyttning av tobaksvaror, tabell

Totala skattevärdet för varje dygns pågående uppskovsflyttning anges längst ner i tabellen. Summan av dessa värden är 3 700 tkr. Medelskattevärdet per dygn då uppskovsflyttning pågår är (3 700 tkr / 13 dygn =) 284 615 kr.

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 284 615 kr.

Observera att i exemplet ovan omfattar beräkningen bara uppskovsflyttningar under en tvåveckorsperiod. När du gör beräkningen ska den omfatta alla uppskovsflyttningar som du gör under ett helt år.

Former för säkerheten

Av Skatteverkets föreskrifter om säkerheter (SKVFS 2014:7) framgår bland annat i vilka former säkerhet kan ställas. I vänstermenyn hittar du exempel på hur en säkerhet genom s.k. demandgaranti samt en säkerhet genom pantsättning av spärrat konto bör vara utformade.

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och kan exempelvis bestå av en så kallad demandgaranti utfärdad av en bank eller av ett belopp som satts in på ett bankkonto som pantsatts till förmån för Skatteverket. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från det att säkerheten sagts upp. Säkerheten för lagring med mera ska även kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag då ett beslut om återkallelse av godkännandet som upplagshavare har trätt i kraft.

Du ska skicka in säkerhetshandlingen i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.  

Skatteverket

Till toppen