På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Teknisk information – EMCS

Här presenteras de möjligheter som konstruktörer av system som affärssystem, transportadministrationssystem etc. har att helt eller delvis automatisera inlämningen av EMCS-uppgifter.

Skatteverket erbjuder tre sätt att lämna in uppgifter till EMCS:

 • manuell registrering i e-tjänsten EMCS
 • registrering i e-tjänsten EMCS med hjälp av uppladdning av en xml-fil
 • koppling system till system via "Web Services".

Förändringar i EMCS den 15 februari 2018

Du som använder automatisk eller halvautomatisk inskickning av EMCS-uppgifter måste uppdatera dina xml-scheman till den 15 februari 2018. Då kommer det nämligen en ny version och nya regler för hur de fylls i. Följande ändringar är aktuella:

 • Inledande nollor är inte längre tillåtna i numeriska fält.
 • Nettovikt (net weight) får inte vara större än bruttovikt (gross weight) i CD815 och CD825.
 • Alkoholstyrkan (alcoholic strength) måste vara 0,5–100.
 • Nya maximala flyttningstider (journey time) som är kopplade till transportsättet (transport mode code) i CD813, CD815 och CD825.
Maximal flyttningstid för respektive transportsätt. Anges med bokstaven D följt av siffran i kolumn Maximal flyttningstid i dagar

Transportsätt

Maximal flyttningstid i dagar

0 – Annat

45

1 – Sjötransport

45

2 – Järnvägstransport

35

3 – Vägtransport

35

4 – Lufttransport

20

5 – Postförsändelse

30

7 – Transport genom fasta installationer

15

8 – Transport på inre vattenvägar

35

 

Testmiljön kommer att ändras 2017-11-30 så att det nya filformatet kan testas.

Automatisering av inlämningen av EMCS-uppgifter

Halvautomatisk inlämning med hjälp av filuppladdning

I e-tjänsten EMCS finns det möjlighet att skapa ett nytt administrativt dokument genom att ladda upp en fil från den egna datorn. Filen ska vara i xml-format och följa ett av EU fastställt xml-schema. En sådan xml-fil kan lämpligen produceras av företagets affärs- eller transportadministrationssystem eftersom uppgifterna som ska anges i det administrativa dokumentet torde vara tillgängliga där. Hur filens innehåll ska se ut beskrivs under rubriken "Automatisk inlämning med hjälp av Web Services", eftersom formatet och reglerna är desamma.

Automatisk inlämning med hjälp av "Web Services"

Skatteverket tillhandahåller en "Web Service", EmCbEcopWS, med nio metoder för registrering av EMCS-uppgifter:

 • Inlämning av elektroniskt administrativt dokument (e-AD)
 • Inlämning av mottagningsrapport
 • Hämtning av e-AD
 • Annullering av e-AD
 • Omdestinering av e-AD
 • Kontroll av e-AD ·
 • Kontroll av mottagningsrapport
 • Kontroll av uppdelning av e-AD
 • Uppdelning av e-AD                 

För samtliga metoder finns svenska specifikationer, men den huvudsakliga dokumentationen är specifikationer som har tagits fram centralt inom EU, funktionsspecifikation (FESS) och designspecifikation (DDNEA). Där finns dels användningsfall som beskriver hur indata fylls i och vilka kontroller som sker av datan, dels detaljerade beskrivningar av alla meddelanden som skickas till och från systemet (DDNEA, Appendix D). Observera att där specifikationerna anger "does not apply", innebär det att det svenska systemet betraktar det som "får inte förekomma". Värt att notera är även att de elektroniska administrativa dokumenten först benämndes "e-AAD" (electronic accompanying administrative document) och senare "e-AD" (electronic administrative document) och att båda dessa benämningar förekommer om vartannat i specifikationerna.

Svenska specifikationer

I automatiseringsspecifikationerna refereras till två olika typer av kodlistor, "technical code lists" och "business code lists". De tekniska koderna finns i xml-schemana (DDNEA appendix H), och kan alltså inte ändras med mindre än att nya versioner av schemana börjar användas. Verksamhetskoderna däremot, kan ändras av EU när som helst och distribueras ut till medlemsstaterna.

Skatteverket tillhandahåller aktuella listor över gällande verksamhetskoder här:

Testmiljö

Testmiljön är nu anpassad för den version av meddelandena som börjar användas 2016-02-11.

Organisationslegitimation i EMCS

I e-tjänsten EMCS legitimerar man sig med en elektronisk legitimation. Det kan antingen vara en personlig e-legitimation eller en organisationslegitimation. En organisationslegitimation, som kan användas i EMCS, kan även kallas organisationscertifikat utan personangivelse eller serverlegitimation. För närvarande är det bara Steria som ger ut dessa.

Fördelarna med att använda organisationslegitimationen är att man slipper att ansöka om behörighet för varje anställd och att samma behörigheter går att återanvända när man vill titta på uppgifter eller registrera mottagningsrapport i e-tjänsten EMCS, om man använder "Web Services" för att skicka in uppgifter.

För användning av organisationslegitimation i e-tjänsten måste företaget ha en proxy-server som sköter identifieringen mot Skatteverket.

Företaget som har organisationslegitimationen, som ska användas i EMCS, ska ansöka om tillstånd att använda legitimationen i EMCS  på blankett Anmälan organisationslegitimation i EMCS (SKV 5382).

På blanketten förbinder företaget sig att:

 • Inte någon användare av organisationslegitimationen har direkt åtkomst till dess privata nyckel
 • Inte använda organisationslegitimationen i fel sammanhang
 • Spärra organisationslegitimationen i enlighet med utfärdarens regelverk
 • Logga vilken användare som använder organisationslegitimationen vid varje tillfälle
 • Spara loggar över organisationslegitimationens användning i minst 10 år

Organisationslegitimationen får man inte lagra på en PC eller importera i PC:ns certifikatregister. Den måste ligga skyddad på en proxy-server och det är bara systemadministratören som får känna till dess PIN-kod.

Så går ett anrop till

 • När den anställde anropar e-tjänsten EMCS hos Skatteverket, ska anropet gå till så här:

Den anställdes PC

 • Anropar emcsproxy.foretagA.se

Företag A:s proxy-server

 • Tar reda på att emcsproxy.foretagA.se betyder Skatteverkets e-tjänst EMCS       (https://www2.skatteverket.se/em/em_emcs/login.dolänk till annan webbplats)
 • Loggar vilken person det är som sitter vid PC:n
 • Anropar e-tjänsten EMCS och identifierar sig med organisationslegitimationen.

Skatteverkets e-tjänst EMCS

 • Kontrollerar att organisationslegitimationen är giltig
 • Kontrollerar att företaget har tillstånd att använda organisationslegitimation i EMCS
 • Tar reda på vilket/vilka punktskattenummer som organisationsnumret i legitimationen får agera för

Möjlighet att dela server

Under förutsättning att man väljer en teknisk lösning som klarar de krav som ställs på ansökningsblankett SKV 5382, har Skatteverket inga ytterligare synpunkter på vilken proxy-server man ska införskaffa eller hur den ska konfigureras. Skatteverket tillhandahåller inget tekniskt stöd för val eller framtagande av densamma.

Under förutsättning att man klarar de krav som ställs på ansökningsblankett SKV 5382, finns inte heller något hinder mot att dela server. Personal som får företräda företag A får förstås endast kunna nyttja organisationslegitimationen för företag A, och personal som får företräda företag B endast organisationslegitimationen för företag B.

Support

Frågor som rör "web services"-gränssnittet och uppladdningsfilen skickas till emcs.teknik@rsv.se. Vänligen ange ditt telefonnummer när du kontaktar oss.

Skatteverket

Till toppen