På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Om EMCS inte är tillgängligt

När EMCS inte är tillgängligt ska ett pappersbaserat reservsystem användas. Denna instruktion beskriver förutsättningarna för att det pappersbaserade systemet ska få användas och vad som måste göras när EMCS åter är tillgängligt.

Det finns inte några bestämmelser som reglerar när EMCS kan anses vara "inte tillgängligt". Alla omständigheter som medför att aktören i Sverige av tekniska orsaker inte kan använda EMCS jämställs med "inte tillgängligt". Om EMCS endast är oåtkomligt för en enskild aktör får den behöriga myndigheten, innan flyttningen påbörjas, begära information om varför aktören inte kan använda EMCS.

Skicka varor under skatteuppskov

Upprätta ett pappersdokument med samtliga uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet (e-AD) skulle ha innehållit

Pappersdokumentet ska följa med transporten och vara tillgängligt för kontroll under hela förflyttningen. Pappersdokumentet ska ha rubriken "Följedokument för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov". Det ska även innehålla samma uppgifter som i e-AD:t, med hänvisningar med de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 1 i bilaga I till förordningen (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

Det är viktigt att samtliga uppgifter anges i pappersdokumentet. Det är avsändaren som ansvarar för detta. För att underlätta hanteringen har Skatteverket tagit fram ett exempel som kan användas. Observera att det inte är något krav att använda nedanstående exempel. Avsändaren är fri att använda andra dokument som innehåller samma uppgifter.

Avsändaren ska behålla en kopia av ersättningsdokumentet som underlag till bokföringen.

Kontakta Skatteverket och anmäl att reservsystemet kommer att användas

Avsändaren ska lämna in en kopia av ersättningsdokumentet till Skatteverket via e-post till emcs@skatteverket.se, fax: 0240-103 40 eller postförsändelse: Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Nu kan flyttningen påbörjas under skatteuppskov

Skatteverket har informerats och reservsystemet kan användas. Avsändaren behöver inte invänta någon bekräftelse eller särskilt tillstånd från Skatteverket.

Avsändaren ska upprätta e-AD

Så fort EMCS åter blir tillgängligt ska du lämna ett e-AD via EMCS När uppgifterna i detta dokument elektroniskt godkänts av Skatteverket, ersätter det pappersdokumentet. Flyttningen anses äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet till dess att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet har godkänts.

Ta emot varor under skatteuppskov

Mottagningsrapport ska lämnas senast inom fem dagar

Om mottagningsrapporten inte kan lämnas via EMCS inom fem dagar på grund av att systemet inte är tillgängligt eller för att ett e-AD inte kunnat upprättas i EMCS, ska du som mottagare lämna ett pappersdokument till Skatteverket i Ludvika med samtliga uppgifter som den elektroniska mottagningsrapporten skulle ha innehållit.

Du måste även intyga att flyttningen har avslutats. Pappersdokumentet ska ha rubriken "Mottagningsrapport för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov".

Det är viktigt att samtliga uppgifter anges i pappersdokumentet. Det är du som mottagare som ansvarar för detta. För att underlätta hanteringen har Skatteverket tagit fram följande exempel som kan användas.

Observera att det inte är något krav att använda bifogade exempel. Det viktigaste är att dokumentet innehåller de uppgifter som visas i exemplet.

När det datoriserade systemet åter blir tillgängligt, eller ett e-AD har kunnat upprättas i EMCS, ska mottagaren lämna in en mottagningsrapport i EMCS.

Skatteverkets hantering av uppgiften

Skatteverket vidarebefordrar informationen till avsändarlandets behöriga myndighet.

Skatteverket

Till toppen