På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Annonser

En annons är ett särskilt utrymme som upplåtits i en trycksak för att återge text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam.

Som utgivare räknas den för vars räkning en trycksak har framställts.

Om utrymme har upplåtits fritt eller mot ersättning saknar betydelse för bedömningen av om det är en annons. Det kan däremot inverka på bedömningen av om en annons är skattepliktig eller inte.

Något krav på att en annons ska ha ett visst innehåll finns inte. Exempelvis är införda offentliga meddelanden, familjeannonser och kungörelser i dagstidningar, annonser.

Som annons räknas däremot inte ett upplåtet utrymme i eller på något som inte är att anse som en trycksak enligt reklamskattelagen, t.ex. utrymme på ett klädesplagg, ett emballage eller en färdbiljett. Däremot kan offentliggörandet av reklamen beskattas, se vidare under offentliggörande av övrig reklam.

Annonser för annan än utgivaren som mot ersättning offentliggörs i en publikation samt gratis införda annonser som innehåller reklam är skattepliktiga, dock med vissa undantag som anges nedan. Vad som enligt reklamskattelagen anses som reklam har behandlats under reklam.
Mot betalning införda offentliga meddelanden, kungörelser, platsannonser, familjeannonser m.m. beskattas alltså. Vidare räknas alla mot betalning införda meddelanden i telefonkataloger, adressregister m.m. som skattepliktiga annonser om ersättning utgår på annat sätt än genom ordinarie telefonabonnemangsavgift eller liknande.

Som annons som innehåller reklam räknas bl.a. i redaktionell text intagna meddelanden (textreklam) som har till syfte att bidra till att avsätta varor eller tjänster i kommersiell verksamhet.

Ersättningsannons

En ersättningsannons är inte skattepliktig. En ersättningsannons är en annons som utan extra vederlag tas in som rättelse av sådan annons som vid första införandet har innehållit tryckfel eller någon annan felaktighet som utgivaren svarar för.

Reklamskatt betalas inte heller för gratisannonser som innehåller erbjudande från privatpersoner om försäljning, inköp, eller byte av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst. Sådana annonser är inte kommersiell reklam.

Internet

Publicering på internet omfattas inte av reklamskattelagen om det inte är så att utgivaren fått ersättning för att offentliggöra en annons i både tryckt media och på internet, då ska en uppdelning göras. Priset för respektive annons ska tydligt framgå på faktura eller liknande.
 

Undantag från skatteplikt

Vissa annonser är undantagna från skatteplikt. De kan delas in i tre grupper:

Annonser i organ för vissa sammanslutningar

Annonser i periodisk publikation, som väsentligen framstår som organ för sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda funktionshindrade eller arbetshindrade medlemmar är inte skattepliktiga. Inga andra syften än de ovan uppräknade omfattas av undantaget.

Annons i publikation på främmande språk för spridning huvudsakligen utomlands

Annonser i publikationer som uteslutande innehåller text på främmande språk och som sprids huvudsakligen utomlands är inte skattepliktiga. Med spridning huvudsakligen utomlands menas att minst 80 % av den totala upplagan ska spridas utom landet. För att undantaget ska vara tillämpligt måste båda förutsättningarna vara uppfyllda.

Vissa egenannonser i publikation

Annons som är intagen i en publikation eller i en bilaga till en publikation och som avser endast den publikationen där annonsen är införd eller annat nummer av publikationen är inte skattepliktig. Detsamma gäller beträffande annons i bok om annonsen avser annan bokutgivning av samma förläggare.

Skatteverket

Till toppen