På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

2016-07-01

Nya regler inom elskatt

Det införs nya regler om den el som inte är skattepliktig. Även reglerna om skattskyldighet för den som framställer el förändras.

El är inte skattepliktig om den:

 • framställts:
  a. i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av
  mindre än 50 kilowatt,
  b. av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt
  av mindre än 50 kilowatt, och
  c. elen inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas
  av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),
 • till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent
  eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med
  producenten eller leverantören,
 • framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
 • förbrukats för framställning av el,
 • framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett ledningsnät
  som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap.
  ellagen, eller
 • framställts:
  a. i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt av mindre än 100
  kilowatt,
  b. från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6,
  c. av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt
  av mindre än 100 kilowatt, och
  d. elen inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas
  av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om installerad generatoreffekt
ska för el som framställs från

 • vind eller vågor: motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,
 • sol: motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
 • annan energikälla utan generator: motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt.

Om el framställs från olika källor ska effekterna läggas samman.

Om du framställer skattepliktig el ska du betala skatt och därmed registreras hos Skatteverket . Detsamma gäller om du yrkesmässigt levererar skattepliktig el som du själv framställt eller el som någon annan framställt.

Om du inte yrkesmässigt levererar el finns ett nytt undantag från detta. Du behöver inte vara registrerad som skattskyldig om du har en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kW. Om elen framställts från vind, vågor, sol eller annan energikälla utan generator gäller andra effektgränser.

Skatteverket

Till toppen