På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Frågor och svar om kemikalieskatten

Här hittar du  exempel på vanliga frågor om kemikalieskatten, till exempel vilka varor som skatt ska betalas för och KN-nummer. Frågorna i det här avsnittet ställdes under branschträffen den 8 mars.

Ansökan och beslut om godkännande av lagerhållare

Hur registreras ett godkännande som lagerhållare och vad omfattas av ett godkännande?

Ett godkännande som lagerhållare är kopplat till företagets organisationsnummer / personnummer. Godkännandet som lagerhållare gäller företagets hela verksamhet och kan inte begränsas till att exempelvis bara gälla någon eller några typer av de skattepliktiga varorna.

När måste vi skicka in ett skuldfrihetsintyg?

Om sökande är utländsk eller det finns utländska fysiska eller juridiska personer med bestämmande inflytande i verksamheten ska ett skuldfrihetsintyg bifogas till ansökan. Ett skuldfrihetsintyg utfärdas normalt av myndighet motsvarande Kronofogdemyndigheten i sökandes hemland. Om sökande bor i ett land och är medborgare i ett annat land kan det bli aktuellt med skuldfrihetsintyg från båda länderna.

Måste vi anmäla när någon i styrelsen byts ut?

Ja, en lagerhållare ska bland annat anmäla till Skatteverket om styrelsen ändras.

Kan Skatteverket lägga ut en lista över godkända lagerhållare för att det ska bli lättare att kontrollera om kunden är godkänd?

Nej, det kan vi inte göra. Lagstiftningen om sekretess för uppgifter i Skatteverkets verksamhet tillåter oss inte att sammanställa och lägga ut en sådan lista (27 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen [2009:400], OSL jmf med 27 kap. 6 § OSL). Vi kan däremot berätta om ett eller flera namngivna företag är godkända lagerhållare om du kontaktar oss (2 kap. 5 § lagen [2001:181] om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet).

Om du vill veta om ett visst företag är godkänt som lagerhållare kan du kontakta Skatteverket.

Telefon: 010-572 23 80 (klockan 9-15 på vardagar)

E-post: storforetagsregionen@skatteverket.se

Är det sekretess på uppgifterna i ansökan om godkännande som lagerhållare?

Ja, det är absolut sekretess på uppgifterna i ansökan. Även beslutet omfattas av sekretess.

Kan ett godkännande som lagerhållare återkallas?

Ja, läs mer om detta här.

När finns blanketten för ansökan om godkännande som lagerhållare tillgänglig på webb?

Den finns tillgänglig från den 31 mars 2017. Ni kan från den 1 april 2017 börja ansöka om att bli godkänd som lagerhållare.

Från vilket datum blir man godkänd som lagerhållare?

Ni kan godkännas tidigast på beslutsdagen. Om ni vill bli godkänd från ett senare datum måste ni skriva det i ansökan. Godkännandet kan aldrig gälla retroaktivt.

Hur lång är handläggningstiden för godkännande som lagerhållare?

Skatteverket kan inte ge ett exakt svar över hur lång handläggningstiden är, men en komplett ifylld ansökan kommer gå snabbare att handlägga än en ansökan som behöver kompletteras. Av ansökningsblanketten framgår vad som ska bifogas.

Att deklarera elektroniskt

Hur deklarerar man elektroniskt? Sker det genom filöverföring?

Nej, det går inte att deklarera genom filöverföring. Ni deklarerar genom att använda vår e-tjänst.

Avdrag

Vem ska visa rätten till avdrag och vad händer om man gör ett felaktigt avdrag?

Det är frivilligt att göra avdrag. Det är upp till den som är skyldig att betala skatt att välja om något avdrag ska göras eller inte. Om man väljer att göra avdrag måste det finnas underlag som styrker rätten till avdrag. Det är alltså den som gör avdrag som ska visa rätten till avdrag. Om man lämnar en felaktig uppgift (oriktigt uppgift) kan det bli aktuellt med skattetillägg.

Vad händer om vi får ett felaktigt intyg från tillverkaren?

Det är varans faktiska innehåll som avgör om ni har rätt till avdrag eller inte.

Beskattningskonsekvenser

Nedan följer exempel som förklarar om det blir någon beskattningskonsekvens och för vem.

Lagerhållare A tillverkar en skattepliktig vara

Eftersom A är godkänd lagerhållare inträder ingen skattskyldighet i samband med tillverkningen. Ingen skatt ska redovisas i detta skede.

Lagerhållare A importerar en skattepliktig vara från tredjeland

Eftersom A är godkänd lagerhållare är varorna undantagna från skattskyldighet vid importtillfället. Ingen skatt ska alltså betalas till Tullverket i samband med importen. Inte heller ska någon skatt redovisas till Skatteverket i detta skede.

Lagerhållare A säljer en skattepliktig vara till Lagerhållare B. Varan levereras från A:s centrallager.

Eftersom B är godkänd lagerhållare inträder ingen skattskyldighet i samband med denna försäljning/leverans. Ingen skatt ska redovisas i detta skede.

Lagerhållare B flyttar en skattepliktig vara från sitt centrallager till sin butik.

Skattskyldigheten för en lagerhållare inträder när en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning. Lagerhållare B ska alltså redovisa skatt för den aktuella varan.

Lagerhållare B säljer en skattepliktig vara till någon som inte är godkänd som lagerhållare, t.ex. en privatperson. Varan levereras från B:s centrallager.

Skattskyldigheten för en lagerhållare inträder när en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare. Lagerhållare B ska alltså redovisa skatt för den aktuella varan.

Lagerhållare B säljer en skattepliktig vara till en utländsk kund. Varan levereras från B:s centrallager.

Skattskyldigheten för en lagerhållare inträder som huvudregel när en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare. Om varan levereras till en köpare i ett annat land inträder dock ingen skattskyldighet. Ingen skatt ska redovisas i denna situation.

Lagerhållare B säljer en skattepliktig vara till en utländsk kund. Varan levereras från B:s butik.

Skattskyldigheten för varan har redan inträtt vid ett tidigare tillfälle. Det är alltså en redan beskattad vara som levereras från butiken. Ingen skatt ska därför redovisas i samband med denna leverans. Undantaget för varor som levereras till köpare i annat land kan inte tillämpas i detta fall.

Ett företag som inte är godkänt som lagerhållare för in en skattepliktig vara från annat EU-land.

Skattskyldigheten inträder när varan förs in i Sverige och företaget ska redovisa skatten senast fem dagar efter införseln.

En privatperson köper en skattepliktig vara direkt från en utländsk säljare. Varan levereras från ett område utanför Sveriges territorium hem till privatpersonen.

I detta fall är varan undantagen från skattskyldighetens inträde eftersom försäljningen sker direkt från en utländsk säljare till en konsument i Sverige och varan levereras från ett område utanför Sveriges territorium. Ingen skatt ska alltså redovisas i denna situation. Detsamma gäller om privatpersonen hämtar varan hos sitt postombud. Om en butik i Sverige däremot sköter beställningen från den utländska säljaren är undantaget inte tillämpligt.

En vara lämnas till konsument i utbyte för en trasig vara, behöver vi betala skatt för utbytesvaran?

Ja, det behöver ni göra då det inte finns något undantag för utbytesvaror enligt LSKE.

Läs mer om skattskyldighetens inträdelänk till annan webbplats och undantag från skattskyldighetens inträdelänk till annan webbplats.

Deklaration

Kan vi lämna flera deklarationer, rutorna räcker inte till annars?

Ni ska lämna en deklaration per redovisningsperiod (lagerhållare) eller per skattepliktig händelse (övriga). Deklarationen är en sammanställning över samtliga varor för vilka skattskyldighet inträtt under redovisningsperioden eller vid den skattepliktiga händelsen.

Faktura

Kan vi skriva skatten på fakturan/kvittot?

Ja, om ni vill kan ni skriva ut skatten på fakturan/kvittot, men det finns inget lagkrav enligt LSKE.

Kontroll

Hur kommer Skatteverket kontrollera att företag betalar rätt skatt?

Skatteverket arbetar med urval och kommer kontrollera att rätt skatt betalas genom skrivbordsutredningar och revision. Hur Skatteverket kommer att genomföra kontrollerna är inget vi offentliggör.

Vad händer om lagerhållare A säljer en vara till ett företag B som inte längre är godkänd som lagerhållare?

Lagerhållare A ansvarar för att vid varje redovisningstillfälle redovisa rätt skatt. Om företag B inte är godkänd lagerhållare när varorna levereras inträder skattskyldigheten och lagerhållare A ska redovisa skatt för varorna. Om lagerhållare A upptäcker fel i sin redovisning kan en rättelse lämnas till Skatteverket.

I andra punktskattelagstiftningar finns krav på särskild lagerbokföring för godkänd lagerhållare, gäller det även för denna skatt?

Nej, något sådant krav finns inte enligt LSKE.

Lagtext

Vem är det som beslutar om förordning om skatt på kemikalier i viss elektronik?

Det gör regeringen.

Omprövning/överklagande

Vi tycker att Skatteverket har fattat ett felaktigt beslut, hur gör vi?

Ett beskattningsbeslut kan omprövas av Skatteverket och även överklagas till förvaltningsrätten. Ett beslut om godkännande som lagerhållare kan överklagas till förvaltningsrätten.

Tidpunkt för beskattning

Om försäljning sker mellan godkända lagerhållare, kan vi då välja vem som ska redovisa skatten?

Nej, det går inte att välja vem som ska redovisa skatten.

Tidpunkten för godkännande av lagerhållare och hur det påverkar innevarande lager

Vad gäller för innevarande lager om man blir godkänd lagerhållare före respektive efter den 1 juli?

Från och med den 1 juli inträder skattskyldigheten för den som godkänts som lagerhållare till exempel när skattepliktiga varor levereras till en köpare som inte är lagerhållare eller tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning (12 § LSKE). Det gäller oavsett när varorna köpts in eller tillverkats. Det innebär att den som den 1 juli är godkänd som lagerhållare ska betala skatt för varor som finns i lager (gäller inte varor i butikslager) den 1 juli när de levereras till köpare som inte är godkända som lagerhållare eller tas till eget försäljningsställe.

Den som inte är godkänd som lagerhållare ska efter den 1 juli betala skatt för varor som tillverkas, förs in eller importeras till Sverige. Skattskyldigheten inträder i detta fall när varan tillverkas eller förs in till Sverige. Om en aktör som inte är godkänd som lagerhållare har varor i lager den 1 juli behöver alltså ingen skatt betalas för dessa.

Tulldeklaration, punktskattedeklaration och särskild skattedeklaration

När ska vi lämna en tulldeklaration och när ska vi lämna en punktskattedeklaration/särskild skattedeklaration?

För information om tulldeklaration kontakta Tullverket.

Om ni är godkänd lagerhållare inträder ingen skattskyldighet i samband med import eller när ni för in eller tar emot varor från annat EU-land. Skattskyldigheten skjuts istället upp till ett senare tillfälle, till exempel tills varorna levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller tills varorna tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning. Ni ska redovisa skatten på en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod, som vanligtvis omfattar en kalendermånad.

Om ni, som äger de skattepliktiga elektronikvarorna som importeras, inte är godkänd lagerhållare, ska skatten betalas till Tullverket i samband med importen. Om ni istället för in eller tar emot varor från annat EU-land ska ni redovisa och betala skatten till Skatteverket i en särskild skattedeklaration.

Undantag

Är försäljning till offentliga sektorn, kommunala eller privata skolor undantagna från skatten?

Nej, enligt LSKE finns inte något sådant undantag.

Läs mer om skattskyldighetens inträdelänk till annan webbplats och undantag från skattskyldighetens inträde.

Varor som skatt ska betalas för och KN-nummer

Varför ska vi betala skatt på diskmaskin för hemmabruk men inte för diskmaskin som används för restaurangbruk?

Syftet med skatten är bland annat att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö. Det är varans KN-nummer som avgör om skatt ska betalas för varan, inte varans tänkta eller faktiska användningsområde.

Kan vi använda oss av listan med KN-nummer som finns på Statistiska Centralbyråns webb?

Skatteverket kan inte garantera att den listan är korrekt. För att vara säker på att det är rätt KN-nummer bör ni kontakta Tullverket.

Ska skatten även beräknas på tillbehör/reservdelar som sampackas med en skattepliktig vara?

Ja, i normalfallet ska den det, tolkningsregler av KN-nummer är avgörande. Tillbehör/reservdelar som förpackas och säljs tillsammans med en vara utgör en del av varan och ska därmed räknas med i den skattepliktiga varans vikt medan tillbehör/reservdelar som säljs separat inte utgör en del av varan och följaktligen inte ska räknas med i den skattepliktiga varans vikt.

Vad menas med att tillverka en produkt? Är det tillverkning att sätta sitt varumärke på en färdig produkt?

Nej, att enbart sätta sitt varumärke på en färdig produkt är inte tillverkning enligt lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE). Tillverkning är, utöver industriell tillverkning, att sätta ihop komponenter till en färdig produkt. För att det ska räknas som tillverkning krävs att komponenterna som monteras ihop bildar en ny produkt som faller in under ett skattepliktigt KN-nummer.

Yrkesmässighet

Hur definieras yrkesmässighet enligt LSKE?

För att tillverkning, införsel, mottagande och import ska anses yrkesmässig enligt LSKE så ska aktiviteten utföras antingen av en juridisk person eller av en fysisk person och avse varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Utförs aktiviteterna av en juridisk person är det alltid yrkesmässigt. För fysiska personer får en bedömning göras om aktiviteten avser varor som är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk.

Översättningar

Kommer Skatteverket att översätta lagtexten och informationen som finns på Skatteverket webb?

Skatteverket kommer, efter önskemål från branschen, ta fram en kort översiktlig information om att lagen finns och vad den innebär på engelska. Informationen kommer att publiceras på vår webbplats.

Övriga än godkända lagerhållare

När ska vi som inte är godkända som lagerhållare redovisa skatten?

Ni ska redovisa skatt till Skatteverket vid varje tillverknings- eller införseltillfälle. Deklaration ska lämnas och skatten betalas senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen, vilket framgår av skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skatteverket

Till toppen