På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Definitioner

Här finns samlat de definitioner vi hänvisar till i texten som är relevanta för skatt på kemikalier i viss elektronik.

Additivt tillsatt förening - en förening som är tillsatt på annat sätt än reaktivt. En additivt tillsatt förening har blandats med materialet som ska flamskyddas utan att det skett genom en kemisk reaktion. Additivt tillsatta föreningar sitter lösare bundna till materialet och frigörs därför lättare vid användning av materialet eller då det blir avfall. Alla föreningar som inte är reaktivt tillsatta enligt definitionen nedan anses additivt tillsatta när det gäller beskattningen.

Bromförening - kemiska föreningar som innehåller grundämnet brom.

EU-land - i punktskattesammanhang, ett land eller område som tillhör EU:s punktskatteområde. EU:s punktskatteområde är inte identiskt med EU:s territorium. EU:s punktskatteområde är inte heller identiskt med EU:s mervärdesskatteområde eller EU:s tullområde.

Fosforförening - kemiska föreningar som innehåller grundämnet fosfor.

Homogent material - ett material som har samma fysikaliska egenskaper i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material.

Import - varor som förs in till Sverige från tredjeland under förutsättning att varorna inte omfattas av ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang, till exempel transitering. Med import menas också att varor frisläpps från ett sådant förfarande eller ett sådant arrangemang.

Införsel - varor förs in till Sverige från ett annat EU-land.

Klorförening - kemiska föreningar som innehåller grundämnet klor.

Reaktivt tillsatt förening - en förening som är bunden till en stabil polymer genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar. Föreningen ska ingå som en del av polymeren. Polymer har här samma betydelse som i REACH-förordningen (artikel 3 punkt 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006). Att polymeren ska vara stabil innebär att den inte förändras märkbart under varans livstid. Vid denna bedömning kan ni bortse från mindre förändringar som inte påverkar materialets egenskaper, exempelvis att ytan med tiden blir något mattare. Att förändringen ska vara märkbar innebär inte att den måste vara synlig med blotta ögat, utan även förändringar som enbart kan upptäckas med mätinstrument kan innebära att polymeren inte anses stabil. Att det ska bildas kovalenta bindningar menas vilken typ av bindningar som ska finnas mellan den tillsatta föreningen och ämnet den tillsätts till. Kovalenta bindningar, även kända som elektronparbindningar, bildas när flera atomer delar på ett eller flera elektronpar och bildar en molekyl. Om föreningen har flera olika typer av bindningar ska en övervägande del av dem vara kovalenta. En reaktivt tillsatt förening är alltså tillsatt genom en kemisk reaktion med materialet som ska flamskyddas.

Tredjeland - i punktskattesammanhang, länder och områden utanför EU:s punktskatteområde.

Skatteverket

Till toppen