På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Exempel på utformning av säkerhet genom pantsättning av spärrat konto

Upplagshavares säkerhet för lagring m.m. - Alkoholskatt

Pantsättare

T. ex. Bolaget X (org.nr)

Panthavare

Skatteverket (202100-5448)

Pantsättaren pantförskriver belopp på nedanstående konto till förmån för Skatteverket. Beloppet utgör säkerhet enligt 10 § tredje stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) för betalning av skatt som kan påföras Pantsättaren enligt 19 § första stycket 1 eller 19 a § LAS.

Hänvisningar till bestämmelser i LAS avser lagens version den 1 april 2014. Om ändringar görs i LAS ska hänvisningarna anses som hänvisningar till motsvarande bestämmelse i senare version av LAS.

Belopp

SEK xxx

Kontonummer

xxx

Bank/Kreditinstitut

xxx

Skatteverket har rätt att ta det pantsatta beloppet i anspråk utan Pantsättarens godkännande och äger därmed rätt att lyfta på kontot innestående medel uppgående till högst det pantförskrivna beloppet. Skatteverket kan ta i anspråk det pantsatta beloppet så länge pantförskrivningen gäller.

Giltighet

Pantförskrivningen upphör att gälla sex månader från det att Pantsättaren säger upp denna genom rekommenderat brev till Skatteverket eller vid den tidigare tidpunkt som Skatteverket beslutar.

X-stad den xx

Underskrift av behörig firmatecknare för Pantsättaren

Bekräftelse

Xxx (org.nr) (banken/kreditinstitutet) bekräftar följande:

Vi har underrättats om pantsättningen av belopp på ovanstående konto. Beloppet har satts in på kontot och i samband därmed spärrats av oss för Skatteverkets räkning. Så länge pantsättningen varar kan banken inte med befriande verkan betala det pantsatta tillgodohavandet till annan än Skatteverket.

Kopia av kontobevis utvisande insatt belopp bifogas (bilaga).

X-stad den xx     

Underskrift av behörig firmatecknare för banken

Exempel pantsättning av spärrat konto, upplagshavare alkohol
Skatteverket

Till toppen