På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Skatter, avgifter, bokföring m.m. för utländska företag med fast driftställe i Sverige

Fast driftställe

Utländska företag och utomlands bosatta svenska och utländska medborgare kan ha ett fast driftställe i Sverige. Skatteverket gör en självständig bedömning enligt de regler som beskrivs här. Nedan anges vissa viktiga punkter kring sådana utländska företags redovisning av skatter och avgifter och deras svenska bokföring.

Lag om utländska filialer m.m.

Lag om utländska filialer m.m. (filiallagen) gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare. I de flesta fall omfattas i Sverige bedriven näringsverksamheten av reglerna i filiallagen. Av lagen framgår att för verksamhet som omfattas av filiallagen gäller även andra svenska regler om näringsverksamhet. Det kan förekomma att det skattemässigt finns ett fast driftställe som inte samtidigt omfattas av reglerna i filiallagen.

Delägarskap i handels- och kommanditbolag

En utomlands bosatt fysisk person eller en utländsk juridisk person blir skyldig att betala skatt i Sverige om den bedriver näringsverksamhet i Sverige genom att vara delägare i ett svenskt handels- eller kommanditbolag som bedriver sin verksamhet från ett fast driftställe i Sverige. Delägaren anses ha fast driftställe i Sverige och blir skattskyldig för sin del av de löpande inkomsterna från handels- eller kommanditbolaget.

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Ett utländskt företag som har fast driftställe i Sverige enligt inkomstskattelagen ska redovisa särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Detta gäller även om inkomsten från det fasta driftstället är undantagen från beskattning genom skatteavtal.

Bokförings- och dokumentationsskyldighet

Ett utländskt företag vars näringsverksamhet i Sverige omfattas av filiallagen är bokföringsskyldigt för sin verksamhet. Detta gäller oavsett om filialen har registrerats i filialregistret eller inte. En svensk eller utländsk medborgare, som bor utomlands men bedriver näringsverksamhet i Sverige, är enligt filiallagen bokföringsskyldig i Sverige för verksamheten.

Bokföringen för den svenska verksamheten ska vara skild från bokföringen för verksamhet utomlands och den ska förvaras i Sverige. Hur bokföringsskyldigheten ska uppfyllas framgår av bokföringslagen samt normgivning från Bokföringsnämnden.

Det finns vidare en generell dokumentationsskyldighet för den som ska betala skatter och avgifter i Sverige. Det innebär bland annat att den som ska lämna deklarations för inkomst av näringsverksamhet i Sverige är skyldig att genom räkenskaper eller liknande se till att det finns underlag för att uppfylla deklarationsskyldigheten och för kontroll av beskattningen.

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Hur stora arbetsgivaravgifterna blir beror bland annat på om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Sverige. För att fastställa hur höga arbetsgivaravgifter som ska betalas, och om någon skatt ska dras av, måste man därför först avgöra om det finns ett fast driftställe. Bedömningen av om fast driftställe föreligger görs enligt svensk lag utan tillämpning av skatteavtalen.

Enligt svensk lag uppkommer ett fast driftställe för bygg-, anläggnings- eller installationsprojekt som pågår mer än sex månader på en och samma plats.

Ett utländskt företag med ett fast driftställe i Sverige ska dra av för skatt på lönen till de anställda.

Ett utländskt företag utan fast driftställe ska inte dra av för skatt på lön till anställda, och inte heller betala den allmänna löneavgift som ingår i arbetsgivaravgifterna. Den anställde ska själv göra sina egna preliminärskatteinbetalningar till Skatteverket genom debiterad A-skatt (SA‑skatt). Ett utländskt företag utan fast driftställe kan avtala med den anställde som arbetar i Sverige om att han eller hon redovisar och betalar arbetsgivaravgifterna åt arbetsgivaren.

Läs mer om

Moms – fast etableringsställe

Inom mervärdesskatten gäller i stället för begreppet fast driftställe det EU-rättsliga begreppet fast etableringsställe. Det är viktigt att notera att begreppen skiljer sig åt.

Läs mer om fast etableringsställe i Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 171031‑11/111.länk till annan webbplats

Skatteverket

Till toppen