På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Resor och ökade levnadskostnader vid sjöinkomst

Den som arbetar på fartyg är ofta borta från hemorten under längre perioder. Här kan du läsa om vad som gäller för resor till och från fartyget samt för ökade levnadskostnader.

Resor till och från fartyget

Du som är sjöman har ditt tjänsteställe på fartyget. Det innebär att resorna till och från fartyget vid på- och avmönstring betraktas som resor till och från arbetet. Avdrag för kostnad för resor till och från arbetet medges enligt allmänna regler för de sjömän som själva betalar sina resor det vill säga samma regler som gäller för personer med landinkomst.

Du medges alltså avdrag endast till den del kostnaderna överstiger det icke avdragsgilla beloppet. Vissa förutsättningar med avseende på avstånd och tidsvinst med mera, ska också vara uppfyllda. De allmänna reglerna om avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats är utförligt beskrivna i Skatteverkets broschyr Skatteregler för privatpersoner, SKV 330. Det finns dock vissa skillnader om man jämför med landanställda. Detta kan du läsa om nedan.

Närfart (huvudsakligen färjor)

Du betalar resorna till och från fartyget

Den som arbetar på passagerarfartyg som går i närfart med fastställd tidtabell eller på fraktfartyg i närfart får i regel inte sina resor vid på- och avmönstring betalade av arbetsgivaren.

Avdrag för resor till och från arbetet medges då om förutsättningarna för avdrag enligt allmänna regler är uppfyllda (avstånd, tidsvinst etc.). Den som reser dagligen får avdrag för dagliga resor och den som har längre arbetspass, exempelvis två veckor ombord, får avdrag för en resa vid arbetspassets början och en resa vid arbetspassets slut efter två veckor. Allt under förutsättning att avdrag kan medges enligt de allmänna reglerna.

Arbetsgivaren betalar resorna till och från fartyget

Om arbetsgivaren betalar resorna för den som arbetar på passagerarfartyg som går i närfart med fastställd tidtabell är ersättningen/förmånen skattepliktig inkomst och redovisas av arbetsgivaren på kontrolluppgiften (om kontant ersättning betalas till sjömannen räknas denna in i den kontanta bruttolönen och specificeras inte särskilt).

Du ska deklarera ersättningen/förmånen som inkomst och du får dra av för resorna till och från arbetet om avdrag kan medges enligt de allmänna reglerna.

Om en arbetsgivare betalar resorna för den som arbetar på något av de få fraktfartyg, som enligt Skatteverkets beslut går i närfart, är ersättningen/förmånen skattefri. Detta gäller även om resa görs till eller från en ort i utlandet. Ersättningen/förmånen redovisas inte på kontrolluppgiften och du ska inte ta upp den som inkomst i deklarationen. Du får inte heller göra avdrag för resor till och från arbetet, någon kostnad finns ju inte.

Fjärrfart (huvudsakligen handelsflottan, utom färjor)

Arbetsgivaren betalar resorna till och från fartyget

Den som arbetar på fartyg, som enligt Skatteverkets beslut går i fjärrfart, får i regel resorna vid på- och avmönstring betalade av arbetsgivaren. Ersättningen/förmånen är skattefri. Detta gäller även om resa sker till eller från en ort i utlandet.

Ersättningen/förmånen redovisas inte på kontrolluppgiften och du ska inte ta upp den som inkomst i deklarationen. Du får inte heller göra avdrag för resorna, någon kostnad finns ju inte. Du som arbetar på fartyg i fjärrfart kan således i regel inte göra avdrag för resor till och från arbetet.

Ökade levnadskostnader

Du får inte avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tjänstgöring ombord.

Ditt tjänsteställe är det fartyg där du som sjöman arbetar. Det innebär att din vistelse ombord på fartyget inte utgör en tjänsteresa och att avdrag därför inte medges för ökade levnadskostnader enligt reglerna vid tjänsteresa.

Du får inte heller göra avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning eller tillfällig anställning och inte för kostnader för hemresor. Avdrag för kostnad för resor till och från arbetet kan dock i vissa fall medges.

Skatteverket

Till toppen