På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Skogligt impediment

Skogligt impediment är improduktiv skogsmark samt träd- och buskmark. Med improduktiv skogsmark avses skogsmark som inte uppfyller kriterierna för produktiv skogsmark.

Taxeringsvärde för skogligt impediment grundas bara på storleken, alltså arealen.

Areal

Arealen på en värderingsenhet skogligt impediment ska anges i hela hektar, utan decimaler. Vid avrundning till heltal gäller formellt avrundningsregler enligt svensk standard (SS 14141, regel A).

Men om du inte har tillgång till svensk standard, kan du förenklat avrunda så här: Är den första decimalen 0‑4 avrundar du nedåt till närmast lägre hela hektar. Är den första decimalen 5‑9 avrundar du uppåt till närmast högre hela hektar.

Vilthägn

Om det finns permanenta vilthägn bör i regel den inhägnade marken inte indelas som åkermark utan i stället som betesmark, produktiv skogsmark eller skogligt impediment.


Skatteverket

Till toppen