På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, 30 hektar och större

Produktiv skogsmark är sådan skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.

Till kategorin produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner med areal som är 30 hektar eller större räknas även en areal som är 29,5–29,9 hektar. Den ska avrundas till 30 hektar enligt vad Skatteverket bestämt.

Taxeringsvärdet på produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner som är 30 hektar eller större, grundas på följande tre faktorer (värdefaktorer).

 

1. Areal

Arealen på en värderingsenhet produktiv skogsmark ska anges i hela hektar, utan decimaler. Vid avrundning till heltal gäller formellt avrundningsregler enligt svensk standard (SS 14141, regel A).

Men om du inte har tillgång till svensk standard, kan du förenklat avrunda så här: Är den första decimalen 0‑4 avrundar du nedåt till närmast lägre hela hektar. Är den första decimalen 5‑9 avrundar du uppåt till närmast högre hela hektar.

Vilthägn

Om det finns permanenta vilthägn bör i regel den inhägnade marken inte indelas som åkermark utan i stället som betesmark, produktiv skogsmark eller skogligt impediment.

2. Bonitet

Den produktiva skogsmarkens medelbonitet ska anges i skogskubikmeter per hektar och år (m³sk/ha och år). Bonitetsklassen räknar Skatteverket ut.

Med bonitet avses markens virkesproducerande förmåga och den mäts enligt Skogshögskolans boniteringssystem. Har du en skogsbruksplan kan du normalt hämta uppgift om boniteten därifrån. Förifyllda uppgifter har Skatteverket hämtat från beslutet vid föregående fastighetstaxering.

Boniteten delas in i klasser. Klasserna finns angivna i beskrivningarna av värdeområden län för län här på skatteverket.se/lantbruk.

3. Virkesförråd

Virkesförrådet på produktiv skogsmark på 30 hektar och större ska anges separat för barrträd för sig och lövträd för sig. Du kan jämföra ditt virkesförråd med normalförhållandena i värdeområdet, som du kan se i beskrivningarna av värdeområden län för län som finns här på skatteverket.se/lantbruk.

Har du tillgång till en ny skogsbruksplan (upprättad 2012 eller 2013) kan du använda de uppgifter som finns där.

Sålda men inte avverkade rotposter ska räknas med i virkesförrådet.

Observera! Skatteverket har hämtat förifyllda uppgifter om virkesförrådet från ditt senaste beslut om fastighetstaxering och räknat upp dem med en av Skogsstyrelsen beräknad årlig tillväxtvolym för åren därefter. Om virkesförrådet på din fastighet har minskat under den tiden genom avverkningar eller annat, måste du själv räkna av volymminskningen och lämna en ny uppgift.

Skatteverket

Till toppen