På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Produktiv skogsmark, 29 hektar och mindre

Produktiv skogsmark är sådan skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.

Till kategorin av produktiv skogsmark med mindre areal räknas även en areal som är 29,1–29,4 hektar. Den avrundas till 29 hektar.

Taxeringsvärdet på produktiv skogsmark som är 29 hektar eller mindre, grundas på följande två faktorer (värdefaktorer).

1. Areal

Arealen på en värderingsenhet produktiv skogsmark ska anges i hela hektar, utan decimaler. Vid avrundning till heltal gäller formellt avrundningsregler enligt svensk standard (SS 14141, regel A).

Men om du inte har tillgång till svensk standard, kan du förenklat avrunda så här: Är den första decimalen 0‑4 avrundar du nedåt till närmast lägre hela hektar. Är den första decimalen 5‑9 avrundar du uppåt till närmast högre hela hektar.

Vilthägn

Om det finns permanenta vilthägn bör i regel den inhägnade marken inte indelas som åkermark utan i stället som betesmark, produktiv skogsmark eller skogligt impediment.

2. Virkesförråd

Virkesförrådet på produktiv skogsmark på 29 hektar och mindre ska anges för barrträd och lövträd sammanräknat.

Du kan jämföra ditt virkesförråd med genomsnittligt virkesförråd av barr- och lövträd i värdeområdet. Se i beskrivningarna av värdeområden län för län som finns här på skatteverket.se/lantbruk.

Har du tillgång till en ny skogsbruksplan (upprättad 2012 eller 2013) kan du använda de uppgifter som finns där.

Sålda men inte avverkade rotposter ska räknas med i virkesförrådet.

Om ditt virkesförråd av lövträd är väsentligt större eller mindre än genomsnittet för värdeområdet, kan du ange hur stor avvikelsen är under ”Lämna upplysningar” i e-deklarationen (”Övriga upplysningar” i pappersblanketten).

Uppgift om värdeområdet hittar du i beskrivningarna län för län som finns på skatteverket.se/lantbruk.

Observera. Den uppgift om virkesförrådet som Skatteverket har fyllt i är hämtad från det senaste beslutet om fastighetstaxering och uppräknad av Skatteverket med en av Skogsstyrelsen beräknad årlig tillväxtvolym för åren därefter. Om virkesförrådet på din fastighet har minskat under den tiden genom avverkningar eller annat, måste du själv räkna av volymminskningen och ändra den förifyllda uppgiften.

Skatteverket

Till toppen