På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Nytt ägoslag för skogsmark

I månadsskiftet september/oktober 2016 kommer du som är ägare av en lantbruksfastighet att få en fastighetsdeklaration eller ett förslag till ny fastighetstaxering av lantbruk 2017. En nyhet i fastighetstaxeringen är ägoslaget Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner.

På den här sidan hittar du information om det nya ägoslaget och hur det påverkar din fastighetstaxering.

Deklarera produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner

I ägoslaget ska du bara deklarera sådan produktiv skogsmark som har avverkningsrestriktioner för att det finns areal som utgör naturreservat eller biotopskyddsområde.

I det nya ägoslaget anger du bara arealen för det naturreservat eller biotopskyddsområde som har avverkningsrestriktioner. Sedan räknar Skatteverket ut riktvärdet till vad som motsvarar det dubbla värdet för skogligt impediment. Du behöver alltså inte längre begära en särskild nedjustering av riktvärdet på grund av avverkningsrestriktionerna.

I de flesta fall har vi redan fyllt i din areal som hör till det nya ägoslaget. Då har vi fått arealuppgift om naturreservat från Naturvårdsverket och om biotopskyddsområde från länsstyrelsen. Arealen är beräknad med hjälp av Lantmäteriets digitala GIS-kartor.

Detta ska inte deklareras i det nya ägoslaget

Avverkningsrestriktioner som beslutats för Natura 2000-områden, naturvårdsområden, nyckelbiotoper, naturvårdsavtal och frivilliga avsättningar ingår inte i det nya ägoslaget. Dessa deklarerar du som ”Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner”, på samma sätt som tidigare.

Kontrollera dina arealer och ditt virkesförråd

Du behöver kontrollera arealuppgifterna på de olika ägoslagen i din deklaration eller ditt förslag. Om några uppgifter inte stämmer, så rättar du dessa. Det kan till exempel vara att areal för ett naturreservat är förifylld under det nya ägoslaget, trots att det inte finns några avverkningsrestriktioner. Rätta då genom att skriva en nolla för arealen och i stället räkna in den i arealen under ”Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner”.

Du behöver även kontrollera att ditt kvarvarande virkesförråd för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner är rätt angivet i de fall som arealuppgift förts över därifrån till det nya ägoslaget.

I e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk, och på din blankett, finns det specifik information som gäller just för din fastighet under rubriken ”Information till dig”.

Se dina uppgifter i e-tjänsten

Du behöver inte vänta tills du får din fastighetsdeklaration eller ditt förslag i brevlådan. Från den 13 september kan du se dina uppgifter i e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk. Behöver du ändra något gör du det enklast där.

Skatteverket

Till toppen