På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Exempel på justering för tomtmark

Här nedan ges några exempel på vad som kan vara anledning till justering av värdet för tomtmark.

Skatteverkets allmänna råd om justering av värde för tomtmark finns i SKV A 2016:15, avsnitt 7.5.

Buller

Buller från väg- eller järnvägstrafik kan vara en anledning till nedjustering av tomtmarksvärdet. Det förutsätter dock att sådant buller inte är vanligt förekommande inom värdeområdet och därför är beaktat redan i riktvärdet. Se fastighetsdeklarationen eller förslaget under rubriken "Värdeområde (där fastigheten är belägen)" om det står något där.

Särskilt störande buller kan förekomma när fastigheten gränsar till en mycket starkt trafikerad gata, väg eller järnväg. Tomten anses gränsa till väg eller järnväg när den ligger i första raden och på ett litet avstånd från störningskällan. Bifoga gärna ett intyg som styrker bullernivån, mätt vid husfasaden.

Kraftledning

Justering av värdet kan ske då yttre fasen på en kraftledning på 130 kV eller mer ligger högst 100 m från byggnadsplatsen. Justering kan även ske då en förfulande ledningsstolpe finns i blickfånget på, eller i direkt anslutning till tomten. I undantagsfall kan ledningar på 70 kV eller mindre också leda till justeringar i områden med höga värdenivåer (S-nivåfaktor 10 eller högre). Ledningsstolpen måste då vara mycket framträdande.

Den lokala elleverantören vet bäst vilka elledningar som finns i närheten. Det är därför enklast att kontakta leverantören för att få reda på spänningen i ledningen.

Inte omedelbart bebyggbar tomtmark

Detta kan vara en inskränkning i möjligheterna att förfoga över tomten som påtagligt inverkar på marknadsvärdet.

Mycket svåra grundläggningsförhållanden

Gäller bara obebyggd tomtmark.

Extremt svårutnyttjad tomt

Detta kan vara en anledning till nedjustering av värdet om det beror på att det förekommer till exempel fornlämningar eller sankmark på tomten.

Ingen tillgång till väg eller gata

Om tillgång till väg eller gata saknas, men normalförhållandet i värdeområdet förutsätter körbar bilväg till tomtgränsen, kan det vara anledning till nedjustering.

Mer eller mindre attraktiv strand

Om strandområdet på en tomt med egen strand, klass 1, är mindre attraktivt jämfört med vad som är normalt inom värdeområdet, kan det vara anledning till nedjustering av värdet.

Är strandområdet på en sådan tomt däremot mer attraktivt än vad som är normalt inom värdeområdet, kan det i stället vara skäl för Skatteverket att justera upp värdet.

Sjöutsikt

För tomter med egen strand, klass 1, och strandnära tomter i klass 2 ingår normalt sjöutsikt i riktvärdet.

Om sjöutsikt saknas för sådana tomter, eller är begränsad, kan det vara skäl för nedjustering.

Skatteverket

Till toppen