På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Exempel på justering för bostadsbyggnad

Här nedan ges några exempel på vad som kan vara anledning till justering av värdet för bostadsbyggnad.

Skatteverkets allmänna råd om justering av värde för bostadsbyggnad finns i SKV A 2016:15, avsnitt 7.6.

Radon

Om du har radon i ditt hus och radongashalten överstiger 200 Bq/m³ kan taxeringsvärdet justeras nedåt. Justeringens storlek beror på hur mycket radongashalten överstiger 200 Bq/m³.

Ett mätintyg (inte äldre än fem år) för huset måste bifogas deklarationen för att justering ska kunna ske. Mätningen ska ha gjorts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens normer.

I vissa kommuner har omfattande radonmätningar utförts. Kontakta din kommun om du är osäker på om eller när radonhalten mättes i ditt hus.

I vissa fall kan Skatteverket redan ha tagit hänsyn till att det finns radon inom värdeområdet.

Har du vidtagit åtgärder för att minska radongashalten?

Taxeringsvärdet kan justeras nedåt även i de fall du vidtagit åtgärder för att minska radongashalten. Kontinuerliga åtgärder krävs då för att radongashalten ska understiga 200 Bq/m³.

Byggnadsskador

Byggnadsskador kan till exempel vara mer omfattande fukt- och mögelskador. För att du ska få en justering krävs normalt att skadorna är orsakade av byggfel. Om skadorna däremot har uppkommit på grund av byggnadens ålder, tas i stället hänsyn genom att äldre hus får lägre riktvärden.

Justeringens storlek står i förhållande till kostnaden för att åtgärda skadan. Om skadorna är omfattande bör du därför beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas, vid vilken tidpunkt och till vilken kostnad.

Kulturhistoriska byggnader med mera

Om ditt hus är ett byggnadsminne eller om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull och det därför har meddelats skyddsbestämmelser eller rivningsförbud, kan det vara en anledning till nedjustering.

Nedjustering av värdet blir aktuellt, till exempel vid mycket eftersatt underhåll eller onormala drift- och underhållskostnader i framtiden.

Påtagligt eftersatt underhåll

Om underhållet ska anses vara påtagligt eftersatt bedöms med hänsyn till husets ålder. Äldre hus har ofta förslitningsskador och liknande i olika avseenden. Skatteverket har tagit hänsyn till normala behov av reparation eller underhåll genom att äldre hus normalt får ett lägre taxeringsvärde.

Takhöjd 190– 210 cm

I riktvärdet för en bostadsbyggnad är det i normala fall förutsatt att takhöjden i boutrymmena är över 210 cm. Vid en takhöjd på 190– 210 cm för hela eller delar av boytan, kan det därför finnas förutsättning för att begära nedjustering av byggnadsvärdet. (Observera! Detta gäller inte boyta under snedtak. Där görs mätningen enligt speciella regler. Se broschyren "Hur du mäter ditt småhus").

Utrymmen där takhöjden är under 190 cm ska inte mätas alls. Är takhöjden 189 cm eller lägre i alla boutrymmen och biutrymmen, blir boyta och biyta noll. Husets värdeyta blir också noll. Någon uppjustering av riktvärdet ska inte göras i detta fall.

Om bara delar av husets bo- eller biutrymmen har takhöjd på 189 cm eller lägre, ska dessa delar inte mätas in i boytan respektive biytan. Inte heller i detta fall ska någon uppjustering av husets riktvärde ske.

Myndighetsingripande

Vägrat rivningslov och beslutat rivningsförbud kan vara anledning till nedjustering.

Värde av lokal i bostadsbyggnad

Affär eller verkstad som finns i bostadsbyggnad värderas normalt för sig, vid sidan av bostaden. Sådant lokalvärde läggs till bostadsvärdet genom uppjustering.

Värdefulla komplementhus

I riktvärdet för bostadsbyggnad ingår värdet av tillhörande garage, förråd och liknande byggnader som är normala för värdeområdet.

Särskilt värdefulla komplementhus därutöver (till exempel förråd, båthus eller växthus) som påtagligt inverkar på marknadsvärdet kan föranleda att Skatteverket justerar upp taxeringsvärdet.

Skatteverket

Till toppen