På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Standard för bostadsbyggnad

Svaren på frågorna om standard beskriver byggnadens material och utrustning. Frågorna gäller både permanenthus och fritidshus.

Siffrorna i specifikationen nedan hänvisar till frågornas nummer i fastighetsdeklarationen.

Exteriör

1. Fasadbeklädnad

Den del av ytan som består av fönster och dörrar räknas inte med i fasadytan.

Mexitegel jämställs här med tegel. Timrade hus räknas här som hus med träfasad.

2. Garage

Om det förekommer flera typer av garage på fastigheten, ska det alternativ deklareras som ger den högsta poängen.

Ingen skillnad görs mellan varm- och kallgarage.

Svarsalternativet ”Garage saknas på tomten eller finns i källarplanet” gäller också för följande situationer:

 • Vidbyggt garage i källarplanet.
 • Garage i gemensamhetsanläggning.

3. Carport

Med carport avses biluppställningsplats under tak där minst en vägg saknas.

Energihushållning

4. El

För att du ska kryssa ”Ja” för om el är indragen i huset, ska elinstallationen vara ansluten till det lokala elnätet. Har du enbart egen generatoralstrad el svarar du ”Nej” på frågan.

5. Fönster

Alla slags fönster av typen två- eller treglasfönster, med eller utan isolerglas, hör till svarsalternativet som ger 2 standardpoäng.

Till ”någon annan fönstertyp” hör s.k. sommarfönster, det vil säga tvåglasfönster som inte är kopplade och innerbågen är löstagbar.

6. Uppvärmning

Med "uppvärmningssystem finns" menas att huset värms med

 • direktverkande elvärme eller vattenburen elvärme
 • kombipanna
 • annan typ av värmepanna (till exempel olja eller pellets)
 • värmepumpsystem (en värmepump av något slag som är ihopkopplad med husets övriga uppvärmningssystem)
 • luftvärmepumpsystem (som fördelar varmluften genom luftkanaler mellan rummen)
 • anslutning till fjärrvärmenät.

En enstaka luftvärmepump (luft/luft) är inte ett system, utan bara ett komplement till det ordinarie uppvärmningssystemet. En sådan luftvärmepump ger inga standardpoäng.

"Uppvärmningssystem saknas" är svaret om uppvärmningen av huset sker bara genom vedspis, kamin, kakelugn, fristående elradiatorer eller liknande.

Kök

7. Utrustning och inredning

Du ska bara ange om ditt kök har normal, hög eller enkel standard.

Så här ska du bedöma ditt kök:

 • Enkel standard är svarsalternativet för ett kök som är mycket litet och sparsamt utrustat. Det kan vara till exempel en kokvrå, ett pentry eller ett mindre, äldre kök. Det kan också vara ett kök i ett enkelt fritidshus.
 • Normal standard är svarsalternativet för de allra flesta kök. Ett normalt kök är inte både påkostat och modernt. Det är inte heller mycket litet och enkelt.
 • Hög standard är svarsalternativet för kök som är både påkostade och moderna, i såväl permanenthus som i fritidshus.

Sanitet

8. Vatten

Vatten som är indraget i huset behöver inte vara drickbart. Det räcker med att vattnet kan användas för exempelvis tvätt, wc-spolning eller annat för att du ska svara ”Ja” på frågan om vatten är indraget i huset.

Med "sommarvatten" avses indraget vatten som är tillgängligt bara under den frostfria delen av året. Sommarvatten kan vara kommunalt eller enskilt.

9. Wc

Med "wc" avses bara vattenspolad toalett.

10. Bad, dusch

Det är bara bad- eller duschutrymme i bostadsplan (inklusive sluttningsvåning) som ger standardpoäng. Bad- eller duschutrymme i källarplan ger ingen standardpoäng.

11. Utrymme för tvätt och klädvård

Om tvättmaskinen är placerad i till exempel pannrum eller liknande utrymme som inte är inrättat för tvätt, kryssar du ”Nej”.

Övrig interiör

12. Öppen spis eller liknande

Om din eldstad har fått eldningsförbud svarar du ”Finns inte” på den här frågan.

13. Allrum i källarplan

Observera att frågan bara avser utrymme i källarplan.

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Frågorna 14–19 om underhålls- och ombyggnadsstandard gäller bara för bostadsbyggnader med nybyggnadsår 2002 eller äldre.

För ett småhus med nybyggnadsår 2003 eller yngre blir det alltid noll standardpoäng vid dessa frågor, även om underhålls- och ombyggnadsarbeten av dessa slag har utförts på huset år 2003 eller senare.

14. Exteriör

Fasadbeklädnaden är till mer än halva sin yta utbytt år 2003 eller senare.

15. Exteriör

Takbeläggningen är till mer än halva sin yta utbytt år 2003 eller senare.

16. Energihushållning

Elsystemet är i sin helhet utbytt år 2003 eller senare.

17. Kök

Kökets fasta inredning (skåp, bänkar och liknande) och utrustning är i sin helhet utbytta år 2009 eller senare.

18. Sanitet

Ledningarna för vatten och avlopp är till mer än hälften av sin totala längd utbytta år 2003 eller senare.

19 Sanitet

För att sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden i det största bad- eller duschutrymmet ska anses vara i allt väsentligt utbytta 2009 eller senare ska:

 • minst tre av följande sanitetsvaror vara utbytta: badkar, duschkabin, handfat, toalettstol eller bidé,
 • minst 90 procent av golvbeläggningen vara utbytt, och
 • minst 90procent av väggbeklädnaden vara utbytt.

Hus med två lägenheter

Vid fråga 10 ”Bad, dusch” ska antalet bad- och duschutrymmen i bostadsplan i bägge lägenheterna räknas med.

Övriga standardfrågor ska besvaras för den lägenhet som har högst totalsumma standardpoäng. Om det är stor skillnad i standard mellan lägenheterna anger du det under ”Lämna upplysningar” i e‑deklarationen (”Övriga upplysningar” i pappersblanketten).

Jämkning av standardpoäng

I särskilda fall kan poängsumman för ett huvudområde jämkas. Du bör då redovisa de speciella omständigheter som gäller just ditt hus under ”Lämna upplysningar” i e‑deklarationen (”Övriga upplysningar” i pappersblanketten).

Jämkning, det vill säga höjning eller sänkning av poängsumman för ett huvudområde, kan komma i fråga exempelvis om:

 • sådan utrustning som nämns i frågorna finns i ditt hus men är av mycket hög eller låg standard
 • andra utrustningsdetaljer än de som är uppräknade i frågorna finns och är av mycket hög eller låg standard och påverkar fastighetens värde.

Här är ett par exempel på tänkbara skäl till jämkning av standardpoäng:

 • För område Exteriör: Fasadtegel av andrasortering.
 • För område Kök: Avsevärd skillnad på köksstandarden i hus med två kök.
Skatteverket

Till toppen