På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Riktvärdeangivelser och fastighetsförsäljningar

Riktvärdeangivelser

Riktvärdeangivelser ska för varje värdeområde redovisas på riktvärdekartor, i tabeller m.m.  Riktvärdeangivelserna ska ligga till grund för det riktvärde som ska bestämmas för varje värderingsenhet.

Riktvärdeangivelser för hyreshus är H‑nivåfaktorn för byggnadsvärdet och byggrätten uttryckt i kronor per kvadratmeter bruttoarea för tomtmarksvärdet. H‑nivåfaktorn representerar prisnivån inom ett värdeområde som bland annat påverkas av det geografiska läget.

Fastighetsförsäljningar

Av 5 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att marknadsvärdet i första hand ska bestämmas med ledning av fastighetsförsäljningar i orten (ortsprismetoden).

Då fastighetsförsäljningar inte ger den ledning som behövs kan marknadsvärdet bestämmas med ledning av en avkastningsberäkning. Ger inte heller en avkastningsberäkning den ledning som behövs kan marknadsvärdet uppskattas med utgångspunkt i det tekniska nuvärdet (produktionskostnadsberäkning). Även i dessa fall ska dock hänsyn tas till fastighetsförsäljningar när det är möjligt. 

Skatteverket

Till toppen