På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Nyheter från Navet 2015

  

10 december

Tekniskt underhåll

Torsdagen den 31 december genomför Skatteverket teknisk underhåll som påverkar Navets Web Services-tjänst.

Tjänsten är stängd ca 07.00–17.00.

8 december

Navets aviseringar vid jul- och nyårshelgen

Ingen avisering sker dag efter "röd dag".

För kunder med daglig uppdatering sker avisering följande datum: 22, 23, 24, 29, 30 och 31 december, 5, 6, 8 och 9 januari.

För kunder med veckovis uppdatering sker avisering följande datum: 22 och 29 december och 5 januari.

16 september

Stödet för SSLv3 tas bort för de som anropar Navets Webservices

Torsdagen 8/10 klockan 08.00 kommer Skatteverket att ta bort stödet för säkerhetsprotokollet SSLv3 för de som anropar Navets Webservices via www2.skatteverket.se.

De flesta klientprogramvaror har sedan lång tid tillbaka stöd för nyare säkerhetsprotokoll, normalt TLS, och dessa påverkas inte av denna förändring.

Är du osäker bör du undersöka vad din klient använder för krypteringsprotokoll.

Vid eventuella frågor eller problem, vänligen kontakta:

Skatteverkets servicecenter på servicecenter@skatteverket.se eller 010-574 80 15.

17 juni

Borttag av församling samt införande av distrikt

Som vi tidigare har meddelat kommer folkbokföring från och med 2016-01-01 inte längre att ske på en församling inom Svenska kyrkan utan i stället i en kommun. Samtidigt införs i folkbokföringsdatabasen en ny indelning, ”distrikt”. Se nyheten från den 27 februari 2015 med samma namn, längre ned på denna sida.

Kunder som önskar få uppgift om distrikt kan inkomma med beställning av grunduttag och samtidigt meddela oss vilken ändringsaviseringsbeställning man vill komplettera med uppgift om distrikt. Uppgiften kan dock först börja aviseras under januari 2016. Beställning sker den vanliga vägen via navet.solna@skatteverket.se.

Under en övergångstid kommer uppgift om församling att finnas på folkbokförda personer då ärenden som flyttning, invandring samt födelse som inte hunnit bli registrerade under 2015. Vi kommer att avisera administrativa ändringar på de folkbokförda personer som på grund av ovan, rättelse eller annullering under 2016 fått tillbaka uppgift om församling.

Församling är inte längre en obligatorisk uppgift i historik.

Ny term för distriktskod

Den nya termen distriktskod kommer att ha termkod 01029 i Navet enligt nedan.

Attribut/termTermgruppFältnamn/termkodDatatypTknÖvrigt
DistriktskodDistrikt01029Heltal 0-9999996 

I XML-format placeras Distriktskod enligt bifogade filer, XML-schema och Bilaga 7 v1.38, kap 4.1.6 och 4.1.6.3.

Ändrat innehåll för Födelsehemort

Från och med 2016-01-01 kommer man inte längre att registrera födelseförsamling utan istället födelsekommun som födelsehemort. Födelsekommun kommer att finnas endast för den som är född den 1 januari 2016 eller senare. Det innebär att termkod 01092 kan innehålla antingen födelsekommun eller födelseförsamling.

I XML är det termen HemortSverige – FodelseForsamling som berörs.

Dokumentation

Teknisk beskrivning och övrig teknisk dokumentation kommer att uppdateras med information om distrikt samt borttagande av församling. Detta planeras att publiceras 2015-10-01 på nedan sida:

Vid frågor kontakta Vjera.Catovic@skatteverket.se eller Sofia.Karlsson@skatteverket.se

9 juni

Navets webservice

Information till er som använder Navets webservice för hämtning av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.

Från och med den 17 september 2015 kommer vi att ändra gränssnittet för

 • Web Service personpost
 • Web Service personpost XML
 • Web Service Namnsökning
 • Web Service Namnsökning XML

Här kan du läsa vilka förändringar som krävs för att du ska kunna göra uttag.

Välj dokumentet "Teknisk beskrivning", därefter "Bilaga 6, Teknisk handledning Web Service V2’" eller "Bilaga 8, Teknisk handledning E-persondata Demo V"’. Förändringarna beskrivs närmare i "Bilaga 10 Förändringar".

De gamla versionerna av webservicen kommer att finnas parallellt med de nya versionerna under tiden 17 september till och med den 15 december 2015.

E-persondata demo V2 finns tillgänglig nu.


 

19 maj

Ny landskod för Palestina i folkbokföringen

Sverige erkände staten Palestina den 30 oktober 2014.  ISO (International Organization for Standardization) har fastställt koden PS.

Den nya landskoden PS kan komma att ingå i aviseringarna från och med den 9 juni 2015.


27 februari 

Årets postnummerändringar

Mellan ca 16 000 och 75 000 personer blir uppdaterade med nytt postnummer eller postort på grund av årets ändringar.

Navet aviserar ändringarna 2015-03-03.

För mer information, se Excel-filxls.

27 februari 

Borttag av församling samt införande av distrikt

Från och med den 1 januari 2016 kommer folkbokföring inte längre att ske på en församling inom Svenska kyrkan utan i stället i en kommun. Navet kommer inte att avisera ut borttag av uppgift om församling. Navets kunder ansvarar själva för att uppgiften blir rätt i registret.

Alla personer vars aktuella folkbokföring är ”På församling skriven” kommer att ändras till ”På kommunen skriven”. Detta gäller ca. 10 000 folkbokförda personer  och ändringen kommer att aviseras ut.

För folkbokförda personer kommer uppgift om församling att saknas vid en ny avisering efter den 1 januari 2016 men den kan förekomma, under en övergångstid, för ärenden som flyttning, invandring samt födelse som inte hunnit bli registrerade under 2015.

Avregistrerade personer kommer att ha kvar uppgift om församling även efter årsskiftet 2016.

I folkbokföringsdatabasen införs samtidigt en ny indelning, ”distrikt”, som ska motsvara församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999. Folkbokföring ska inte ske på distrikt, men distriktstillhörigheten kommer att registreras på individnivå i form av en koppling till adressen. Distriktsindelningen är tänkt att vara stabil, dvs. det kommer inte att ske ändringar vid varje årsskifte som tidigare med församlingar. En ny termkod kommer att införas för den nya uppgiften ”distrikt”. Den finns för alla personer som är folkbokförda på en fastställd adress.  Termkoden är valbar. Möjlighet att få en grundladdning med uppgiften kommer att finnas samt att lägga till den på ändringsavisering.

Det finns ännu inga beslut om kodsättningen för distrikt. Det förslag som har lämnats av Statistiska centralbyrån bygger på att koden kommer att vara sexsiffrig enligt följande:

Landsdel (1-3)

Landskap (01-25)

Distrikt (001-453)  Distrikten kodsätts med löpnummer inom landskapen beroende på hur många distrikt som finns inom landskapet.

Exempel:

1(landsdel)05(landskap)123(löpnummer, unikt inom landskapet)

Mer detaljerad samt teknisk information kommer att skickas ut samt publiceras på Skatteverkets hemsida under juni månad.


20 januari

Stödet för SSLv3 via eTransport tas bort

Torsdagen 29/1 klockan 08.00 kommer Skatteverket att ta bort stödet för säkerhetsprotokollet SSLv3 via eTransport-tjänsten.

De flesta klientprogramvaror har sedan lång tid tillbaka stöd för nyare säkerhetsprotokoll, normalt TLS, och dessa påverkas inte av denna förändring. Även cURL kommer att fungera utan problem efter att stödet för SSLv3 tagits bort.

Är du osäker bör du undersöka vad din klient använder för krypteringsprotokoll.

Vid eventuella frågor eller problem med eTransport-tjänsten, vänligen kontakta:

Skatteverkets servicecenter på servicecenter@skatteverket.se eller 08-574 80 15.


20 januari

Sänkta avgifter i Navet fr.o.m. 2015-04-01

Skatteverket tillhandhåller folkbokföringsuppgifter via Navet. På grund av ökad användning av Web services e- Persondata har intäkterna ökat och överstigit kostnaderna trots avgiftssänkning förra året. Detta möjliggör en prissänkning som börjar gälla 2015-04-01.

Fasta avgifter förändras för

 • Daglig ändringsavisering, från 1500 kr till 1000 kr per kvartal
 • Veckovis ändringsavisering, från 1000 kr till 500 kr per kvartal
 • Web service - ePersondata, från 900 kr till 500 kr per kvartal

Rörliga avgifter förändras för Web-services -ePersondata

 • Per personpost från 0,05 kr till 0,03 kr
 • Per namnsökning från 0,85 kr till 0,50 kr

Rörliga avgifter förändras för ändringsavisering

 • SHS/e-transport från 0,05 kr till 0,03 kr per post

Rörliga avgifter förändras för laddning/urval

 • Upp till 100 000 poster från 0,20 kr till 0,10 kr per post

Övriga priser blir oförändrade.

2 januari

Ändringar i församlingsindelningen vid årsskiftet

(mer information om ändringarna finns på Statistiska Centralbyråns hemsida)

Vid årsskiftet kommer mellan 50 000 och 90 000 personer få ändrad församlingskod pga. ändringar i församlingsindelningen.

Det stora spannet av personer som påverkas beror på att det inte går att veta hur många som flyttas över vid ändringar av typen ”Del av”; det vill säga då bara en viss del av församlingen flyttas över till ny kod.

Förändringarna aviseras med ärendetyp 74 från Navet 2015-01-03 för kunder med daglig avisering och 2015-01-08 för kunder med veckovis avisering.

Generella blocktider under år 2015 som kan innebära störningar för Navets Web service-kunder

Blocktider infaller söndagar mellan kl. 10:00-19:00

18 och 25 januari, 15 och 22 februari, 15 och 22 mars, 10 och 17 maj, 7 och 14 juni, 16 och 23 augusti, 20 och 27 september, 18 och 25 oktober, 15 och 22 november, 13 december.

Skatteverket

Till toppen