På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  

Innehållsförteckning

Deklarationsskyldighet

 • Jag har en enskild näringsverksamhet tillsammans med andra delägare - hur fyller vi i NE-bilagan?
  Ni kan välja att deklarera på två olika sätt:
  • Ni utser en redovisningsansvarig som redovisar hela verksamheten på sin NE-bilaga. Den ansvarige tar sedan bort de övriga delägarnas resultat från sin NE-bilaga. De övriga delägarna deklarerar i sin tur sina respektive delar på varsin NE-bilaga. Gå till rubriken Skattemässiga justeringar på NE-bilagan när du vill fylla i din del av företagets resultat.
  • Hela bolagets verksamhet deklareras på bilaga NEA. Var och en av er lämnar då in en NEA-bilaga. Därefter tar var och en upp sin del av det totala resultatet på sina respektive NE-bilagor. Gå till rubriken Skattemässiga justeringar på NE-bilagan när du vill fylla i din del av företagets resultat.
   
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
  Om du har ett godtagbart skäl för att deklarera senare än den 2 maj, kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen.Som enskild näringsidkare kan du ansöka och få anstånd med Inkomstdeklaration 1 direkt på Mina sidor. Då kan du få anstånd till den 16 maj. Ansök senast 2 maj. Om du inte har möjlighet att ansöka på Mina sidor eller om du behöver anstånd en längre tid, ansöker du på blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600).
  Du kan också beställa blanketten via vår servicetelefon, 020 567 000, direktval 6601. Lämna blanketten till Skatteverket minst tio dagar före den 2 maj 2017.
 • Måste jag lämna NE-bilaga - jag har ju avslutat min verksamhet eller har aldrig haft någon enskild näringsverksamhet?
  Du ska lämna NE-bilaga om du:
  • Har ägt en näringsfastighet under 2016. Exempel på en näringsfastighet är: jordbruk, hyreshus, industrifastigheter men även om du äger ett småhus som du hyr ut eller som du använder för näringsverksamhet. 

  • Har en inkomst som enligt kontrolluppgift ska redovisas i din näringsverksamhet. Du kanske har fått näringsbidrag, gjort uttag från ditt skogskonto, fått utdelning eller ränta från din andel i en ekonomisk förening.

  • Har slutat bedriva din verksamhet under 2016.
   Om du avslutade din näringsverksamhet 2016 ska du lämna en NE-bilaga 2017. Det räcker att verksamheten har bedrivits en enda dag.

  • Hade tillgångar eller skulder i balansräkningen vid 2015 års bokslut.
   För att din verksamhet helt ska anses ha upphört måste du ha sålt företagets alla tillgångar, betalat alla skulder och återfört alla obeskattade reserver, till exempel periodiseringsfond, expansionsfond och skogskonto.

  • Gjorde schablonmässigt avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt förra året.
   Om du i förra årets NE-bilaga gjorde ett schablonmässigt avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt så ska du i år göra en avstämning mellan ditt avdrag och den faktiskt betalda avgiften. Eftersom du inte varit verksam under året anses din verksamhet vara passiv.
  Det finns två sätt att göra avstämningen. Välj ett av följande sätt.
  • Redovisa resultatet från avstämningen i ruta 10.3 eller 10.4 i inkomstdeklaration 1. Under övriga upplysningar ska du skriva att verksamheten har upphört och förklara hur du har kommit fram till beloppet. Då behöver du inte lämna någon NE-bilaga.
  • Redovisa avstämningen i din NE-bilaga och ta upp resultatet i ruta 10.3 eller 10.4 i inkomstdeklaration 1.

 • Varför tror ni att jag fortfarande har enskild näringsverksamhet - jag har ju avslutat mitt företag?
  Om du förra året deklarerade för enskild näringsverksamhet är du registrerad som näringsidkare i våra system i år också. Du står även registrerad som näringsidkare om du:
  • har varit registrerad för F-skatt under 2016
  • har varit momsregistrerad under 2016
  • har ägt en näringsfastighet under 2016
  • har en inkomst som enligt kontrolluppgift ska redovisas i din näringsverksamhet.

 • Hur vet jag vilka bilagor jag ska skicka med när jag ska deklarera för en enskild näringsverksamhet?
  Du som har enskild näringsverksamhet ska lämna en NE-bilaga. Vi skickar inte ut några bilagor tillsammans med deklarationen. Normalt behöver du bara lämna en NE-bilaga men följande bilagor kan du också behöva lämna.
  • NEA (SKV 2164) är en underbilaga till NE-bilagan. Den kan lämnas av dig som har flera olika verksamheter med skilda bokföringar eller om du driver näringsverksamhet med någon annan och ni har en gemensam bokföring för verksamheten.
  • Bilaga K7 (SKV 2107) ska du använda när du redovisar försäljning av näringsfastighet.
  • Bilaga N8 (SKV 2155) använder du om du vill begära eller återföra skogs- eller substansminskningsavdrag i din näringsverksamhet.
  • Du ska lämna in bilaga N7 (SKV 2170) om du har övertagit skogskonto, skogsskadekonto, periodiseringsfond, expansionsfond, eller räntefördelningsbelopp.
  • N4 (SKV 2154) är en underbilaga till bland annat NE-bilagan. Den ska används när du vill begära uppskov med beskattning vid andelsbyten.
  » Till alla bilagor
 • När ska jag lämna företagets deklaration?
  Du kan enkelt få fram datum för när du ska deklarera genom att använda tjänsten Viktiga datum som du hittar via länken nedan. Där kan du även få fram datum när du ska skicka in moms- och arbetsgivardeklaration och när du ska ha betalat in debiterad preliminärskatt.Du behöver inte e-legitimation för att använda tjänsten. När du har gjort dina val får du fram de datum som gäller för just ditt företag. Du kan då välja att spara dina val så att du nästa gång när du går in via samma webbläsare har dina datum framtagna.Vilket datum du ska lämna din inkomstdeklaration beror på vilken företagsform du har.Om du driver en enskild näringsverksamhet ska du lämna inkomstdeklaration 1 och bilaga NE senast den 2 maj 2017.Driver du ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening eller en stiftelse är det företagets bokslutsdatum som påverkar vilken dag du senast ska lämna inkomstdeklarationen.» Till tjänsten Viktiga datum
 • Schablonintäkt på fondandelar, vad är det?
  Den 1 januari 2012 infördes en bestämmelse om schablonintäkt på fondandelar (investeringsfonder). Bestämmelsen innebär att man flyttar beskattningen från fonden till innehavaren. Schablonintäkten beräknas till 0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret.  Reglerna gäller för såväl fysiska som juridiska personer.För en juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag m.fl.) innebär reglerna att den faktiska skatten blir 0,088 % (0,4 %* 22 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.Schablonintäkten tas av juridiska personer upp i företagets deklaration (Inkomstdeklaration 2-4) under skattemässiga justeringar. Någon justering för de fall då företaget har ett förkortat eller förlängt räkenskapsår ska inte göras. (Om investeringsfonden utgör lager av finansiella instrument hos företaget och tas upp till beskattning till det verkliga värdet ska investeringsfonden inte schablonbeskattas.)Vad som gäller för fysiska personer (till exempel om du har enskild firma) kan du läsa om nedan.
 • Jag har enskild näringsverksamhet. Ska jag deklarera för min verksamhet för beskattningsåret 2016?
  Om du har varit bosatt i Sverige under hela 2016 och haft inkomst av aktiv näringsverksamhet och av tjänst på sammanlagt 18 739 kronor eller mer ska du lämna inkomstdeklaration.Du ska också lämna deklaration om du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kronor eller mer eller om du ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader. En näringsverksamhet anses som aktiv om den som driver den har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning. Om du vid sidan av en anställning driver en näringsverksamhet som i huvudsak bygger på din egen arbetsinsats anses också verksamheten normalt vara aktiv. All annan verksamhet är passiv näringsverksamhet.Alla fysiska personer deklarerar på en likadan deklarationsblankett - Inkomstdeklaration 1. En förifylld blankett kommer att skickas ut i början av april. Senast den 15 april ska alla ha fått sina deklarationsblanketter.Blanketten kommer att vara förifylld med uppgifter om inkomster, pensionssparande, inkomsträntor och utdelningar, skuldräntor, tomträttsavgäld och vinst respektive förlust vid försäljning av andelar i värdepappersfonder med mera.Näringsverksamheten deklarerar du på bilaga NE.
  Inkomstdeklarationen ska lämnas senast den 2 maj klockan 24.00.
  Med din e-legitimation kan du deklarera via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, då får du hjälp med summering och överföring från bilagor till huvudblanketten. Du kan fylla i och lämna bilagorna T1, T2, K2, K4, K5, K6, K10, K11, K12, NE, NEA, N3A och N8 i e-tjänsten. Andra bilagor (K10A, K7, K8, K13, K15A och K15B) skickar du in separat via Skatteverkets filöverföringstjänst. Kan du inte lämna din inkomstdeklaration i rätt tid har du möjlighet att ansöka om anstånd hos ditt skattekontor. För att få anstånd krävs särskilda skäl. Skulle du på grund av sjukdom inte kunna lämna din deklaration får du vänta tills du är frisk. Du behöver då inte ansöka om anstånd men du måste kunna visa läkarintyg.Behöver du anstånd en kortare tid (längst till den 16 maj) kan du ansöka på Mina sidor. Har du haft professionell hjälp att deklarera av revisions- eller bokföringsbyrå kan denna ha fått tillstånd att lämna deklarationerna enligt tidsplan, så kallat byråanstånd. I så fall behöver du inte själv ansöka om anstånd.
 • Jag startade en näringsverksamhet den 1 september. Vilket blir mitt första räkenskapsår?
  Enskild näringsverksamhet ska ha kalenderår som räkenskapsår, vilket innebär att räkenskapsåret alltid avslutas 31 december.Som nystartad företagare kan du välja att förlänga ditt räkenskapsår till maximalt 18 månader. Detta innebär att om du startar din verksamhet någon gång efter 1 juli kan välja mellan att avsluta det första räkenskapsåret 31 december samma år eller att avsluta 31 december året därpå.
 • Jag har förlängt räkenskapsår. Varför ska jag lämna NE-bilaga?
  Om du har ett förlängt räkenskapsår ska du inte lämna någon NE-bilaga i år. Om ditt räkenskapsår slutar den 31 december 2017 ska du lämna NE-bilaga första gången i maj 2018. Då ska du ta bort bilagan i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.Om du deklarerar på papper kan du under övriga upplysningar skriva att du har förlängt räkenskapsår och därför inte lämnar in någon NE-bilaga.
 • Ska ett handelsbolag alltid lämna en inkomstdeklaration?
  Ja, så länge handelsbolaget är registrerat hos Bolagsverket måste bolaget lämna en Inkomstdeklaration 4 varje år.
 • Hur ser jag som enskild näringsidkare hur mycket pengar jag ska betala eller få tillbaka?
  När du har loggat in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 kan du redan på startsidan se hur mycket pengar du preliminärt ska betala eller få tillbaka. Du ser beloppet i den gröna rutan uppe till höger. Tänk på att beloppet kan ändras när du fyller i deklarationen, till exempel när du redovisar din näringsverksamhet på din NE-bilaga. Om du har gjort en egen skatteinbetalning till skattekontot eller betalat debiterad preliminärskatt under året ingår inte dessa i beräkningen i e-tjänsten av hur mycket pengar du preliminärt ska betala eller få tillbaka. Du måste själv gå in och fylla beloppet om du gjort en egen skatteinbetalning eller om du löpande under året betalat preliminär skatt (debiterad preliminärskatt). Det gör du under fliken Skatteberäkning i e-tjänsten. Du får då en komplett skatteuträkning av hur mycket pengar du ska betala eller få tillbaka.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Vi har ett vilande handelsbolag. Måste vi lämna en deklaration för handelsbolaget trots att det inte finns något att redovisa?
  Ja, ett handelsbolag är alltid uppgiftsskyldigt.Ett handelsbolag är vilande när det inte bedriver någon verksamhet och helt saknar tillgångar och skulder. Så länge handelsbolaget är registrerat måste dock bolaget varje år lämna blankett INK 4. Är handelsbolaget vilande ska du kryssa i en ruta på blankettens framsida. Dessutom ska du som är delägare lämna blankett N3A.  Om du inte har för avsikt att driva verksamheten vidare i framtiden bör du avregistrera handelsbolaget ur handelsregistret. Det gör du genom en anmälan till Bolagsverket. Samtliga bolagsmän ska underteckna anmälan.Har du e‑legitimation kan du avregistrera handelsbolaget via Skatteverkets, Bolagsverkets och Tillväxtverkets gemensamma webbplats verksamt.se. Avregistreringen är avgiftsfri. Du kan också beställa blankett för avregistrering av handelsbolag (blankett 910) på Bolagsverkets webbplats eller genom att ringa till Bolagsverket på telefon 0771-670 670.
 • Jag sitter i styrelsen för en stiftelse. Ska stiftelsen deklarera för beskattningsår 2016?
  Inkomstdeklaration 3 Inkomstdeklaration 3 ska lämnas
  • av stiftelse om underlag ska fastställas för fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionsmedel.
  • av allmännyttig stiftelse om inkomster som omfattas av skattskyldighet är högre än 200 kronor
  • av stiftelse som är oinskränkt skattskyldig om inkomsten är högre än 200 kronor.
  Familjestiftelser, personalstiftelser eller liknande stiftelser ska alltid lämna inkomstdeklaration. Deklarationen består av en huvudblankett (INK3) och fyra huvudbilagor (INK3K, INK3SU, INK3R OCH INK3S). Huvudblanketten ska alltid undertecknas och lämnas in. Vilken eller vilka huvudbilagor som ska bifogas beror dels på om verksamheten är skattepliktig, dels på om stiftelsen har ett allmännyttigt ändamål. Räkenskapsschemat och skattemässiga justeringar (INK3R OCH INK3S) ska fyllas i om stiftelsen har haft inkomst av rörelse eller fastighet som ska tas upp till beskattning. Saknar stiftelsen inkomst av rörelse eller fastighet behöver räkenskapsschemat inte fyllas i. De skattepliktiga inkomsterna redovisas i stället på huvudbilaga INK3K. Särskild uppgiftSärskild uppgift, huvudbilaga INK3SU, ska lämnas av stiftelse som helt eller delvis är undantagen från skattskyldighet. Det gäller stiftelser som har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål, till exempel att utöva hjälpverksamhet bland behövande. Övriga stiftelser som till exempel. familjestiftelser och stiftelser med okvalificerade ändamål är oinskränkt skattskyldiga. För dessa gäller alltså vanliga beskattningsregler. En stiftelse som har ett allmännyttigt ändamål och vars nettoavkastning till skälig del löpande används för detta ändamål är när det gäller inkomstskatt skattskyldig endast för inkomst av näringsverksamhet i form av fastighet och rörelse. I den särskilda uppgiften redovisas bl.a. inkomster som inte ska tas upp till beskattning. En allmännyttig stiftelse som inte är skattskyldig för vissa inkomster kan av Skatteverket medges befrielse från att lämna särskild uppgift för dessa. För att få befrielse ska du ansöka hos Skatteverket på blanketten Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift (SKV 2501).       
 • I deklarationsblanketten ber ni mig lämna upplysningar om jag vid upprättandet av årsbokslutet/årsredovisningen fått hjälp av en uppdragstagare. Vad menar ni?
  Med uppdragstagare menar vi här en person som är sakkunnig inom redovisningsområdet, inte är anställd i företaget och har utfört sina tjänster mot betalning. Det kan till exempel vara en redovisningskonsult eller en revisor. Om ditt företaget har rådfrågat eller fått hjälp i någon enstaka fråga anses inte uppdragstagaren ha biträtt vid upprättandet av årsbokslutet/årsredovisningen.  Frågan finns i blanketterna NE, Inkomstdeklaration 2, Inkomstdeklaration 3 och Inkomstdeklaration 4.  I blanketterna Inkomstdeklaration 2, Inkomstdeklaration 3  och Inkomstdeklaration 4 finns även en fråga om företagets årsredovisning varit föremål för revision. Här avses en granskning av en revisor som utförts i enlighet med lag.
 • Hur gör jag om jag inte är nöjd med Skatteverkets beslut om slutlig skatt?
  Om du inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan du begära att vi omprövar det. Detta gör du genom att skicka in en skriftlig begäran till ditt skattekontor.Använd gärna vår blankett för omprövning. Av blanketten framgår vilka uppgifter som ska finnas med i en begäran om omprövning.Nedan kan du se vilka datum vi senast behöver ha din begäran.Beskattningsår           Vi vill ha begäran senast 2016                               31 december 2022
  2015                               31 december 2021
  2014                               31 december 2020
  2013                               31 december 2019
  2012                               31 december 2018
  2011                               31 december 2017
  Anstånd med betalning av skatt I samband med att du begär omprövning kan du ansöka om att få anstånd med betalning av skatt. Du ansöker om anstånd på särskild blankett och skickar den till ditt skattekontor.Överklaga Skatteverkets beslut FörvaltningsrättenDu kan överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till Skatteverket.  Du måste skicka in ditt överklagande senast i slutet av det kalenderår som infaller sex år efter beskattningsåret. Det innebär att om du vill överklaga Skatteverkets beslut måste du ha begärt det senast den 31 december 2022 avseende beskattningsår 2016.KammarrättenÄr du inte nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga detta hos kammarrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och sändas till den förvaltningsrätt som fattat det beslut du vill överklaga. Ditt överklagande ska ha kommit till förvaltningsrätten senast inom två månader från den dag du fick del av förvaltningsrättens beslut.Högsta förvaltningsdomstolenDu kan överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (före detta Regeringsrätten). Ditt överklagande tas bara upp till prövning om Högsta förvaltningsrätten meddelar prövningstillstånd.
 • Hur ska jag göra med egenavgifterna när jag avslutar min näringsverksamhet?
  Om det blir ett överskott av din näringsverksamhet det år som verksamheten avslutas ska du göra ett schablonmässigt avdrag för egenavgifter/särskild löneskatt i det årets NE-bilaga. Året därefter ska du göra en avstämning mellan avdraget och de faktiskt betalda avgifterna. Eftersom du inte varit verksam det året som du endast gör avstämningen anses din verksamhet vara passiv. Avstämningen kan göras på två sätt. Du kan välja:
  • att redovisa din avstämning i en NE-bilaga och ta upp resultatet i ruta 10.3 eller 10.4 i Inkomstdeklaration 1 eller 
  • att redovisa resultatet från din avstämning i ruta 10.3 eller10.4 i Inkomstdeklaration 1. Komplettera med att skriva att verksamheten har upphört och förklara hur du har kommit fram till beloppet. Detta gör du under övriga upplysningar. Då behöver du inte lämna någon NE-bilaga.
  För att slippa göra avstämning av egenavgifter för året efter det år verksamheten avslutades kan man göra en exakt beräkning för avslutningsåret.
 • Inkomstdeklarationen för mitt företag har kommit bort. Hur gör jag för att få en ny förtryckt?
  Om ditt företag ska deklarera på någon av blanketterna Inkomstdeklaration 2 ‑ 4 (bland annat aktiebolag och handelsbolag) går det tyvärr inte att få någon ny, förtryckt deklaration.Inkomstdeklaration 2 lämnar du dock enkelt via e-tjänsten med e-legitimation. Observera att bilagorna inte kan lämnas via i e-tjänsten INK2. Dessa lämnar du i stället via e-tjänsten Filöverföring Ska du lämna Inkomstdeklaration 3 eller 4 får du istället fylla i en tom blankett. Den kan du ladda ner här. Du måste då själv fylla i alla uppgifter. Bilagorna kan dock lämnas via e-tjänsten Filöverföring (se länk ovan). Har företaget en digital brevlåda skickas deklarationen till den i stället för i pappersform. Då  kommer också deklarationen cirka en vecka tidigare än om man inte har en digital brevlåda. Här kan du läsa mer om hur du skaffar en digital brevlåda.
 • Min enskilda näringsverksamhet har upphört. Hur avslutar jag den?
  Din verksamhet anses ha upphört när du har slutat att utföra uppdrag som att sälja varor m.m. För att verksamheten ska vara helt avslutad ska du också ha sålt företagets alla tillgångar, betalat alla skulder och återfört alla obeskattade reserver.Nedan hittar du information om hur du gör:
 • När får jag företagets deklaration?
  Om du driver enskild näringsverksamhet skickar Skatteverket ut deklarationen så att du har den mellan den 16 mars och 15 april 2017. Om du har en digital brevlåda skickas deklarationen dit. Du får också ett meddelande om den slutliga skatten, det vill säga ett slutskattebesked.Om ditt företag är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening eller stiftelse skickar vi ut Inkomstdeklaration 2-4 enligt följande:
  • Bokslut 30 september till 31 december 2016
   Vi skickar ut deklarationen i mitten av februari 2017.

  • Bokslut 31 januari till 30 juni 2017
   Vi skickar ut deklarationen i mitten av september 2017.

  • Bokslut 31 juli till 31 augusti 2017
   Vi skickar ut deklarationen i mitten av oktober 2017.
  Om bolaget har en digital brevlåda skickas deklarationen dit cirka en vecka tidigare än ovan angivna datum.  
 • Jag har deklarerat som företagare, vad händer nu?
  När Skatteverket har tagit emot din deklaration registreras och kontrolleras den. Vi hör av oss om vi behöver fler uppgifter från dig för att kunna räkna ut din slutliga skatt. När vi har räknat ut din slutliga skatt får du ett slutskattebesked. När du får det beror på hur du har valt att lämna din deklaration (på papper eller via e-tjänsten) och om du ska få pengar tillbaka eller om du ska betala. Du som deklarerat via Skatteverkets e-tjänst Få pengar (skatt) tillbaka
  • Om du har anmält konto får du ditt slutskattebesked i juni. Pengarna betalas ut till ditt konto under vecka 23.
  • Om du inte anmält konto får du ditt slutskattebesked i september. Pengarna betalas ut via avi som skickas ut under vecka 37.
  Betala in skatt
  • Om du ska betala in skatt får du ditt slutskattebesked i september och då måste du betala in skatten så att pengarna finns på ditt skattekonto senast den 12 december.
  Du som deklarerat på papper Om du har deklarerat på papper får du ditt slutskattebesked i september.
  • Skatt att få tillbaka betalas ut till ditt konto under vecka 36.
  • Om du har skatt att betala ska skatten finnas på Skatteverkets konto senast den 12 december.
  Om Skatteverket ändrar något i din deklaration Beslutar vi att ändra något i din deklaration får du slutskattebeskedet tillsammans med ändringsbeslutet.
  • Pengar att få tillbaka betalas ut direkt.
  • Skatt att betala ska betalas inom tre månader från beslutet.


E-tjänsten Inkomstdeklaration 2


Skatteverket

Till toppen