På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Resor mellan bostaden och verksamhetslokalen

Om du driver din verksamhet på annan plats än i din bostad får du dra av utgifter för resor mellan bostaden och verksamhetslokalen. Det är samma regler som för resor till och från arbetsplatsen vid anställning.

Allmänna förutsättningar för avdrag

För att få avdrag ska det vara minst två kilometer mellan din bostad och verksamhetslokalen.

Du får avdrag för

  • billigaste transportmedel som du har kunnat använda
  • en resa i vardera riktningen
  • resor till och från ordinarie bostaden. Du får inte dra av för till exempel merutgifter för resor till och från ditt sommarställe.

För vissa färdmedel gäller särskilda förutsättningar, läs mer om dessa nedan.

Beloppsbegränsning 10 000 kronor

Du får göra avdrag för den del av dina kostnader som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 (11 000 kr inkomstår 2017). Det innebär att du inte får avdrag för de första 10 000 kronorna oavsett de verkliga kostnadernas storlek.

Har du utgifter för resor både i din anställning och i din näringsverksamhet gäller beloppsgränsen bara en gång för de sammanlagda utgifterna. Se exempel Resor både i tjänst och näringsverksamhet nedan. I första hand minskas utgifterna i inkomstslaget tjänst.

 År 1År 2
Resor till arbetet7 00011 000
Resor till verksamhetslokalen (näringsverksamhet)4 0005 000
Sammanlagda kostnader11 00016 000
Avdragsbegränsning–10 000–10 000
Du får dra av totalt:1 0006 000
Avdrag i tjänst01 000
Avdrag i näringsverksamhet1 0005 000

Deklaration

Du gör avdraget för resor mellan bostaden och verksamhetslokalen i R16 eller R22 i NE-bilagan. Du fyller i din utgift minus 10 000 kronor. Har du till exempel haft utgifter med 15 000 kronor fyller du i 5 000 kronor i NE-bilagan.

Om du har resor till och från arbetet vid en anställning ska du göra avdraget i inkomstslaget tjänst. Du fyller i hela beloppet vid punkt 2.1 i Inkomstdeklaration 1, det vill säga du ska inte minska beloppet med 10 000 kronor.

Resa med bil eller motorcykel

Förutsättningar för avdrag

Avstånd minst fem kilometer och tidsvinst på två timmar

För att få avdrag för resor med bil eller motorcykel ska detta vara uppfyllt:

  • avståndet mellan ditt hem och verksamhetslokalen ska vara minst fem kilometer och
  • du ska göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med om du åkt kollektivt.

Du har också rätt att göra avdrag för bil eller motorcykel om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel och om avståndet är minst två kilometer. Om det saknas allmänna kommunikationsmedel för endast en viss del av sträckan mellan bostaden och verksamhetslokalen och denna delsträcka uppgår till minst två kilometer, får du oavsett tidsvinst avdrag för hela sträckan som du använt bilen eller motorcykeln.

Använt bilen under minst 160 dagar och minst 300 mil

Om du använt bilen i din näringsverksamhet under minst 160 dagar och kört minst 300 mil får du göra avdrag för resor till och från verksamhetslokalen för alla dagar som du har använt bilen för resor mellan bostaden och verksamhetslokalen, oavsett avstånd och tidsvinst.

Beräkna avdraget

Privat bil

Om du använder din privata bil och det inte är en förmånsbil får du avdrag med 18,50 kronor per mil.

Förmånsbil

Om du eller någon närstående till dig har en förmånsbil och du använder bilen för resor till och från din verksamhetslokal får du göra avdrag för utgiften med

  • 6,50 kronor per mil för dieselbilar
  • 9,50 kronor per mil för övriga bilar, som till exempel bilar som tankas med bensin eller etanol.

Motorcykel

Om du använder motorcykel får du avdrag med 9 kronor per mil.

Allmänna kommunikationsmedel

För resor med allmänna kommunikationsmedel får du göra avdrag med vad du faktiskt har betalat. För att få avdrag ska de allmänna förutsättningarna för avdrag för resor mellan bostaden och verksamhetslokalen var uppfyllda.

Om du har köpt ett årskort under inkomståret 2016 som avser inkomståret 2017 får du inte avdrag för detta i deklarationen som lämnas år 2017. Avdraget kan du göra först i deklarationen som lämnas år 2018.

Övriga färdmedel och utgifter

Om du använder annat färdmedel än bil eller motorcykel för resor mellan din bostad och verksamhetslokalen ser du här vilka avdrag du kan göra.

FärdmedelAvdrag
Moped4,50 kronor per mil
Cykel250 kronor per år
Mopedbil9 kronor per mil
Väg-, bro- eller färjeavgiftFaktisk utgift

Utgifter för parkering i samband med dina resor mellan bostaden och verksamhetslokalen får du inte avdrag för.

Trängselskatt

Om du har rest med egen bil får du göra avdrag för dina kostnader för trängselskatt.

Har du under samma dag gjort resor med egen bil både privat och i din näringsverksamhet ska betalningen av trängselskatten i första hand  gälla för resorna i näringsverksamheten. I andra hand ska betalningen anses gälla för resorna mellan bostad och arbetsplats och i tredje hand för andra privata resor.

Skatteverket

Till toppen