På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Stöd vid offentlig upphandling

Du kan hämta företagsuppgifter från olika myndigheter som ger dig stöd vid en upphandling.

Företagsuppgifter

Skatteverket

Av Skatteverket kan du få uppgifter om en anbudsgivare

 • är godkänd för F-skatt
 • är registrerad som arbetsgivare
 • är registrerad för mervärdesskatt
 • tre senaste månaders arbetsgivaravgifter och i så fall hur mycket (månad och kronor)
 • har skatteskulder hos Kronofogden.

Ytterligare information om ett företag framgår av Allmänhetens kontoutdrag från skattekontot. Här kan du se hur mycket skatt, avgifter och moms företaget redovisar. Du kan även se om det finns beskattningsbeslut och betalningsuppmaningar (som visar om företaget betalar i rätt tid).

Du kan begära ut offentliga uppgifter om ett företag genom att använda blankett SKV 4820 eller ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567.

Statliga och kommunala myndigheter kan även hämta motsvarande uppgifter elektroniskt via Skatteverkets e-transportsystem. Tjänsten kräver avtal med Skatteverket.

Du kan också använda tjänsten ”Hämta företagsinformation”. Via denna tjänst får du uppgifter om ett företag är godkänt för F-skatt, registrerat för moms, registrerat för arbetsgivare samt beslutade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna. Tjänsten kräver ingen e-legitimation. Du kan söka information om ett företag åt gången och får svar via mejl.

Hämta företagsinformation

Du kan även bedriva ett förebyggande samarbete tillsammans med Skatteverket där du får stöd med att tolka de offentliga uppgifterna.

Kronofogden

Av Kronofogden kan du få uppgift om

 • om ett företag har skulder hos Kronofogden
 • om ett företag tidigare har haft skulder hos Kronofogden och om det var till det allmänna, det privata eller brottsofferfonden
 • om ett företag har betalat skulderna
 • vad Kronofogden har utrett om företaget.

Tingsrätten

Av Tingsrätten kan du få

 • registerutdrag
 • förvaltarberättelser om företags nuvarande och tidigare konkurser
 • registerutdrag från Polisen om tingsrätten har hämtat sådana när den har handlagt något ärende.

Varje tingsrätt har sina egna ärenden, men du kan fråga flera tingsrätter om du är osäker på var det kan tänkas finnas intressant information.

Bolagsverket

I näringslivsregistret kan du få uppgifter om

 • organisationsnummer
 • företrädare för bolaget
 • företrädare för andra och tidigare bolag
 • status för tidigare bolag
 • konkurser
 • årsredovisningar som innehåller information om omsättning, externa kostnader, vinster, uppgift om antal anställda och arbetskraftskostnader samt om kontrollbalansräkning har upprättats. Kontrollbalansräkning upprättas när aktiekapitalet är förbrukat.

Det krävs dock att man anmäler sig som kund hos näringslivsregistret. 

Transportstyrelsen

Av Transportstyrelsen kan du få veta om en fysisk eller juridisk person har ett giltigt trafiktillstånd.

Polisen

Om du tar hänsyn till proportionalitetsregeln i 9 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling, kan du begära att ett företag visar utdrag ur polisregistret. Du kan begära utdrag såväl på ägaren som på anställd personal för företag, bemanningsföretag och underentreprenörer. Tänk på att det är personerna själva som måste begära ut uppgifterna från polisregistret.

Förfrågningsunderlaget

I ditt förfrågningsunderlag till företaget bör du ange att ni som upphandlare kommer att ta hänsyn till uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § och 2 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

En uteslutningsgrund är en orsak för er som upphandlare att utesluta ett företag på grund av att det till exempel har gjort sig skyldigt till grov ekonomisk brottslighet.

Upphandling av utländska företag

Om du anlitar ett utländskt företag är det viktigt att du förstår hur företaget och dess personal ska betala skatt. Detta för att du ska kunna bedöma och följa upp om arbetskraften arbetar vitt samt om företaget betalar och redovisar avgifter och skatter rätt.

Ett utländskt företag kan ansöka om och bli godkänt för svensk F-skatt på samma sätt som ett svenskt, även om det utländska företaget inte är skyldigt att betala inkomstskatt i Sverige. Ett villkor är dock att företaget inte har obetalda skatter eller avgifter i sitt hemland.

Skatteverket

Till toppen