På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Deklarationer och kontrolluppgifter

Så länge Sverige inte har gått med i valutaunionen går det inte att lämna deklarationer eller kontrolluppgifter i euro. Alla uppgifter som lämnas till Skatteverket ska tills vidare vara i svenska kronor oberoende av vilken redovisningsvaluta som används. Även skatteinbetalningar ska göras i svenska kronor.

Nytt sätt att lämna kontrolluppgifter från 2015

Läs om förändringen och hur du påverkas av den.

Inkomstdeklaration

När ett företags inkomstdeklaration grundar sig på en redovisning i euro finns särskilda omräkningsregler för hur posterna ska räknas om till kronor. Skatteverket informerar på webbplatsen om vilken genomsnittskurs mellan euro och kronor som gäller för beskattningsåret.

Fastighet och värdepapper

Om företaget har sin bokföring i euro måste ett anskaffningsvärde i kronor räknas ut för alla värdepapper och fastigheter. Detta för att kapitalvinst eller kapitalförlust ska kunna beräknas i kronor om tillgångarna senare säljs.

Redovisning av moms

För företag som har sin redovisning i euro gäller att momsredovisningen av utgående och ingående moms i momsdeklarationen räknas om från euro till svenska kronor enligt genomsnittskursen för den aktuella redovisningsperioden .

Moms i faktura

Från och med den 1 januari 2001 ska säljaren vid fakturering alltid ange momsen i den egna redovisningsvalutan.

Det innebär att ett företag som har euro både som redovisnings- och faktureringsvaluta inte behöver räkna om momsen till svenska kronor i fakturan. Omräkningen görs först i momsdeklarationen.

Om samma företag ställer ut fakturor i svenska kronor, måste företaget ange momsbeloppet i både kronor och euro samt ange omräkningskursen.

Lön

Löneutbetalningar och avdragen skatt ska för skatteändamål redovisas i kronor i sidordnad bokföring. Dessa belopp ska ligga till grund för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter.

Då lön betalas ut i utländsk valuta ska både lönebelopp och skatteavdrag i kontrolluppgiften och den månatliga arbetsgivardeklarationen räknas om till svenska kronor efter den kurs som gällde på utbetalningsdagen. På lönebeskedet till löntagaren anges både lönen och avdragen skatt i den utländska valutan, t.ex. euro. På kontrolluppgiften vid årets slut får löntagaren veta exakt hur mycket skatt som har betalats in i svenska kronor.

Redovisningsvaluta SEK

För företag som fakturerar i euro men som har svenska kronor som redovisningsvaluta gäller att momsen också ska anges i svenska kronor. Vid omräkning av momsbelopp i euro till kronor ska normalt leveransdagens kurs användas. Om fakturering sker i nära anslutning till leverans får fakturadagens kurs användas.

Tänk på att den dag då fakturan betalas kan kursen ha ändrat sig från faktureringsdagen. Kursvinster och kursförluster ska bokföras på konto för kursdifferenser och är skattepliktiga respektive avdragsgilla.

Mer information om euron finns på riksdagens och Riksbankens webbplatser.

Skatteverket

Till toppen