På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Moms och bokföring  vid avslutad verksamhet

Den dag du slutar med din verksamhet upphör din skyldighet att bokföra. Den sista transaktionen i bokföringen är när kvarvarande tillgångar och skulder förs över till dig privat genom ett så kallat uttag.

Om du gör ett uttag av en tillgång ska du i vissa fall betala moms för tillgången.

Moms vid avslut

När du säljer varor ska du normalt ta ut moms. Om du säljer hela din näringsverksamhet och köparen har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms ska du inte ta ut någon moms.

Om du gör ett så kallat uttag, det vill säga du behåller till exempel en dator som har varit bokförd i din näringsverksamhet ska du betala moms för datorn. Men detta gäller bara om du har fått avdrag för ingående moms när du köpte datorn. Har du inte dragit av ingående moms när du köpte datorn ska du inte heller betala moms när du tar ut den.

Du ska beräkna momsen på det lägsta av följande värden:

  • Kostnaden för att köpa in eller tillverka en vara
  • Marknadsvärdet vid uttaget.

Bokföring vid avslut

Skyldigheten att bokföra upphör när du slutar bedriva din verksamhet. I princip kan man säga att verksamheteten inte längre bedrivs när du faktiskt har slutat med den aktivitet som utgjorde din verksamhet. När verksamheten är avslutad kan inga tillgångar eller skulder finnas kvar i balansräkningen vid räkenskapsårets utgång.

Den sista affärshändelsen för bokföringen är att tillgångar och skulder, som inte sålts eller övertagits av någon annan, förs över till dig privat.

Bokföring av uttag

Ett uttag av en tillgång bokför du som försäljning till ett pris som motsvarar tillgångens marknadsvärde. Eftersom företaget inte får några pengar vid ett uttag är motkontot eget kapital (eget uttag).

Skulder

Marknadsvärdet på skulder är i regel det belopp som kvarstår av skulden efter eventuella avbetalningar, vilket ska motsvara det värde skulden har i bokföringen. Skulder kan därför bokföras bort mot eget kapital (egen insättning).

Inventarier

Inventarier som tas ut kan bokföras på olika sätt. Det enklaste är om du bokför uttaget på samma sätt som vid ett förenklat årsbokslut. Det innebär att inventariekontot minskas (krediteras) med marknadsvärdet på de uttagna tillgångarna. Överstiger marknadsvärdet det bokförda värdet ska inventariekontot krediteras med så stort belopp att saldot blir noll kronor. Resterande belopp tas upp som intäkt. Finns det vid årets slut ett bokfört värde kvar på inventariekontot skrivs detta av till noll kronor, se exemplet Avslut av näringsverksamhet.

Varulager

Om du tar ut tillgångar som du haft för försäljning (varulagertillgångar) bokför du det som en vanlig försäljning till marknadsvärdet. Skillnaden mot en vanlig försäljning är att du debiterar eget kapital i stället för kassa eller bank, se exemplet Avslut av näringsverksamhet.

Skatteverket

Till toppen