På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Starta – stiftelser

Stiftelselagen talar om vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser och pensions- respektive personalstiftelser. Till vanliga stiftelser hör bland andra avkastningsstiftelser, familjestiftelser med mera.

För att kunna registrera en stiftelse hos länsstyrelsen måste den vara bildad. För att bilda en vanlig stiftelse måste det finnas egendom, exempelvis fastighet, värdepapper med mera som ska avskiljas för att tillhöra stiftelsen (1 kap. 2 och 3 §§ stiftelselagen). Det ska också finnas en stiftelseurkund, till exempel ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller någon annan handling som talar om hur egendomen ska användas, hur styrelsen ska utses och vem eller vilka som är förmånstagare. I namnet ska ordet stiftelse ingå.

För att bilda en insamlingsstiftelse ska stiftaren eller stiftarna genomföra ett upprop där man tillkännager ändamålet och vädjar om bidrag för att uppfylla ändamålet. Det ska finnas ett stiftelseförordnande som talar om att pengar från uppropet varaktigt ska förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Det ska också finnas en styrelse eller en förvaltare som tagit på sig ansvaret att förvalta förmögenheten i enlighet med förordnandet. (11 kap. 1 § stiftelselagen). I namnet ska ordet insamlingsstiftelse ingå.

När en stiftelse är bildad och registrerad hos länsstyrelsen meddelas Skatteverket. Skatteverket tilldelar stiftelsen organisationsnummer. Stiftelser som inte ska vara registrerade hos tillsynsmyndigheten ska ansöka om organisationsnummer. Använd blanketten Ansökan om organisationsnummer (SKV 8402). Vilket skattekontor stiftelsen ska vända sig till beror på var i landet stiftelsen har sitt säte. Rätt skattekontor hittar stiftelsen via adresskartan.

Länsstyrelsen meddelar skatteverket om registreringen. Skatteverket tilldelar organisationsnummer.

Med familjestiftelse menas en stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familj eller viss släkt eller bestämda personers intressen. Organisationsnummer tilldelas av Skatteverket. Använd blanketten Ansökan om organisationsnummer (SKV 8402). Vilket skattekontor familjestiftelsen ska vända sig till beror på var i landet stiftelsen har sitt säte. Rätt skattekontor hittar stiftelsen via adresskartan.

Skatteverket

Till toppen