På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Avveckla – stiftelser

Hur ni avvecklar stiftelsen beror på vilken typ av stiftelse ni är.

Vanlig stiftelse

En stiftelse kan upphöra genom att styrelsen eller förvaltaren beslutar om att förbruka stiftelsens tillgångar. Tillgångarna måste användas till stiftelsens ändamål eller, om det inte är möjligt, till ett ändamål som är likvärdigt med det ursprungliga.

För att stiftelsen ska kunna upphöra enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda:

  • stiftelsen ska ha bildats för mer än 20 år sedan
  • stiftelsen ska inte ha kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
  • värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren ska ha understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, samt
  • stiftelsen får inte ha några skulder.

Bestämmelserna i 3 § om tillstånd av tillsynsmyndigheten tillämpas på beslut enligt första stycket SFS 2010:1260.

Insamlingsstiftelse

En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år.

Likvidation av näringsdrivande stiftelse

En näringsdrivande stiftelse ska upprätta en särskild balansräkning så snart det finns skäl att anta att värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder. Visar balansräkningen att det är så ska styrelse eller förvaltare ansöka hos tingsrätt om att försätta stiftelsen i likvidation. Ovan gäller också för en stiftelse som saknar utmätningsbara tillgångar vid en utmätning enligt utmätningsbalken.

I en näringsdrivande stiftelse som är försatt i konkurs ska styrelse eller förvaltare inom en månad besluta att stiftelsen ska träda i likvidation och anmäla det till tingsrätten. Bestämmelsen gäller dock bara om konkursen avslutats med överskott.

Länsstyrelsen meddelar skatteverket sitt beslut om avregistrering och upplösning av stiftelsen. Därefter avregistrerar skatteverket stiftelsen ur organisationsnummerregistret.

Glöm inte att avregistrera stiftelsen från F-skatt, AG- och momsregistrering. Använd blankett Ändringsanmälan (SKV4639).

Familjestiftelser ska kontakta skatteverket för att bli avregistrerade. De ska visa styrelsens eller förvaltarens besluta om att förbruka stiftelsen tillgångar. Tillgångarna måste användas till stiftelsens ändamål eller om det inte är möjligt till ett ändamål som är likvärdigt med det ursprungliga. Skatteverket vill se resultat- och balansräkning.

Skatteverket

Till toppen