På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteregler – stiftelser

Stiftelser är skyldiga att lämna Inkomstdeklaration 3 och/eller särskild uppgift.

Använd våra e-tjänster

I tjänsten Skattekonto kan du bland annat göra följande saker:

  • se och anmäla bankkonto för skatteåterbetalning
  • se bokförda och kommande transaktioner
  • begära utbetalning av överskott på ditt skattekonto.
06–03

Deklarationsskyldighet

Inkomstdeklaration 3 ska lämnas av

  • stiftelse om underlag ska fastställas för fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
  • allmännyttig stiftelse som har skattepliktiga inkomster (om intäkter som omfattas av skattskyldighet är högre än 200 kronor)
  • stiftelse som är skattskyldig för all inkomst (om intäkterna är högre än 200 kronor).

Skatteverket får förelägga den som inte är skyldig att lämna deklaration att göra det.

Familjestiftelser

Familjestiftelser ska alltid lämna särskild självdeklaration.

Stiftelser som helt eller delvis undantas från skattskyldighet ska lämna särskild uppgift. I den särskilda uppgiften redovisas inkomster, som inte tas upp till beskattning i självdeklarationen.

Inkomstdeklaration finns på sidorna Inkomstdeklaration 3 och INK 3 K och särskild uppgift finns på sidan 4 på Inkomstdeklaration 3.

Om en stiftelse är skyldig att betala skatt på kapitalinkomster (räntor, utdelningar med mera) ska stiftelsen lämna sidorna Inkomstdeklaration 3 och INK 3 K. Om en stiftelse har skattepliktig inkomst av rörelse eller fastighet ska ett räkenskapsschema lämnas i stället för INK 3 K. Räkenskapsschemat finns i inkomstdeklarationen.

Oavsett om stiftelsen ska lämna inkomstdeklaration eller särskild uppgift ska blanketten undertecknas av behörig firmatecknare på inkomstdeklaration 3.

Mer information om deklarationen finns i broschyren Skatteregler för stiftelser (SKV 329).

Mervärdesskatt (moms)

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Den generella momsen är 25 procent. Vissa varor och tjänster, t.ex. livsmedel, hotell- och campingverksamhet, böcker samt entréavgift till teaterföreställningar, har lägre moms.

Den som har en momspliktig försäljning av varor och tjänster inom Sverige i en yrkesmässig verksamhet, är skyldig att redovisa moms (skattskyldig till moms). I vissa fall ska även en stiftelse som inte har sådan verksamhet betala moms på inköp av varor och tjänster från andra länder. 

En verksamhet anses som regel vara yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Läs mer om detta i Momsbroschyren (SKV 552).
 
Den som är skyldig att redovisa moms ska registrera sig hos Skatteverket. Ansök om detta på blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620).

Momsen ska redovisas i en momsdeklaration. Momsdeklarationen lämnas en gång per kvartal för stiftelser som har en momspliktig omsättning som är lägre än en miljon per beskattningsår. Om omsättningen överstiger en miljon lämnas momsdeklarationen istället varje månad. Deklarationen och betalningen ska vara inne hos Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden. Mer information om moms finns i Momsbroschyren (SKV 552) och under avsnittet Moms - Redovisa och betala moms.

För mer information om moms och redovisning av denna, se Momsbroschyren (SKV 552) samt broschyren Företagsregistrering (SKV 418).

Man kan även lämna momsdeklarationen via internet, läs mer om det under avsnittet Arbetsgivare nedan.

F-skatt

Stiftelser som bedriver näringsverksamhet kan ansöka om att få en F-skattsedel. För stiftelsens uppdragsgivare blir F-skattsedeln ett bevis på att de inte behöver dra av skatt på ersättningar för utförda arbeten.

Ansökan om F-skattsedel görs på blankett Företagsregistrering (SKV 4620). Stiftelsens inkomster kan vara helt eller delvis skattepliktiga och stiftelsen ska därför också lämna en preliminär inkomstdeklaration för beräkning av preliminärskatt på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 2 (SKV 4313). Preliminär skatt ska, efter beslut från Skatteverket, betalas varje månad

Arbetsgivare

Stiftelser ska ansöka om att bli registrerade som arbetsgivare på blankett Företagsregistrering (SKV 4620) om de betalar ut ersättning för arbete. Med ersättning för arbete avses både kontant lön och andra skattepliktiga förmåner.

Stiftelsen är skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till anställda som har A-skatt eller F-skattsedel med villkor (FA-skatt), och som inte skriftligen har åberopat F-skattsedeln. Om ersättningen till en och samma betalningsmottagare under ett år är mindre än 1 000 kronor ska stiftelsen inte betala några arbetsgivaravgifter. Mer information om arbetsgivaravgifter finns i broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401).

Stiftelser som betalar ut kontant ersättning för arbete till mottagare som har A-skatt ska göra skatteavdrag. Stiftelser som är huvudarbetsgivare till betalningsmottagaren är skyldiga att dra skatt enligt tabell. Stiftelser som inte är huvudarbetsgivare ska dra 30 procent i skatt.

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas månadsvis i en arbetsgivardeklaration. Det finns möjlighet till att lämna arbetsgivardeklaration via internet. Då ska stiftelsen anmäla behörig företrädare till Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan den behörige företrädaren sedan logga in på e-tjänsten med sin e-legitimation.

Stiftelser som betalat ut ersättning för arbete ska också lämna kontrolluppgifter enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Stiftelser ska även lämna kontrolluppgift på ersättning för utfört arbete som är inkomst av näringsverksamhet för mottagaren, om mottagaren endast har A-skattsedel. Det kan innebära att stiftelsen i vissa fall ska lämna kontrolluppgift för en juridisk person. Om mottagaren har F-skatt med villkor (FA-skatt) ska stiftelsen lämna kontrolluppgift om mottagaren inte skriftligen hänvisar till F-skattsedeln.

Stiftelsen ska lämna kontrolluppgift om det sammanlagda värdet av ersättningar och förmåner till en person är 100 kr eller mer för hela året. Om stiftelsen har dragit skatt på ersättningen ska stiftelsen lämna kontrolluppgift oavsett hur stor ersättningen är.

Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari året efter utbetalningsåret. Använd e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter, där kan uppgifterna lämnas direkt i tjänsten eller via filöverföring. Om kontrolluppgiften lämnas på papper används blankett KU 10 Kontrolluppgift från arbetsgivare m fl. (SKV 2300). Till Skatteverket lämnas då också en sammanställning över samtliga kontrolluppgifter.

Skattekonto

Alla som betalar skatter och avgifter har ett skattekonto hos Skatteverket. Samtliga betalningar till Skatteverket bokförs på skattekontot. Exempel på betalningar till Skatteverket är bland annat arbetsgivaravgifter och avdragen skatt som ska betalas in på skattekontot en gång i månaden i samband med att stiftelsen lämnar en arbetsgivardeklarationen. Om stiftelsen är registrerad till moms ska momsen redovisas och betalas in till skattekontot varje eller var tredje månad, beroende på redovisningsperiod. Om stiftelsen är registrerad till F-skatt ska den betalas tillsammans med övriga skatter och avgifter till skattekontot varje månad. Det finns möjlighet att få åtkomst till skattekontot via internet. För att få det ska stiftelsen anmäla behörig företrädare till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats kan sedan den behörige företrädaren logga in på e-tjänsten med sin e-legitimation.

Skatteverket

Till toppen