På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Resor och reseersättning – idrottsföreningar

Här nedan finns underlag för hur idrottsutövares och idrottsdomares resor och reseersättning beräknas.

Resor mellan bostaden och den ordinarie träningsplatsen (hemmaplan) är arbetsresor. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska den beskattas som lön.

Idrottsutövare

Idrottsutövaren medges avdrag för resorna enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor).

Resor mellan bostaden och annan plats för tävling än hemmaplan är tjänsteresor. För sådana resor medges avdrag med egen bil med 18,50 kronor/mil. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska den del av ersättningen som överstiger 18,50 kronor/mil beskattas som lön. Det innebär att arbetsgivaren skattefritt kan betala ut 18,50 kronor/mil. Arbetsgivaren redovisar sådan skattefri ersättning med kryss på kontrolluppgiften, vilket innebär att den anställde varken ska ta upp eller dra av något i deklarationen.

Om föreningen håller med till exempel spelarbuss får inte idrottsutövaren dra av något för resorna eftersom han inte har haft någon kostnad för dem.

Särskilt beträffande idrottsdomare

En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening, eller annan arrangör, har normalt sitt tjänsteställe på respektive plats där matchen eller tävlingen äger rum. Resor mellan bostaden och den plats där matchen eller tävlingen äger rum räknas därför som inställelseresa eller som resa mellan bostad och arbetsplats. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska ersättningen beskattas som lön. Idrottsdomaren medges avdrag enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats.

En idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå för att döma matcher eller tävlingar har normalt sitt tjänsteställe i bostaden och inte på platser där idrottstävlingen äger rum. Detta gäller även om den lokala arrangören betalar ut en mindre del av ersättningen till domaren, till exempel reseersättning. Eftersom domaren har sitt tjänsteställe i bostaden betraktas resorna från bostaden till de olika matcherna och tävlingarna som tjänsteresor. Avdrag för ökade levnadskostnader för tjänsteresa kan därmed medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Se vidare Skatteverkets skrivelse 2008‑04‑24, dnr 131 349547‑08/111.

Fria inställelse- och arbetsresor – om man bara får ersättning för resan

Om en idrottsutövare som enda ersättning för sitt arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda, är resorna skattefria. Även kostnadsersättningar för sådana resor är skattefria förutsatt att ersättningen inte överstiger utgifterna för resorna, eller när det gäller resa med egen bil, 18,50 kronor/mil.

Föreningen behöver inte lämna någon kontrolluppgift om den endast betalat ut sådan här ersättning. Om föreningen däremot har betalat ut ersättning för en tjänsteresa ska den alltid lämna kontrolluppgift.

I Skatteverkets meddelande SKV M 2012:22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats om beskattning av idrottsersättningar, avsnitt 2.11, finns mer information om fria inställelse- och arbetsresor.

Skatteverket

Till toppen