På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Halva prisbasbeloppsregeln

En allmännyttig ideell förening vars huvudsakliga syfte är att främja idrottslig verksamhet är befriad från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter på vissa ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp.

Sådana ersättningar medför således inte någon ytterligare kostnad.

För en idrottsutövare är gränsen för att betala arbetsgivaravgifter ett halvt prisbasbelopp, 22 150 kronor 2016 och 22 400 kronor för 2017. Om ersättningen uppgår till ett halvt prisbasbelopp eller mer ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på hela ersättningen.

Halva prisbasbeloppsregeln gäller all ersättning som betalas ut till idrottsutövaren. Kostnadsersättningar som är avdragsgilla för idrottsutövaren räknas dock inte med i det halva prisbasbeloppet, t.ex. traktamente och bilersättning för resor i tjänsten som inte överstiger avdragsgilla schablonbelopp. Avdragsgill resekostnadsersättning för egen bil i tjänsten är 18,50 kronor/mil.

Halva prisbasbeloppsregeln gäller endast för idrottsutövare.

Vem räknas som idrottsutövare?

En idrottsutövare är en

  • aktiv idrottsman/kvinna
  • tränare/instruktör
  • lagledare
  • domare/linjemän
  • materialförvaltare
  • tävlingsfunktionär.

Kanslipersonal, vaktmästare, ordningsvakter, kökspersonal, styrelseledamöter eller försäljningspersonal räknas inte som idrottsutövare.

I en kammarrättsdom, i Göteborg 2002-11-21, gällande BK Häcken godtogs dock att tillfälligt anlitad kökspersonal, serveringspersonal, skolvärdar och kontorsarbetare som utfört arbete i samband med den internationella fotbollstävlingen Gothia Cup, även betraktades som idrottsutövare för vilka halva prisbasbeloppsregeln ska gälla.

Vad räknas som idrottslig verksamhet?

Med idrottslig verksamhet avses enligt administrativ praxis och förarbetsuttalande normalt sådan verksamhet som anordnas av organisation ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) eller annan jämförlig organisation, jfr prop. 1990/91:76 s. 9. Även Friluftsfrämjandet har ansetts vara sådan förening som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet (RÅ 1999 ref. 25).

Så kallade tankesporter som exempelvis schack och bridge omfattas inte av dessa regler.

Skatteverket

Till toppen