På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Förmåner – idrottsutövare

Ersättning för arbete är skattepliktig för mottagaren. Detta gäller även om ersättningen utges i form av förmåner, exempelvis bostad, bil, förbruknings- eller kapitalvaror samt tjänster av olika slag. Detta gäller oavsett om förmånen utges av föreningen, tävlingsarrangör eller sponsor etc. Förmåner värderas normalt till marknadsvärdet (61 kap. 2 § IL). Vissa förmåner som exempelvis bostads-, bil- och kostförmån värderas enligt schablonregler.

Även rabatterade säsongskort och liknande som idrottsutövaren får köpa och som kan nyttjas av närstående eller andra är en skattepliktig förmån för idrottsutövaren.

Skatteverket lämnar årligen allmänna råd och meddelanden för värdering av bilförmån liksom för vissa andra förmåner, bland annat arbetskläder, gåvor, kost, bostad, semesterbostad och penninglån.

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat (11 kap. 9 § IL). I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande:

"Kläder som har enhetlig prägel och som ska användas i den idrottsliga verksamheten, till exempel i samband med större idrottsevenemang som världsmästerskap och europamästerskap, bör jämställas med uniform. Sådan förmån bör därför inte föranleda beskattning."

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån oavsett om den erhålls fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen, såsom under tjänsteresa, tjänsteförrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor och liknande. Förmån av fri kost är skattepliktig även om du har fått den utomlands.

I likhet med andra förmåner är kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen. En förutsättning är att förmånen kan anses ha sin grund i anställningen. Om den anställde betalar för måltiden genom nettolöneavdrag räknas det av från förmånsvärdet. Förmånsbeskattning utgår inte för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen eller transporten.

Skatteverket

Till toppen