På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Avdrag för idrottsredskap m.m. – idrottsutövare

Du kan få avdrag för utgifter för inköp av idrottsredskap eller annan specialutrustning som du använt i den idrottsliga verksamheten.


Exempel på utrustning som du kan få avdrag för:

  • Skyddsutrustning och skyddskläder, till exempel hjälm, hörselskydd, tandskydd, benskydd, armbågsskydd och ishockeyhandskar. Med skyddskläder menas sådana kläder och skor som har särskilda skyddsegenskaper mot bland annat mekaniska skador.
  • Idrottsredskap som är nödvändiga för att kunna utöva sporten, t.ex. klubba, racket, bollar, skridskor, skidor och stavar. För att skor ska anses som idrottsredskap bör de vara utformade på sådant sätt att de avviker från sedvanliga träningsskor i sådan grad att de i praktiken endast kan användas vid utövande av sporten, till exempel fotbollsskor med dobbar och skidpjäxor.  
  • Domarutrustning, till exempel visselpipa, stoppur och signalkort.

Sådana utgifter ska i regel dras av med belopp motsvarande anskaffningskostnaden. För dyrbarare utrustning med en anskaffningskostnad som överstiger 22 200 kronor för inkomståret 2014 och 22 250 kronor inkomståret 2015 och som kan användas under mer än tre år får du inte dra av hela utgiften på en gång. Du får i stället dela upp avdraget på lika stora årliga förslitningsavdrag. Om utrustningen kan antas kunna användas under till exempel fem år drar du alltså av en femtedel av kostnaden årligen.

Det kan bli aktuellt med avdrag med reducerat belopp om utrustningen även har karaktär av personlig levnadskostnad, eller om den kan utnyttjas även i annan verksamhet. I så fall får du avdrag med en skälig del av anskaffningskostnaden. Du kan inte få avdrag för utrustning som du har fått kostnadsfritt.

Du kan inte få avdrag för kläder och skor som inte är skyddskläder eller idrottsredskap enligt ovan. Du får därför inte avdrag för till exempel tävlingskläder, domarkläder, träningsoverall, träningsskor, regnkläder och underställ.

Detta gäller även om du bara använder kläderna i tjänsten eller i tävlingssammanhang.

Som ett alternativ till avdrag för idrottsredskap med mera enligt vanliga regler, det vill säga med redovisning av varje enskild utgiftspost, kan du få avdrag med ett schablonbelopp.

Förutsättningarna för att du ska få beräkna kostnaderna schablonmässigt är att

  • dina huvudsakliga inkomster kommer från någon annan verksamhet än idrottsverksamheten. Om dina inkomster från idrotten något eller några år skulle vara dina huvudsakliga inkomster (till exempel vid studier), får du dock göra avdrag enligt schablon.
  • du har själv svarat för huvuddelen av utgifterna för den idrottsliga verksamheten.

Om nämnda förutsättningar är uppfyllda får du beräkna utgifterna schablonmässigt till ett belopp som motsvarar bruttoersättningen, dock högst 3 000 kronor. Observera att utgifter för idrottsredskap m.m. bara är avdragsgilla till den del de tillsammans med övriga utgifter i ruta 2.4 i deklarationsblanketten överstiger 5 000 kronor. Detta gäller även om du gör avdrag med schablonbeloppet 3 000 kronor.

I schablonbeloppet 3 000 kronor ingår inte utgifter för resor och ökade levnadskostnader.

Skatteverket

Till toppen