På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Att fylla i och lämna kontrolluppgiften

En ideell förening ska lämna lönekontrolluppgiften KU10 (SKV 2300), om föreningen har betalat ersättning eller har lämnat en förmån på sammanlagt 100 kr eller mer till en person under ett år. 

Lämna kontrolluppgifter för er förening

Använd vår tjänst för att lämna kontrolluppgifter. Det är enkelt och du får en kvittens på uppgifterna som du har lämnat.

Ruta 011

Denna ruta används endast om föreningen ska betala arbetsgivaravgifter. Rutan används för vanlig lön och arvoden till kanslipersonal, vaktmästare, ordningsvakter, provisioner till lottförsäljare och styrelsearvoden. I rutan redovisas även ersättning för resor mellan bostad och arbetsplats samt reseersättningar i tjänsten som överstiger 18,50 kronor/mil.

I ruta 011 ska du dessutom redovisa kontant bruttolön som, tillsammans med eventuell förmån, under året inte uppgått till 1000 kronor per mottagare. Du redovisar detta trots att arbetsgivaren inte ska betala arbetsgivaravgifter för dessa ersättningar. Men det gäller inte ersättningar till idrottsutövare under ett halvt prisbasbelopp.

Ruta 012

Denna ruta används endast om föreningen ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Samtidigt ska kryss sättas i aktuella rutor 041-049.

Rutorna 050-052 och 055-056

Resekostnads- och traktamentsersättningar upp till avdragsgilla schablonbelopp redovisas endast med ett kryss i ruta 050-052, till exempel reseersättning för tjänsteresor upp till 18,50 kronor/mil. Resekostnadsersättning till domare ska inte kryssmarkeras i denna ruta då denna ersättning normalt är ersättning för resa mellan bostad och arbetsplats och ska redovisas i ruta 031.

Ruta 020

Ruta är avsedd för utbetalda ersättningar för utgifter som mottagaren har rätt till avdrag för i sin inkomstdeklaration. Här redovisas andra typer av kostnadsersättningar än sådana som kryssmarkerats i rutorna 055-056, till exempel telefonersättning liksom ersättningar för att täcka kopiering, porto eller liknande. Även ersättning för att täcka inköp av kontorsmaterial ska redovisas här.

Organisationsnummer och personnummer

Alla kontrolluppgifter ska innehålla den anställdes personnummer. Alla föreningar som lämnar kontrolluppgift måste ha ett organisationsnummer. För att få ett sådant måste föreningen skicka en ansökan till sitt skattekontor.

Utförligare information om kontrolluppgifter finns i broschyren Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m. (SKV 304).

Skatteverket

Till toppen