På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Inkomstskatt – ideella föreningar

Huvudregeln är att en ideell förening är skattskyldig i samma omfattning och enligt samma allmänna regler som andra juridiska personer.

Enligt dessa regler är föreningen skyldig att betala skatt för inkomster som är av skattepliktig natur, till exempel räntor, utdelningar, vinster vid avyttring av värdepapper och fastighet, rörelse- och fastighetsinkomster.

För juridiska personer hänförs alla typer av skattepliktiga inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet i beskattningshänseende.

De skattepliktiga bruttointäkterna minus avdragsgilla kostnader beskattas efter en skattesats om 22 procent, statlig inkomstskatt.

Med hänsyn till att föreningar ofta har någon form av ideell verksamhet är det vanligt att dessa också har inkomster som inte är av skattepliktig natur. Typiska sådana inkomster är medlemsavgifter samt bidrag och gåvor som är avsedda för den ideella verksamheten. Å andra sidan är kostnader som avser den ideella verksamheten inte avdragsgilla.

Från huvudregeln om skattskyldighet finns undantagsregler. Dessa innebär att föreningar som har ett allmännyttigt ändamål och dessutom uppfyller vissa andra krav blir skattskyldiga bara för vissa inkomster. Man säger att sådana föreningar är inskränkt skattskyldiga.

Undantagsreglerna finns i kapitel 7 i inkomstskattelagen.

I det följande används benämningen "allmännyttig förening" för de föreningar som uppfyller samtliga fyra krav för inskränkt skattskyldighet.

Skatteverket

Till toppen