På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Stadgar - ideella föreningar

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål.

För de flesta föreningar är det vanligt med tre grundläggande funktioner:

 • den beslutande funktionen (föreningsmötet)
 • den verkställande funktionen (styrelsen)
 • den kontrollerande funktionen (revisorerna).

Stadgarna bör innehålla regler för dessa funktioner.

I relativt fullständiga stadgar bör följande finnas med:

 • föreningens namn/firma
 • sätesort (dvs. ort där styrelsen finns)
 • ändamål
 • regler för hur verksamheten ska bedrivas
 • regler för medlemskap och uteslutning
 • uppgift om beslutande organ
 • regler för rösträtt och beslutsfattande
 • bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande, etc.
 • verksamhets- och räkenskapsår
 • bestämmelser om revisor/er (antal, hur de utses, etc.)
 • regler för ändring av stadgarna
 • regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

Det kan också vara bra att t.ex. ha med

 • vad som gäller beträffande medlemsavgifter
 • regler för kallelse till möten
 • när årsmöte ska hållas
 • vilka frågor som ska behandlas på årsmöte etc.
 • under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas.

 
Riksorganisationer upprättar ofta normalstadgar för de föreningar som ingår i organisationen. Exempelvis använder sig idrottsföreningar ofta av Svenska Riksidrottsförbundets normalstadgar som hjälpmedel och underlag för att upprätta de egna stadgarna.

Stadgar - ideella föreningar
Skatteverket

Till toppen