På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Huvudsaklighetsbedömning – ideella föreningar

Den avgörande bedömningen av skattskyldigheten för rörelseinkomster i en allmännyttig förening sker slutligen utifrån en huvudsaklighetsbedömning av varje förvärvskälla.

En förvärvskälla kan omfatta flera rörelseverksamheter, såväl sådana som har karaktär av naturlig anknytning eller hävd, t.ex. bingo, reklam (normalt skattefria), och sådana som inte har den karaktären, t.ex. arbetsuppdrag/legoarbeten (normalt skattepliktiga).

Rörelseverksamheter som har ett "inre sammanhang" anses ingå i en och samma förvärvskälla. I praxis har en förenings rörelseverksamheter som bedrivs med ideella arbetsinsatser ansetts ha ett sådant inre sammanhang att de bildar en förvärvskälla. Om ett sådant inre sammanhang saknas uppkommer skilda förvärvskällor. Rörelseverksamhet som inte är av karaktären naturlig anknytning/hävd har ansetts som en särskild förvärvskälla när den bedrivits med avlönad personal.

En förvärvskälla beskattas eller undantas från beskattning i sin helhet. Man delar således inte upp en förvärvskälla i en skattefri och en skattepliktig. För att undantas från beskattning krävs att förvärvskällan till huvudsaklig del - dvs. åtminstone 70-80% - omfattar inkomster som kommer från verksamheter som har naturlig anknytning/hävd. Om en förvärvskällas inkomster från verksamheter som inte har naturlig anknytning/hävd är större än 20-30% av de totala inkomsterna i förvärvskällan blir följden att hela förvärvskällan beskattas, således även de däri ingående normalt skattefria inkomsterna.

Huvudsaklighetsbedömning - exempel (beloppen avser bruttobelopp)
  Exempel 1 Exempel 2
Statliga bidrag 25 000 kr 25 000 kr
Kommunala bidrag 10 000 kr 10 000 kr
Medlemsavgift 41 000 kr 41 000 kr
Bingo 30 000 kr 30 000 kr
Basarer 11 000 kr 11 000 kr
Lotterier 20 000 kr 20 000 kr
Reklam 20 000 kr 20 000 kr
Snöskottning * 19 000 kr 55 000 kr
Summa 176 000 kr 212 000 kr

*) Snöskottningen, som inte har naturlig anknytning/hävd, har i båda exemplen utförts med ideella arbetsinsatser.

Delbeloppen i fet stil avser verksamheter som skattemässigt utgör rörelse. Bidragen i exemplet avser den ideella föreningsverksamheten som inte utgör rörelse och som därför inte ska ingå i huvudsaklighetsbedömningen. Samtliga rörelseverksamheter har utförts med ideella arbetsinsatser och utgör därför tillsammans en förvärvskälla.

Exempel 1
Inkomsterna i förvärvskällan uppgår till sammanlagt 100.000 kr (delbeloppen i fet stil). De fyra första delbeloppen, som avser verksamheter som har karaktär av hävd, utgör 81 % av samtliga inkomster i förvärvskällan. Inkomsten av snöskottning, som varken har naturlig anknytning eller hävd, utgör 19 % av inkomsterna i förvärvskällan. Hela förvärvskällan undantas från beskattning.

Exempel 2
Inkomsterna i förvärvskällan uppgår till sammanlagt 136.000 kr (delbeloppen i fet stil). Inkomster hänförliga till hävdvunna finansieringskällor utgör ca 60 % av samtliga inkomster i förvärvskällan. Snöskottningens andel uppgår till ca 40 %, det vill säga mer än 20-30 % av samtliga inkomster i förvärvskällan. Hela förvärvskällan beskattas.

Skatteverket

Till toppen