På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Starta – bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen är bildad när stadgar antagits, en styrelse och en eller flera revisorer valts.

En bostadsrättsförening måste registreras hos Bolagsverket. Det görs direkt på deras webbplats. När Bolagsverket har registrerat föreningen får den ett organisationsnummer. Föreningen får också rättskapacitet i och med registreringen. Rättskapacitet innebär bland annat att föreningen kan vara part inför domstol. Det innebär också att det är föreningen och inte medlemmarna som har olika rättigheter och skyldigheter. En bostadsrättsförening måste registreras inom sex månader från bildandet. Föreningen anses inte vara bildad om man inte registrerar den. Föreningen får ensamrätt på namnet i hela länet.

Medlemmarna i en registrerad ekonomisk förening blir inte personligt betalningsansvariga för föreningens skulder utöver insatsen, det vill säga bostadsrätten. Är föreningen oregistrerad kan dock medlemmarna bli personligt betalningsansvariga för föreningens skulder eftersom föreningen då saknar rättskapacitet.

Bostadsrättsföreningar ska också lämna in en ekonomisk plan till Bolagsverket. Planen är en ekonomisk och teknisk beskrivning för att föreningens kommande verksamhet ska kunna bedömas av blivande bostadsrättshavare, leverantörer, banker, långivare och andra intressenter. Två intygsgivare ska undersöka om projektet är ekonomiskt hållbart. Föreningen utser intygsgivare bland de Boverket gett behörighet. Den ekonomiska planen är offentlig. Boverket ger ut allmänna råd om ekonomiska planer. Läs mer på Boverkets webbplats.

Hur en ekonomisk förening ska fungera regleras i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Det som mer specifikt gäller för bostadsrättsföreningar finns i Bostadsrättslagen (1991:614).

Skatteverket

Till toppen