På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Privatbostadsföretags skatteregler – bostadsrättsföreningar

Ett privatbostadsföretag ska som underlag för inkomstskatt ta upp kapitalintäkter, exempelvis utdelningar, kapitalvinster på värdepapper och fastigheter samt inlösta och sålda bostadsrätter.

Vanliga ränteintäkter ska dock inte tas upp till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Detta får normalt anses vara fallet om räntan härrör från hyror och årsavgifter som medfört tillfälliga likviditetsöverskott samt likviditetsöverskott till följd av att företaget avsatt medel för framtida reparationer och underhåll av fastigheten. Övriga intäkter, t.ex. års- eller månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, upplåtelser av reklam- eller antennplats eller räntebidrag, ska inte tas upp. Privatbostadsföretaget får heller inte dra av några kostnader, t.ex. räntekostnader, som hör till fastigheten.

Skatteverket har enligt Regeringsrättens dom den 29 december 2010 ändrat tolkningen av reglerna för beskattning av ränteinkomster för privatbostadsföretag. Den nya tolkningen medför att föreningar som har blivit beskattade för ränteinkomster kan begära omprövning fr.o.m. inkomstår 2007 (taxeringsår 2008) och framåt.

Vid försäljning av fastigheten beräknas kapitalvinst eller kapitalförlust i princip på samma sätt som för fysiska personer. Redovisning sker dock i inkomstslaget näringsverksamhet. Ingen återföring av tidigare medgivna värdeminskningsavdrag eller förbättrande reparationer och under håll — som vid försäljning av näringsfastighet — ska göras, eftersom dessa kostnader inte har fått dras av utan ingår i de kostnader som hör till fastigheten och som därmed inte är avdragsgilla. Kapitalvinsten vid försäljning är skattepliktig i sin helhet. Om försäljningen har medfört en förlust gäller för denna kapitalförlust att den bara får dras av mot kapitalvinster på fastigheter.

Ett privatbostadsföretag ska endast redovisa överskott eller underskott på deklarationsblankettens första sida. Ett överskott redovisas i ruta 1.1 och ett underskott i ruta 1.2. I normalfallet ska ett standardiserat räkenskapsutdrag inte lämnas. Man ska inte heller fylla i skattemässiga justeringar. Beräkningen av överskott eller underskott kan göras med hjälp av sammanställningen nedan eller hjälpblanketten (SKV 2195).

Så här beräknar du om ett överskott eller underskott uppkommer för beskattningsåret
Uträkning+/-
Skattepliktiga kapitalintäkter (t.ex. utdelningar och kapitalvinster) +
Överskott som hör till annat än fastigheten +
Avdragsgilla kapitalkostnader (dock ej räntekostnader på lån i fastigheten) -
Underskott som hör till annat än fastigheten -
Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ackord +
Överskott som ska redovisas i ruta 1.1 på deklarationsblankettens första sida =
Underskott som ska redovisas i ruta 1.2 =

I normalfallet ska ett privatbostadsföretag inte lämna standardiserat räkenskapsutdrag och skattemässiga justeringar tillsammans med inkomstdeklarationen. Om privatbostadsföretaget även bedriver annan näringsverksamhet än fastighetsförvaltning, ska denna verksamhet redovisas på ett standardiserat räkenskapsutdrag. För denna verksamhet ska dessutom skattemässiga justeringar redovisas. Överskott respektive underskott från denna verksamhet läggs till i beräkningarna i ruta "Överskott som hör till annat än fastigheten" respektive "Underskott som hör till annat än fastigheten".

Skatteverket

Till toppen