På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Så fyller du i KU55 - exempel

Här hittar du exempel på hur KU55 ska fyllas i vid olika situationer, till exempel vid försäljning av en del av bostadsrätten eller när bostadsrätten har överlåtits eller förvärvats i flera steg.

Exempel 1 – gemensam försäljning

Kalle och Lisa har ägt bostadsrätt nr 1 i Brf Skatten med 50 procent vardera sedan köpet. De säljer bostadsrätten för sammanlagt 1 000 000 kronor. Inköpspriset var 700 000 kronor. De har lämnat kapitaltillskott för amorteringar av föreningens lån med sammanlagt 30 000 kronor.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i.

Kontrolluppgiften fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630 Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 1
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaGemensamma uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-08-15
632Överlåten andel50
634Överlåtelsepris1 000 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen3 000
636Kapitaltillskott30 000
640Förvärvsdatum2010-03-01
643Förvärvspris700 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet1 000

Eftersom båda har köpt och sålt lika stor andel och har gemensamt inköpspris lämnas två identiska kontrolluppgifter för Kalle och Lisa.

Exempel 2 – försäljning av ensam ägare

Simon har varit ensam ägare till bostadsrätt nr 2 i Brf Nyproduktionen sedan köpet. Han säljer bostadsrätten för 950 000 kronor. Bostadsrätten var nyproducerad vid köpet och insatsen 700 000 kronor enligt upplåtelseavtalet. Han har lämnat kapitaltillskott för amorteringar av föreningens lån med sammanlagt
5 000 kronor.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i.

Kontrolluppgiften fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630 Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 2
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-02-15
632Överlåten andel100
634Överlåtelsepris950 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott5 000
640Förvärvsdatum2011-05-01
643Förvärvspris700 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

Eftersom Simon har varit ensam ägare under hela innehavstiden markeras Individuella uppgifter vid fältkod 646.

Exempel 3 – försäljning av en del av bostadsrätten

Eva och Gustav äger en bostadsrätt med 50 procent vardera. De separerar och Gustav säljer sin andel till Eva för 500 000 kronor. De köpte bostadsrätten gemensamt för 700 000 kronor och har lämnat kapitaltillskott för amorteringar med 30 000 kronor. Innestående medel på reparationsfonden var 3 000 kronor vid försäljningen och 1 000 kronor vid förvärvet.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i.

Kontrolluppgiften fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630 Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 3
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-07-01
632Överlåten andel50
634Överlåtelsepris500 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen1 500
636Kapitaltillskott15 000
640Förvärvsdatum2007-10-01
643Förvärvspris350 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet500

Eftersom enbart Gustav säljer sin andel lämnas en kontrolluppgift med Gustavs personliga uppgifter. Individuella uppgifter markeras alltså vid fältkod 646. Förvärvspriset beräknas till 350 000 kronor (700 000 * 50 procent), kapitaltillskotten till 15 000 kronor (30 000 * 50 procent) och medel på reparationsfonden till 1 500 kronor (3 000 * 50 procent) respektive 500 kronor
(1 000 * 50 procent).

Exempel 4 – gemensam försäljning som föregås av köp i flera steg

Alfons och Frida har sålt en lägenhet gemensamt för 1 600 000 kronor. Vid försäljningen äger Alfons 75 procent och Frida 25 procent av lägenheten. De köpte först 25 procent vardera av Alfons moster för sammanlagt 500 000 kronor under 2008.

År 2010 fick Alfons köpa resterande 50 procent av sin moster för 600 000 kronor (= 75 procent). Under 2008 till 2010 lämnades kapitaltillskott för amorteringar till bostadsföretaget med 12 000 kronor, och mellan 2010 och 2016 med 30 000 kronor för hela lägenheten. Det fanns varken medel i reparationsfonden vid köpet eller försäljningen.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Eftersom Alfons och Frida har olika inköpspris på grund av delförvärven går det inte att lämna uppgifter som är gemensamma för delägarna, utan här lämnas personliga uppgifter för både Alfons och Frida.

Tabellerna visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i för Alfons respektive Frida. 

Alfons kontrolluppgift fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630 Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 4
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-05-01
632Överlåten andel75
634Överlåtelsepris1 200 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott 25 500
640Förvärvsdatum2008-06-30
643Förvärvspris850 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

Överlåtelsepris: 1 200 000 kronor (1 600 000 * 75 procent).

Förvärvspris: 250 000 (500 000/2) + 600 000 = 850 000 kronor .

Kapitaltillskott: Hälften av kapitaltillskotten mellan åren 2008 och 2010 är Alfons och Fridas del (12 000/2 = 6 000 kronor) och hälften av denna del är Alfons
(6 000/2 = 3 000)). 3 000 + 22 500 (30 000 * 75 procent) = 25 500 kronor.

Tidpunkten för förvärvet ska vara 2008 (första förvärvet).

Fridas kontrolluppgift fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630 Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 4
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-05-01
632Överlåten andel25
634Överlåtelsepris400 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott10 500
640Förvärvsdatum2008-06-30
643Förvärvspris250 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

Överlåtelsepris: 400 000 kronor (1 600 000 * 25 procent).

Förvärvspris: 250 000 kronor (500 000/2).

Kapitaltillskott: Hälften av kapitaltillskotten mellan åren 2008 och 2010 är Alfons och Fridas del (12 000/2 = 6 000 kronor) och hälften av denna del är Fridas
(6 000/2 = 3 000). 3 000 +   7 500 (30 000 x 25 procent) = 10 500 kronor.

Tidpunkten för förvärvet ska vara 2008.

Exempel 5 – gemensam försäljning där ena delägaren ursprungligen har ägt 100 procent och sedan har sålt 50 procent till den andra delägaren

Lukas ägde ursprungligen 100 procent av en bostadsrätt som han köpte för
800 000 kronor. Han flyttar ihop med Hedvig som får köpa halva bostadsrätten av honom för marknadsvärdet 500 000 kronor (1 000 000 * 50 procent). Fram till Hedvigs köp har han lämnat kapitaltillskott med 3 000 kronor. I slutet av samma år säljer de bostadsrätten gemensamt för 1 100 000 kronor. Under den tid som Hedvig är delägare lämnar de kapitaltillskott med 600 kronor.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Två kontrolluppgifter ska upprättas för Lukas, eftersom har gjort två försäljningar under samma år. Båda ska innehålla personliga uppgifter. Vid den första försäljningen överlåter han bara en del av bostadsrätten och vid den andra, gemensamma försäljningen, har han och Hedvig olika inköpspris. Därför måste en individuell kontrolluppgift upprättas även för Hedvig.

Tabellerna visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i för Lukas respektive Hedvig.

För den första sålda hälften, ska Lukas kontrolluppgift fyllas i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 5
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-01-15
632Överlåten andel50
634Överlåtelsepris500 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott1 500
640Förvärvsdatum2012-07-01
643Förvärvspris400 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

Överlåtelsepris: 500 000 kronor.

Inköpspris: 400 000 kronor (800 000/2).

Kapitaltillskott: 1 500 kronor (3 000/2).

För den andra sålda hälften (den gemensamma försäljningen), ska Lukas kontrolluppgift fyllas i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 5
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-12-15
632Överlåten andel50
634Överlåtelsepris550 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott1 800
640Förvärvsdatum2012-07-01
643Förvärvspris400 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

Överlåtelsepris: 550 000 kronor (1 100 000/2).

Inköpspris: 400 000 kronor (800 000/2).

Kapitaltillskott: 1 800 kronor (3 000/2 + 600/2).

Hedvigs kontrolluppgift fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 5
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-12-15
632Överlåten andel50
634Överlåtelsepris550 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott300
640Förvärvsdatum2016-01-15
643Förvärvspris500 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

Överlåtelsepris: 550 000 kronor (1 100 000/2).

Inköpspris: 500 000 kronor.

Kapitaltillskott: 300 kronor (600/2).

Exempel 6 – gåva och efterföljande försäljning (även hur man fyller i kontrolluppgiften för en begränsat skattskyldig person)

Linda och Felix har fått hälften var av en bostadsrätt i gåva av sin mamma Kajsa i början av 2016. Linda säljer sin andel av bostadsrätten (50 procent) till Felix för 400 000 kronor under slutet av året. Kajsa köpte bostadsrätten år 2007 för
200 000 kronor och har lämnat ett kapitaltillskott för ett tillbyggnadsarbete på
25 000 kronor under sin innehavstid. Det saknas medel i reparationsfonden såväl vid Kajsas köp som vid Lindas försäljning. Kajsa är numera bosatt i Spanien. Kajsa fick uppskov med beskattning av vinst när hon köpte bostadsrätten 2007.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellerna visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i för Linda respektive Kajsa.

Lindas kontrolluppgift fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 6
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-11-15
632Överlåten andel50
634Överlåtelsepris400 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott12 500
640Förvärvsdatum2007-07-01
642Förvärvet har helt eller delvis skett genom arv, gåva, bodelning eller liknandeMarkering
643Förvärvspris100 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

Linda har endast sålt en del av bostadsrätten. Därför ska hennes personliga uppgifter fyllas i på kontrolluppgiften. Eftersom Linda har fått sin andel av bostadsrätten i gåva av sin mamma Kajsa inträder hon i Kajsas skattemässiga situation. Hon övertar hälften av Kajsas förvärvspris, alltså 100 000 kronor
(200 000/2) och hälften av de kapitaltillskott som Kajsa har lämnat till bostadsrättsföreningen under sin innehavstid, 12 500 kronor (25 000/2). Tidpunkten för förvärvet ska vara 2007 (Kajsas förvärvsår) samtidigt som fältkod 642 markeras på grund av att bostadsrätten är förvärvad genom gåva.

Kajsas kontrolluppgift fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 6
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-02-01
632Överlåten andel100
633Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknandeMarkering
634Överlåtelsepris 
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott 
640Förvärvsdatum2007-07-01
643Förvärvspris 
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 
252Utländsk skatteregistreringsnummer (TIN)X1234567L
076LandskodES

Kontrolluppgift ska lämnas för mamma Kajsa eftersom hon har överlåtit bostadsrätten genom gåva. Fältkod 633 markeras på kontrolluppgiften. Några belopp ska inte fyllas i. De belopp som skulle ha tagits upp på Kajsas kontrolluppgift om hon hade sålt bostadsrätten i stället för gett bort den vid gåvotillfället, överförs till Linda och Felix (kontinuitetsprincipen – jämför Lindas kontrolluppgift).

Kajsas uppskovsbelopp ska beskattas hos henne eftersom hon överlåter bostadsrätten i gåva. Kontrolluppgiften om gåvan innebär att Skatteverket kan lämna en upplysning på specifikationen till Kajsas inkomstdeklaration om att uppskovsbeloppet ska beskattas.

Kajsa är bosatt i Spanien och begränsat skattskyldig i Sverige. Kajsas utländska skatteregistreringsnummer/TIN (Tax Identification Number) och numrets landskod ska därför anges på kontrolluppgiften. När du lämnar kontrolluppgiften elektroniskt i Skatteverkets e-tjänst kan du välja rätt landskod.

Mer information om TIM-nummer

Exempel 7 – försäljning efter tidigare bodelning vid skilsmässa med bodelningslikvid

Robert och Kristina köpte en bostadsrätt gemensamt för 650 000 kronor år 2006 och ägde 50 procent vardera fram till att de gör en bodelning på grund av skilsmässa i början av 2016. Kristina förvärvar Roberts del och betalar i samband med detta en bodelningslikvid på 150 000 kronor till honom. Kristina vill dock inte bo kvar utan säljer hela bostadsrätten i slutet av 2016 för 1 500 000 kronor. Fram till Kristinas förvärv hade de lämnat kapitaltillskott på 40 000 kr. Därefter har Kristina inte lämnat några alls. Det fanns 3 000 kronor i reparationsfonden vid köpet och 2 000 kronor vid Kristinas försäljning.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellerna visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i för Robert respektive Kristina.

Roberts kontrolluppgift fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 7
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-01-31
632Överlåten andel50
633Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknandeMarkering
634Överlåtelsepris 
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott 
640Förvärvsdatum2006-04-01
643Förvärvspris 
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

För Robert lämnas en kontrolluppgift om överlåtelse genom bodelning. Uppgifterna är personliga. Fältkod 633 markeras. Några belopp ska inte fyllas i. De belopp som skulle ha tagits upp på Roberts kontrolluppgift om han hade sålt bostadsrätten i vid bodelningstillfället överförs till Kristina (kontinuitetsprincipen – jämför Kristinas kontrolluppgift).

Kristinas kontrolluppgift fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 7
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-12-13
632Överlåten andel 
634Överlåtelsepris1 500 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen2 000
636Kapitaltillskott40 000
640Förvärvsdatum2006-04-01
642Förvärvet har helt eller delvis skett genom arv, gåva, bodelning eller liknandeMarkering
643Förvärvspris650 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet3 000

I och med att Kristina tar över Roberts del genom bodelning träder hon in i hans skattemässiga situation och tar över hans andel av förvärvspriset från 2006. Bodelningslikviden räknas inte som köpeskilling och får inte tas med på kontrolluppgiften. Kristina tillgodoräknas de kapitaltillskott som Robert har lämnat, liksom de medel som fanns i reparationsfonden vid köpet. Eftersom förvärvet har skett genom bodelning anges tidpunkten för förvärvet som år 2006. Uppgifterna i kontrolluppgiften ska vara personliga.

Exempel 8 – försäljning av oäkta bostadsrätt

Harry har sålt en bostadsrätt i en bostadsrättsförening som är oäkta den 1 januari försäljningsåret på grund av att föreningen har många uthyrda lokaler. Harry har köpt den för 1 200 000 kronor och sålt den för 1 800 000 kronor. Han har lämnat ett kapitaltillskott på 10 000 kronor till föreningen under sin innehavstid. Tillskottet har lämnats utan villkor om återbetalning till Harry, och det har behandlats som ett kapitaltillskott i föreningens redovisning och ökat det egna kapitalet.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i.

Kontrolluppgiften fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 8
638Bostadsföretaget var oäkta (inte privatbostadsföretag) vid ingången av inkomståretMarkering
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-10-18
632Överlåten andel 
634Överlåtelsepris1 800 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott10 000
640Förvärvsdatum2012-02-01
643Förvärvspris1 200 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 

Fältkod 638 markeras eftersom föreningen var oäkta den 1 januari inkomståret.  Kapitaltillskottet har lämnats på ett sådant sätt att det får dras av i Harrys vinstberäkning på blankett K12. Därför ska kapitaltillskottet fyllas i vid fältkod 636.

Exempel 9 – anskaffningsutgift och inre reparationsfond vid delförvärv och delförsäljning

Klara har köpt en bostadsrätt tillsammans med sin pappa den 2 januari 2013 för
1 000 000 kronor. Hon har förvärvat 75 procent av lägenheten och han
25 procent. Vid förvärvet finns det sammanlagt 400 kronor i den inre reparationsfonden. Den 2 januari 2016 säljer Klara 25 procent av bostadsrätten till sin pojkvän för 300 000 kronor. Den 5 december 2016 säljer Klaras pappa sina
25 procent till Klara för 300 000 kronor. Lägenhetens marknadsvärde har varit
ca 1 200 000 kronor under 2016. Slutligen säljer Klara och pojkvännen lägenheten den 30 december 2016 för 1 250 000 kronor. Bostadsrättsföreningen har gjort avsättningar till reparationsfonden under åren 2013-2015 och lägenhetens andel av dessa är 400 kronor per år (= 1 200 kronor). Under 2016 utnyttjar ägarna
800 kronor av lägenhetens behållning i fonden (1 600 kr), det vill säga 800 kronor finns kvar i fonden vid försäljningen den 30 december.

Andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden

Tabellerna visar Klaras, pojkvännens respektive pappas andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden.

Så här ser Klaras andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden ut
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAnskaffningsutgift +/-Anskaffningsutgift SummaInre R-fond vid förvärv +/-Inre R-fond vid förvärv Summa
2013-01-02Köp7575750 000750 000 300300
2013R-fond 75    
2014R-fond 75    
2015R-fond 75    
2016-01-02Förs-2550- 250 000500 000-100200
2016R-fond 50    
2016-12-05Köp 2575300 000800 000 200400
2016-12-30Förs -750-800 0000-4000
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAvsättning till R-fond hela BR +/-Avsättning till R-fond hela BR SummaAvsättning till R-fond för andelen +/-Avsättning till R-fond för andelen Summa
2013-01-02Köp7575400400300300
2013R-fond 75400800300600
2014R-fond 754001200300900
2015R-fond 7540016003001200
2016-01-02Förs-2550 1600- 400800
2016R-fond 50-800800- 400400
2016-12-05Köp 2575 800 200600
2016-12-30Förs -750 800- 6000
Så här ser pojkvännens andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden ut
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAnskaffningsutgift +/-Anskaffningsutgift SummaInre R-fond vid förvärv +/-Inre R-fond vid förvärv Summa
2016-01-02Köp2525300 000300 000400400
2016R-fond 25   400
2016-12-30Förs-250-300 0000-4000
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAvsättning till R-fond hela BR +/-Avsättning till R-fond hela BR SummaAvsättning till R-fond för andelen +/- Avsättning till R-fond för andelen Summa
2016-01-02Köp2525 1600400400
2016R-fond 25-800800-200200
2016-12-30Förs-250 800-2000
Så här ser pappans andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden ut
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAnskaffningsutgift +/-Anskaffningsutgift SummaInre R-fond vid förvärv +/-Inre R-fond vid förvärv Summa
2013-01-02Köp2525250 000250 000100100
2013R-fond 25   100
2014R-fond 25   100
2015R-fond 25   100
2016R-fond 25   100
2016-12-05Förs-250-250 0000-1000
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAvsättning till R-fond hela BR +/-Avsättning till R-fond hela BR SummaAvsättning till R-fond för andelen +/-Avsättning till R-fond för andelen Summa
2013-01-02Köp2525 400100100
2013R-fond 25400800100200
2014R-fond 254001200100300
2015R-fond 254001600100400
2016R-fond 25-800800-200200
2016-12-05Förs-250 800-2000

Säljarna har gjort delförvärv, delförsäljningar och har olika förvärvspris. Därför ska kontrolluppgifterna innehålla personliga uppgifter.

Klara har gjort två försäljningar under 2016. Då lämnas en kontrolluppgifter för varje försäljning. Förvärvspriset blir 250 000 kronor vid den första försäljningen, 25 procent av lägenheten, till pojkvännen (750 000 * 0,25/0,75). De 500 000 kronor som blir kvar tar hon med till nästa försäljning och lägger ihop med 300 000 kr, alltså förvärvspriset för de 25 procent av lägenheten som hon köper av sin pappa (= 800 000 kronor).

När säljarna räknar ut vinsten vid försäljningarna på blankett K6 ska avsättningen till den inre reparationsfonden vid köpet minska inköpspriset (= en pluspost på blankett K6). Den inre reparationsfonden vid försäljningen ska dras bort från försäljningspriset (= en minuspost på blankett K6). Hela bostadrättens andel av avsättningarna till den inre reparationsfonden har delats upp på respektive ägarandel ovan.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur Klaras kontrolluppgifter ska fyllas i. Övriga säljares kontrolluppgifter tas inte med.

Klaras kontrolluppgifter fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 9
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-01-02
632Överlåten andel25
634Överlåtelsepris300 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen400
636Kapitaltillskott 
640Förvärvsdatum2013-01-02
643Förvärvspris250 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet100
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer2
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 9
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-12-30
632Överlåten andel75
634Överlåtelsepris937 500
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen600
636Kapitaltillskott 
640Förvärvsdatum2013-01-02
643Förvärvspris800 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet400

Exempel 10 – anskaffningsutgift, inre reparationsfond och kapitaltillskott vid överlåtelse genom gåva (gäller även vid arv, testamente och bodelning) och därefter försäljning

Rune äger en bostadsrätt som han bor i tillsammans med sin son Andreas. Rune köpte den för 300 000 kronor 1990. Han bestämmer sig för att flytta och överlåta 80 procent av bostadsrätten i gåva till sin son Andreas. När Rune förvärvade bostadsrätten fanns det 600 kronor i den inre reparationsfonden. Gåvan fullbordades den 3 mars 2016 och Andreas antogs som medlem i bostadsrättsföreningen. Då fanns det 2 000 kronor i reparationsfonden. Rune har gjort kapitaltillskott med 16 000 kronor under sin innehavstid fram till den 3 mars 2016. Dessa har använts till amorteringar av föreningens lån. Den 10 juni säljer Rune resterande 20 procent till Andreas för marknadsvärdet 300 000 kronor. Andreas får jobb på en annan ort och säljer bostadsrätten redan den 15 december 2016 för 1 575 000 kronor.

Anskaffningsutgift, andel av inre reparationsfond och kapitaltillskott

Tabellerna visar anskaffningsutgift, andel av inre reparationsfond och kapitalskott för Rune respektive Andreas.

Så här ser Runes anskaffningsutgift, andel av inre reparationsfond och kapitaltillskott ut
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAnskaffningsutgift +/-Anskaffningsutgift SummaInre R-fond vid förvärv +/-Inre R-fond vid förvärv Summa
1990-05-05Köp100100300 000300 000 600600
1990-05-06--2016-03-02R-fond/ K-tillskott 100    
2016-03-03Gåva-8020-240 00060 000-480120
2016-06-10 Förs-200-60 0000-1200
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAvsättning till R-fond hela BR +/- Avsättning till R-fond hela BR SummaAvsättning till R-fond för andelen +/- Avsättning till R-fond för andelen Summa
1990-05-05Köp100100600600 600600
1990-05-06--2016-03-02R-fond/ K-tillskott 1001 400 2 0001 4002 000
2016-03-03Gåva-8020 2 000-1 600400
2016-06-10 Förs-200 2 000-4000
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaKapital-tillskott +/- Kapital-tillskott Summa
1990-05-05Köp100100  
1990-05-06--2016-03-02R-fond/ K-tillskott 10016 00016 000
2016-03-03Gåva-8020-12 8003 200
2016-06-10 Förs-200-3 2000
Så här ser Andreas anskaffningsutgift, andel av inre reparationsfond och kapitaltillskott ut
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAnskaffningsutgift +/-Anskaffningsutgift SummaInre R-fond vid förvärv +/-Inre R-fond vid förvärv Summa
2016-03-03Gåva8080240 000240 000480480
2016-06-10Köp20100300 000540 000400880
2016-12-15Förs-1000-540 0000-8800
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaAvsättning till R-fond hela BR +/- Avsättning till R-fond hela BR SummaAvsättning till R-fond för andelen +/- Avsättning till R-fond för andelen Summa
2016-03-03Gåva8080 2 000 1 6001 600
2016-06-10Köp20100 2 0004002 000
2016-12-15Förs-1000 2 000-2 0000
TidpunktAvserÄgarandel i % +/-Ägarandel i % SummaKapital-tillskott +/- Kapital-tillskott Summa
2016-03-03Gåva808012 80012 800
2016-06-10Köp20100 12 800
2016-12-15Förs-1000-12 8000

Hur ska kontrolluppgifterna fyllas i?

Rune har gjort två delöverlåtelser under 2016 och Andreas är ensam säljare. Därför lämnas personliga uppgifter på kontrolluppgifterna för såväl Rune som Andreas.

Eftersom Rune har gjort två överlåtelser under 2016 lämnas en kontrolluppgift för varje överlåtelse. En benefik överlåtelse, alltså gåva, arv, testamente eller bodelning, innebär att mottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation vid överlåtelsetidpunkten. Med detta menas att den delen av överlåtarens

  • anskaffningsutgift,
  • behållning i den inre reparationsfonden vid förvärvet,
  • behållning i den inre reparationsfonden vid överlåtelsen, och
  • kapitaltillskott gjorda fram till överlåtelsen

som motsvarar den överlåtna andelen av bostadsrätten, övergår till mottagaren i samband med överlåtelsen.

Mottagarens förvärvsdatum = överlåtarens datum för köp av bostadsrätten (första köp om det har gjorts flera förvärv).

Tabellerna visar hur kontrolluppgifterna ska fyllas i för Rune respektive Andreas.

Runes kontrolluppgifter fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 10
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-03-03
632Överlåten andel80
633Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknandeMarkering
634Överlåtelsepris 
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen 
636Kapitaltillskott 
640Förvärvsdatum1990-05-05
643Förvärvspris 
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet 
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer2
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 10
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-06-10
632Överlåten andel20
633Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande 
634Överlåtelsepris300 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen400
636Kapitaltillskott3 200
640Förvärvsdatum1990-05-05
643Förvärvspris60 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet120
Andreas kontrolluppgift fylls i så här
FältkodNamn på fältetIfyllnad/markering
570Specifikationsnummer1
630Bostadsrättens/lägenhetens beteckningNr 10
646Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/IndividuellaIndividuella uppgifter markeras
631Överlåtelsedatum2016-12-15
632Överlåten andel100
634Överlåtelsepris1 575 000
635Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen2 000
636Kapitaltillskott12 800
640Förvärvsdatum1990-05-05
642Förvärvet har helt eller delvis skett genom arv, gåva, bodelning eller liknandeMarkering
643Förvärvspris540 000
644Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet880
Skatteverket

Till toppen