På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Likvidation - bostadsrättsföreningar

Föreningen kan gå i likvidation genom beslut från föreningsstämma, tingsrätt eller beslut av Bolagsverket. Styrelsen och verkställande direktörer slutar då genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer.

Om någon anmälan som rör den ekonomiska föreningen inte kommit in till registreringsmyndigheten under de tio sista åren kan Bolagsverket undersöka om föreningen fortfarande driver verksamhet. Gör den inte det, avregistreras föreningen ur registret av Bolagsverket. Föreningen är därmed upplöst.

Frivillig likvidation

Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman och minst två tredjedelar av de röstande på stämman måste säga ja till likvidationen.

Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna, som till exempel att beslutet alltid måste tas på två föreningsstämmor för att vara giltigt. Om stadgarna innehåller sådana bestämmelser måste dessa villkor alltid vara uppfyllda för att beslutet ska vara giltigt.

Om det finns skäl för tvångslikvidation, krävs dock bara enkel majoritet på föreningsstämman. Beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket. Ett beslut om likvidation gäller omedelbart eller från den senare dag som föreningsstämman bestämmer.

Tvångslikvidation

Tvångslikvidation kan beslutas av tingsrätten om:

  • antalet föreningsmedlemmar har gått ner under tre
  • det finns en skyldighet att gå i likvidation enligt stadgarna
  • föreningen efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom en månad har fattat beslut om likvidation
  • föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registreringen skedde.

Tvångslikvidation kan beslutas av Bolagsverket om

  • föreningen saknar till registret anmäld behörig styrelse eller särskild delgivningsmottagare i de fall en sådan ska finnas.

Oftast ska föreningen redan före eller under pågående likvidation avregistreras för F-skatt, moms eller som arbetsgivare. Det anmäls till Skatteverket.

Likvidatorn avregistrerar enklast föreningen genom e-tjänsterna under Mina sidor på verksamt.se. När föreningen avregistreras hos Bolagsverket medför det även att föreningen avregistreras för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.

Skatteverket

Till toppen