På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Nya regler för personalliggare

Här kan du läsa om lagförslag, kommande lagändringar och andra nyheter inom området personalliggare

Se filmen med Conny Svennson där han berättar om behovet av den nya lagstiftningen.

Från 1 januari 2016 är det krav på elektronisk personalliggare på alla byggarbetsplatser i Sverige. Den nya lagen gäller alla som bedriver byggverksamhet, även utländska företag. Förutom större byggarbetsplatser kommer det även vara krav på personalliggare vid mindre ombyggnader i exempelvis bostadsrättsföreningar och butiker.

Tre nya verksamheter föreslås få personalliggare

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa systemet med personalliggare i fler verksamheter. Skatteverkets förslag har nu lämnats till Finansdepartementet.

Skatteverket föreslår att personalliggare införs inom:

  • bilverkstäder
  • partihandel med livsmedel
  • kropps- och skönhetsvård

Områdena har valts för att Skatteverket bedömer att personalliggare skulle vara ett effektivt medel att komma åt svartarbete i dessa verksamheter.

Skatteverket föreslår också i skrivelsen till regeringen att det nuvarande regelverket för personalliggare ses över, bland annat när det gäller vilka personer som ska tas upp i liggaren.

Från och med den 1 januari 2016 är byggbranschen skyldig att föra personalliggare

Byggherren ska bland annat anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket och se till att det finns nödvändig utrustning för att den som driver byggverksamheten löpande ska kunna föra en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen. Skatteverket kommer att göra oannonserade besök för att kontrollera personalliggaren. Den som inte uppfyller kraven kan bli skyldig att betala en kontrollavgift.

Elektroniska personalliggare kan kräva komplexa tekniska system som måste anpassas efter användarnas behov. Eftersom tiden är knapp tills de nya bestämmelserna träder i kraft finns en risk att berörda parter inledningsvis får svårt att fullgöra sina skyldigheter. Skatteverket ska enligt lag ta hänsyn till sådant som innebär att det finns skäl att befrias från kontrollavgift. Under första halvåret 2016 kommer vi att ta särskild hänsyn till sådant som påverkat näringsidkares möjlighet att uppfylla kravet på personalliggare. I praktiken innebär det att Skatteverket kommer att vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter under första halvåret av 2016.

Skatteverket

Till toppen