På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Semesterbostad

Förmån av fri eller subventionerad semesterbostad är en skattepliktig förmån.

Om anställda tillfälligt får använda en semesterbostad gratis eller till en hyra som understiger marknadsvärdet uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. Det gäller oavsett om bostaden ligger i Sverige eller utomlands. Värdet av semesterbostad ska i första hand beräknas till marknadsvärdet. Det gäller både vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och den anställdes redovisning i inkomstdeklarationen.

Läs vidare i Skatteverkets meddelande för respektive inkomstår, avsnitt 4,6.


Om en anställd, eller en delägare i ett bolag, stadigvarande har dispositionsrätt till en semesterbostad ska beskattning ske för värdet av att fritt kunna disponera bostaden.

Beskattning av dispositionsrätt till semesterbostad

Värdet ska i detta fall inte enbart grunda sig på den tid som bostaden utnyttjats, till exempel tre veckor på sommaren, utan det ska i princip grunda sig på hyresvärdet för hela året. Vid beräkningen gör man dock reduktion för perioder då bostaden inte varit disponibel, till exempel vid uthyrning till utomstående. Denna princip om beskattning av dispositionsrätten, och inte enbart det faktiska utnyttjandet, framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2002 ref 53.

Skatteverket

Till toppen