På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

E-tjänsten Lämna kontrolluppgifter

I e-tjänsten kan du lämna och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2015 och framåt. Du kan lämna mindre mängder kontrolluppgifter direkt i tjänsten. För större mängder uppgifter finns en ny och bättre filöverföringstjänst som du också når via e-tjänsten. Den 5 april öppnade inlämningen av kontrolluppgifter för inkomstår 2017.

Senast den 31 januari 2018 ska kontrolluppgifterna för inkomstår 2017 vara inlämnade.

Välj rätt inkomstår

Inlämningen för inkomstår 2017 har redan öppnat. Om du ska lämna eller rätta uppgifter som avser förra året, tänk på att välja inkomstår 2016.

Vill du rätta eller komplettera lämnade kontrolluppgifter? Läs om hur du rättar eller tar bort en kontrolluppgift.

Använd vår e-tjänst

Öppettider: 06-04

Det finns många fördelar med att lämna kontrolluppgifterna direkt i e-tjänsten:

  • Det krävs ingen särskild behörighet.
  • Du får omedelbart veta om något är fel i uppgifterna.
  • Du kan lämna uppgifterna löpande under året.
  • Du får en kvittens direkt när du lämnat uppgifterna.
  • Du kan skriva ut ett detaljerat kontrolluppgiftsunderlag och skicka till den som uppgiften avser.
  • Du har möjlighet att skriva ut samtliga kontrolluppgiftsunderlag samlat i en samlad pdf-fil.
  • Du kan spara namn- och adressuppgifter på de personer som kontrolluppgifterna avser.

Spara namn- och adressuppgifter

I e-tjänsten har du har möjlighet att registrera och spara namn och adresser för den uppgiften avser – om du har registrerat en uppgiftslämnare som du vill kunna lämna uppgifter för så kan du även registrera personnummer, namn och adresser på de personer, knutna till denna uppgiftslämnare, som kontrolluppgifterna avser. Dessa uppgifter kan du spara för att använda nästa gång du vill lämna uppgifter för uppgiftslämnaren.

Granska uppgifterna innan du skickar in dem

När du lämnar kontrolluppgifter direkt i e-tjänsten, kan du granska uppgifterna innan du skickar in dem. Du kan gå tillbaka och ändra om någon uppgift inte stämmer.

Sammanställning och summering – nu av alla kontrolluppgifter

Du får en sammanställning av de kontrolluppgifter som du ska skicka in. Sammanställningen visar en summering av de viktigaste fälten i de kontrolluppgifter du är på väg att skicka in till Skatteverket, exempelvis avdragen skatt. Vid summeringen tas ingen hänsyn till eventuella procentsatser eller annat i kontrolluppgiften.

I sammanställningen för KU10 summeras löner som är avgiftspliktiga, avdragen skatt samt förmåner. Även lön som inte är avgiftspliktig (redovisas i ruta 31), summeras i sammanställningen. Ruta 31 är den ruta där exempelvis lön under ett halvt prisbasbelopp (PBB) till idrottsutövare redovisas.

Samtliga kontrolluppgiftstyper som skickas in vid det specifika tillfället visas dessutom i en lista nedanför sammanställningen.

Denna sammanställning kan du sedan spara och skriva ut.

Filöverföring

När du lämnar kontrolluppgifter direkt i e-tjänsten, kan du lämna maximalt 50 uppgifter i taget. För större mängder uppgifter finns en filöverföringstjänst som du också når via e-tjänsten. För att använda e-tjänsten måste du ha e-legitimation. I filöverföringstjänsten kan du lämna alla typer av kontrolluppgifter. Filer du för över måste ha XML-format. Filerna du för över kan vara upp till 200MB stora. Du får en kvittens när filen tagits emot av Skatteverket. Skulle det vara något fel på filerna får du ett meddelande om vad felet innebär.

Vad krävs för att använda tjänsten?

Följande krävs för att du ska kunna använda e-tjänsten. Du behöver ingen annan särskild behörighet.

1. Du behöver en svensk e-legitimation

För att använda e-tjänsten måste du ha en svensk e-legitimation. Du som inte kan få det, t.ex. för att du inte är svensk medborgare, kan lämna uppgifterna på papper. Om du har ett ombud som har svensk e-legitimation kan ombudet lämna uppgifterna via filöverföringstjänsten eller e-tjänsten.

2. Filerna måste ha XML-format

Filer som du för över via filöverföringstjänsten måste ha så kallat XML-format. Kontrollera med den som levererar ditt bokföringsprogram eller motsvarande att dina filer stöder det formatet eller om det krävs en uppdatering. Du kan testa om dina filer fungerar i Skatteverkets testtjänst. I testtjänsten får filerna vara högst 3 MB, men de verkliga filerna kan vara betydligt större. Från och med inkomståret 2015 kan du även redovisa kupongskatt i den nya e-tjänsten.

Kontrolluppgifter via SHS eller E-transport

Möjligheten att lämna kontrolluppgifter via SHS eller E-transport finns kvar.

Skatteverket

Till toppen