På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arbetsgivardeklarationen – 2015

Deklarationsdatum, procentsatser och åldersgränser är alltid angivna i den arbetsgivardeklaration som du ska fylla i för respektive månad.

Du hittar också uppgifterna här.

Arbetsgivaravgifter att deklarera för månaden

Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet

Du ska redovisa ersättning till en person om den sammanlagda ersättningen under ett år uppgår till 1 000 kronor. Ersättningar till personer som är födda 1937 eller tidigare ska inte ingå i redovisningen av arbetsgivaravgifter, men skatteavdrag ska göras.

Ruta 50 – Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner

Börja med att fylla i samtliga löner och ersättningar som ska ingå i underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55-69. Ta med bilersättningar och traktamenten som överstiger den skattefria delen och belopp avsatta till vinstandelsstiftelse i denna ruta. Ta inte med förmåner.

Ruta 51 – Avgiftspliktiga förmåner

Här fyller du i samtliga förmåner (bil, kost, bostad med mera) som inte utgår i kontanter. Bränsleförmån ska tas upp till verkligt avgiftspliktigt värde. Det verkliga värdet ska alltså inte räknas upp med faktorn 1,2.

Ruta 52 – Avdrag för utgifter i arbetet

Här fyller du i avdrag för anställds utgifter i arbetet enligt Skatteverkets beslut eller fastställd schablon. Läs mer om avdrag för utgifter i arbetet i Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463) och Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401).

Ruta 53 – Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt

Denna summa är det sammanlagda underlaget för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF). Den ska du fördela på rutorna för "Underlag för arbetsgivaravgifter" så att beloppen i rutorna 55 + 57 + 59 + 65 + 69 = beloppet i ruta 53.

Tips: Många arbetsgivare deklarerar samma belopp i rutorna 50, 53 och 55 och inget i övriga underlag. Då räcker det att skriva detta belopp en gång i ruta 55.

Underlag för arbetsgivaravgifter - Arbetsgivaravgifter

Viktig information!

Arbetsgivaravgifterna för anställda födda 1989 eller senare har ändrats under 2015. I instruktionerna kan du läsa om aktuella regler och hur du ska redovisa.

Rutorna 55 och 56 – Full arbetsgivaravgift för födda 1950‑1989

Du ska betala full arbetsgivaravgift för en anställd från och med det år den anställde fyller 26 år och till och med det år då denne fyller 65 år, det vill säga anställda födda mellan 1950‑1989. Detta är delvis nya regler sedan första maj 2015. För redovisningsperioderna januari-april ska du betala full arbetsgivaravgift för anställda födda mellan 1950‑1988.

Rutorna 57 och 58 – Födda 1990-

Arbetsgivaravgiften är lägre för födda 1990 eller senare under 2015. För redovisningsperioderna maj-juli fyller du i arbetsgivaravgiften för anställda födda 1990-1991 i rutorna 57 och 58. Från och med den 1 augusti så fyller du i arbetsgivaravgiften för alla anställda födda 1990 eller senare i dessa rutor.  

För redovisningsperioderna januari-april redovisas även arbetsgivaravgifterna för anställda födda 1989 i samma rutor.  

(För anställda hos ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige och utsända till Indien, Kanada, Québec och USA, se rutorna 65 och 66 respektive 69 och 70.)

Rutorna 59 och 60 – Ålderspensionsavgift för födda 1938‑1949 och för födda 1992 eller senare

Från och med det år en anställd, som är född 1938 eller senare, fyller 66 år ska du bara betala ålderspensionsavgift. År 2015 gäller det personer som är födda 1938-1949.

För redovisningsperioderna maj-juli så betalar du bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent även för anställda som är födda 1992 eller senare. Från och med 1 augusti betalar du en arbetsgivaravgift på 25,46 procent för alla anställda födda 1990 eller senare. Det fyller du i rutorna 57 och 58.   

Rutorna 65 och 66 – Företag och ambassader utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt

Anställda till och med 65 års ålder:

Ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige ska redovisa lön och avgift för en anställd till och med det år då denne fyller 65 år i rutorna 65 och 66 i stället för i rutorna 55 och 56. År 2015 gäller det personer som är födda 1950 eller senare.

Arbetsgivaravgiften är lägre för en anställd till och med det år denne fyller 26 år. År 2015 gäller det personer som är födda från och med 1989.

Anställda från och med 66 års ålder:
Redovisa lön och arbetsgivaravgift för personer som är födda 1938 eller senare och som fyllt 65 år vid årets ingång i rutorna 59 och 60.

Särskild löneskatt
Redovisa särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster som bidrag till vinstandelsstiftelser och ersättning från avtalsförsäkringar i rutorna 65 och 66.

Ruta 67 Kod samt rutorna 69 och 70 – Indien, USA, Kanada, Québec

Enligt konventioner om social trygghet med Indien, USA och Kanada samt avtal med Québec ska arbetsgivare i Sverige som sänder en anställd för arbete i Indien, USA, Kanada eller Québec i vissa fall inte betala alla arbetsgivaravgifter. Samma sak gäller för arbetsgivare i Indien, USA, Kanada och Québec som sänder en anställd för arbete i Sverige. Ange arbetsgivarens hemland med en kod i ruta 67. Vilken kod som ska anges och procentsatserna för dessa "utsändningsfall" hittar du i "Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser" (SKV 463). Läs om konventioner om social trygghet, se "Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter" (SKV 401).

Arbetsgivaravgiften är lägre för en anställd till och med det år denne fyller 26 år. År 2015 gäller det personer som är födda från och med 1989.

Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter – Avdrag

Avdrag för ersättning till personer som arbetar med forskning och utveckling

Ruta 73 och 74 - Forskning och utveckling

Arbetsgivare kan i vissa fall göra avdrag från arbetsgivaravgifter för ersättning till personer som arbetar med forskning och utveckling. Avdrag får göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. Sammanlagt får avdraget uppgå till högst 230 000 kronor per koncern och månad. I underlaget för beräkning av avdraget får endast ingå ersättning till personer som vid ingången av beskattningsåret fyllt 26 år men inte 65 år. 

Avdrag för regionalt stöd i stödområden

Ruta 75 och 76 – Regionalt stöd

Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet.

Beräkna avdraget med olika procentsatser på underlagen i ruta 55 och 57. År 2014 är avdraget 10 procent på underlaget i ruta 55 och 5,28 procent på underlaget i ruta 57. Avdrag får sammanlagt göras med högst 7 100 kronor per månad.

Ruta 77 – Summa underlag (Uppgiften registreras inte)

Den här rutan är till för dig som för din egen kontroll vill summera underlagen i rutorna 55-69.

Ruta 78 – Summa arbetsgivaravgift

Här summerar du beloppen i rutorna 56, 58, 60, 66 och 70 med avdrag för belopp i ruta 74 och i ruta 76.

Avdragen skatt att deklarera för månaden

Underlag för skatteavdrag – Avdragen skatt

Rutorna 81 och 82 – Lön och förmåner inkl. SINK och A-SINK

Fyll i underlaget som du har beräknat skatteavdraget på (bruttolön och förmåner) i ruta 81. Fyll i den sammanlagt avdragna skatten på lön och förmåner i ruta 82. Beloppet i ruta 81 får inte vara lägre än beloppet i ruta 82. Underlag och avdragen skatt enligt A-SINK ska också redovisas i rutorna 81 och 82.

Rutorna 83 och 84 – Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK

Pensionsinstitut, försäkringsföretag, arbetslöshetskassor m.fl. fyller i underlaget för preliminär skatt eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på pension, livränta, försäkringsersättning eller studiestöd i ruta 83. Fyll i avdragen skatt på dessa ersättningar i ruta 84.

Betalar du ut pension till tidigare anställda och redovisar den i ruta 30 på den vanliga lönekontrolluppgiften (KU 10) ska du använda rutorna 81 och 82 i stället för rutorna 83 och 84.

Rutorna 85 och 86 – Ränta och utdelning

Du som ska göra skatteavdrag på ränta och utdelning fyller i underlaget (räntan, utdelningen) i ruta 85 och avdragen skatt på ränta och utdelning i ruta 86.

Rutorna 87 och 88 – Summa underlag för skatteavdrag - Summa avdragen skatt

Summan av underlagen för skatteavdrag i rutorna 81, 83 och 85 skriver du i ruta 87 och summan av avdragen skatt i rutorna 82, 84 och 86 skriver du i ruta 88.

Summa avgift och skatt att betala

Här kan du fylla i summan av rutorna 78 (summa arbetsgivaravgift) och ruta 88 (summa avdragen skatt). 

Ruta 99 – Uppgift till Försäkringskassan

Försäkringskassan behöver uppgifter om sjuklönekostnad för att räkna ut om du kan få pengar tillbaka. Det kallas för Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Fyll i kostnader som du ska betala enligt sjuklönelagen. Det innebär:

  • Kostnader för dag 2-14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner. (För dig som har anställda med särskilt högriskskydd, eller allmänt högriskskydd, – gäller från dag 1).
  • Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder.
  • Räkna inte med kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställde.

Mer information finns på forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Skatteverket

Till toppen