På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Arbetsgivardeklarationen - 2012

Åldersgränser (födelseår) m.m. som finns här är de som gäller för 2012 från  2012-01-01.

Deklarationsdatum, procentsatser och åldersgränser är alltid angivna i den arbetsgivardeklaration som du ska fylla i för respektive månad. Dessa uppgifter finns också i informationsbilagan till arbetsgivardeklarationen i januari, Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463).

Arbetsgivaravgifter att deklarera för månaden

Bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag

Du ska redovisa ersättning till en person om den sammanlagda ersättningen under ett år uppgår till 1 000 kronor. Ersättningar till personer som är födda 1937 eller tidigare ska inte ingå i redovisningen av arbetsgivaravgifter, men skatteavdrag ska göras.

Ruta 50 – Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner

Börja med att fylla i samtliga löner och ersättningar som ska ingå i underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55-69. Ta med bilersättningar och traktamenten som överstiger skattefri del och belopp avsatta till vinstandelsstiftelse i denna ruta. Ta inte med förmåner.

Ruta 51 – Avgiftspliktiga förmåner

Här fyller du i samtliga förmåner (bil, kost, bostad m.m.) som inte utgår i kontanter. Bränsleförmån ska tas upp till verkligt avgiftspliktigt värde. Det verkliga värdet ska alltså inte räknas upp med faktorn 1,2.

Ruta 52 – Avdrag för utgifter i arbetet

Här fyller du i avdrag för utgifter enligt beslut eller fastställd schablon. Läs mer om avdrag för utgifter i arbetet i Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463) och Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401).

Ruta 53 – Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt

Denna summa är det sammanlagda underlaget för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF). Den ska du fördela på rutorna för "Underlag för arbetsgivaravgifter" så att beloppen i rutorna 55 + 57 + 59 + 65 + 69 = beloppet i ruta 53.

Tips: Många arbetsgivare deklarerar samma belopp i rutorna 50, 53 och 55 och inget i övriga underlag. Då räcker det att skriva detta belopp en gång i ruta 55.

Underlag för arbetsgivaravgifter - Arbetsgivaravgifter

Rutorna 55 och 56 – Full arbetsgivaravgift för födda 1947‑1985

Du ska betala full arbetsgivaravgift för en anställd fr.o.m. det år den anställde fyller 27 år och t.o.m. det år då denne fyller 65 år. År 2012 gäller det personer som är födda 1947 -1985 . År 2013 gäller det personer som är födda 1948 -1986 osv. Beträffande anställda som vid årets ingång inte har fyllt 26 år, se rutorna 57 och 58.

Rutorna 57 och 58 – Födda 1986-

Arbetsgivaravgiften är lägre för en anställd t.o.m. det år denne fyller 26 år. År 2012 gäller det personer som är födda fr.o.m. 1986. År 2013 gäller det personer som är födda fr.o.m. 1987 osv. 

(För anställda hos ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige och utsända till Kanada, Québec och USA, se rutorna 65 och 66 respektive 69 och 70.)

Rutorna 59 och 60 – Ålderspensionsavgift för födda 1938‑1946

Fr.o.m. det år en anställd, som är född 1938 eller senare, fyller 66 år ska du bara betala ålderspensionsavgift. År 2012 gäller det personer som är födda 1938-1946. År 2013 gäller det personer som är födda 1938-1947 osv.

Rutorna 65 och 66 – Företag och ambassader utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt

Anställda t.o.m. 65 års ålder:
Ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige ska redovisa lön och avgift för en anställd t.o.m. det år då denne fyller 65 år i rutorna 65 och 66 i stället för i rutorna 55 och 56. År 2012 gäller det personer som är födda 1947 eller senare. År 2013 gäller det personer som är födda 1948 eller senare osv.

Arbetsgivaravgiften är lägre för en anställd t.o.m. det år denne fyller 26 år. År 2012 gäller det personer som är födda fr.o.m. 1986 . År 2013 gäller det personer som är födda fr.o.m. 1987 osv.

Anställda fr.o.m. 66 års ålder:
Redovisa lön och arbetsgivaravgift för personer som är födda 1938 eller senare och som fyllt 65 år vid årets ingång i rutorna 59 och 60.

Särskild löneskatt
Redovisa särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster som bidrag till vinstandelsstiftelser och ersättning från avtalsförsäkringar i rutorna 65 och 66.

Ruta 67 Kod samt rutorna 69 och 70 – USA, Kanada, Québec

Enligt konventioner om social trygghet med USA och Kanada och avtal med Québec ska arbetsgivare i Sverige som sänder en anställd för arbete i USA eller Kanada i vissa fall inte betala alla arbetsgivaravgifter. Samma sak gäller för arbetsgivare i USA och Kanada som sänder en anställd för arbete i Sverige. Ange arbetsgivarens hemland med en kod i ruta 67. Vilken kod som ska anges och procentsatserna för dessa "utsändningsfall" hittar du i "Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser" (SKV 463). Läs om konventioner om social trygghet, se "Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter" (SKV 401).

Arbetsgivaravgiften är lägre för en anställd t.o.m. det år denne fyller 26 år. År 2012 gäller det personer som är födda fr.o.m. 1986. År 2013 gäller det personer som är födda 1987 osv.

Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter – Avdrag

Det är bara arbetsgivare som bedriver verksamhet i vissa branscher inom stödområde som får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för regionalt stöd. Avdraget beskrivs i "Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser" (SKV 463) och i "Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter" (SKV 401).

Ruta 75 och 76 – Regionalt stöd

Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet.

Beräkna avdraget med olika procentsatser på underlagen i ruta 55 och 57. År 2012 är avdraget 10 % på underlaget i ruta 55 och 5,28 % på underlaget i ruta 57. Avdrag får sammanlagt göras med högst 7 100 kronor per månad.

Ruta 77 – Summa underlag (Uppgiften registreras inte)

Den här rutan är till för dig som för din egen kontroll vill summera underlagen i rutorna 55-69.

Ruta 78 – Summa arbetsgivaravgift

Här summerar du beloppen i rutorna 56, 58, 60, 66 och 70 med avdrag för belopp i ruta 76.

Avdragen skatt att deklarera för månaden

Underlag för skatteavdrag – Avdragen skatt

Rutorna 81 och 82 – Lön och förmåner inkl. SINK och A-SINK

Fyll i underlaget som du ska göra skatteavdrag på (bruttolön och förmåner) i ruta 81. Fyll i den sammanlagt avdragna skatten på lön och förmåner i ruta 82. Beloppet i ruta 81 får inte vara lägre än beloppet i ruta 82. Från och med redovisningsperiod januari 2012 ska underlag och avdragen skatt enligt A-SINK redovisas i rutorna 81 och 82.

Rutorna 83 och 84 – Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK

Pensionsinstitut, försäkringsföretag, arbetslöshetskassor m.fl. fyller i underlaget för preliminär skatt eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på pension, livränta, försäkringsersättning eller studiestöd i ruta 83. Fyll i avdragen skatt på dessa ersättningar i ruta 84.

Betalar du ut pension till tidigare anställda och redovisar den i ruta 30 på den vanliga lönekontrolluppgiften (KU 10) ska du använda rutorna 81 och 82 i stället för rutorna 83 och 84.

Rutorna 85 och 86 – Ränta och utdelning

Du som ska göra skatteavdrag på ränta och utdelning fyller i underlaget (räntan, utdelningen) i ruta 85 och avdragen skatt på ränta och utdelning i ruta 86.

Rutorna 87 och 88 – Summa underlag för skatteavdrag - Summa avdragen skatt

Summan av underlagen för skatteavdrag i rutorna 81, 83 och 85 skriver du i ruta 87 och summan av avdragen skatt i rutorna 82, 84 och 86 skriver du i ruta 88.

Summa avgift och skatt att betala

Här kan du fylla i summan av rutorna 78 (summa arbetsgivaravgift) och ruta 88 (summa avdragen skatt). 

Skatteverket

Till toppen