På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Så här fyller du i ruta för ruta i arbetsgivardeklarationen

Arbetsgivardeklarationen består av två delar: en för arbetsgivaravgifter och en för avdragen skatt. Du ska fylla i båda. Deklarationsdatum, procentsatser och åldersgränser är alltid angivna i den arbetsgivardeklaration som du ska fylla i för respektive månad.

Du hittar också uppgifterna här.

Åldersgränser (födelseår) med mera som finns här är de som gäller för 2017.

Arbetsgivaravgifter att deklarera för månaden

Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet

Du ska redovisa ersättning till en person om den sammanlagda ersättningen under ett år uppgår till 1 000 kronor. Ersättningar till personer som är födda 1937 eller tidigare ska också ingå i redovisningen av arbetsgivaravgifter.

Ruta 50 – Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner

Börja med att fylla i samtliga löner och ersättningar som ska ingå i underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55-69. Ta med bilersättningar och traktamenten som överstiger den skattefria delen och belopp avsatta till vinstandelsstiftelse i denna ruta. Ta inte med förmåner.

Ruta 51 – Avgiftspliktiga förmåner

Här fyller du i samtliga förmåner (bil, kost, bostad med mera) som inte utgår i kontanter. Bränsleförmån ska tas upp till verkligt avgiftspliktigt värde. Det verkliga värdet ska alltså inte räknas upp med faktorn 1,2.

Ruta 52 – Avdrag för utgifter i arbetet

Här fyller du i avdrag för anställds utgifter i arbetet enligt Skatteverkets beslut eller fastställd schablon. Läs mer om avdrag för utgifter i arbetet i Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463) och Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401).

Ruta 53 – Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt

Denna summa är det sammanlagda underlaget för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF). Den ska du fördela på rutorna för "Underlag för arbetsgivaravgifter" så att beloppen i rutorna 55 - 69  = beloppet i ruta 53.

Tips: Många arbetsgivare deklarerar samma belopp i rutorna 50, 53 och 55 och inget i övriga underlag. Då räcker det att skriva detta belopp en gång i ruta 55.

Underlag för arbetsgivaravgifter - Arbetsgivaravgifter

Rutorna 55 och 56 – Full arbetsgivaravgift för födda 1952‑

Du ska betala full arbetsgivaravgift för en anställd till och med det år då denne fyller 65 år, det vill säga anställda födda 1952 eller senare.

Rutorna 57 och 58 Enskild näringsidkares första anställda

Här fyller du i underlaget för arbetsgivaravgifter om du har rätt till särskild beräkning av arbetsgivaravgifterna för enskilda näringsidkare (Växa-stöd). Du betalar då bara ålderspensionsavgift på 10,21 %. 

För att uppfylla kravet för stödet ska du vara enskild näringsidkare och anställa din första medarbetare. Anställningen pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Den lägre avgiften gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr per månad och du kan få stödet under högst tolv månader.

Växa-stöd är ett minimis-stöd (stöd av mindre betydelse). Du måste även lämna uppgifter om storleken på andra minimis-stöd som du har fått innevarande år och de två föregående beskattningsåren i rutan Upplysningar. Om du inte har fått något stöd ska du ange det för motsvarande år i ruta Upplysningar.  

Rutorna 59 och 60 – Ålderspensionsavgift och särskild löneskatt för födda 1938‑1951

Från och med det år en anställd, som är född 1938 eller senare, fyller 66 år ska du bara betala ålderspensionsavgift och särskild löneskatt. År 2017 gäller det personer som är födda 1938-1951.   

Rutorna 61 och 62 – Särskild löneskatt för födda 1937 eller tidigare

Du ska betala särskild löneskatt med den lägre procentsatsen för anställda som är födda 1937 eller tidigare.

Rutorna 65 och 66 – Företag och ambassader utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt

Anställda födda 1938 eller senare:

Ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige betalar ingen allmän löneavgift eller särskild löneskatt på de anställdas ersättningar. Du ska därför redovisa lön och avgift i rutorna 65-66 för anställda födda 1938 eller senare.

När du räknar ut arbetsgivaravgiften tar du varje åldersgrupp för sig, födda 1938 – 1951, respektive födda 1952 och senare. Fyll därefter i den sammanlagda arbetsgivar­avgiften för dessa i ruta 66.

Särskild löneskatt
Redovisa särskild löneskatt med den högre procentsatsen på vissa förvärvsinkomster som bidrag till vinstandelsstiftelser och ersättning från avtalsförsäkringar i rutorna 65 och 66.

Ruta 67 Kod samt rutorna 69 och 70 – Indien, USA, Kanada, Québec, Sydkorea

Enligt konventioner om social trygghet med Sydkorea, Indien, USA och Kanada samt avtal med Québec ska arbetsgivare i Sverige som sänder en anställd för arbete i Sydkorea, Indien, USA, Kanada eller Québec i vissa fall inte betala alla arbetsgivaravgifter. Samma sak gäller för arbetsgivare i Sydkorea, Indien, USA, Kanada och Québec som sänder en anställd för arbete i Sverige. Ange arbetsgivarens hemland med en kod i ruta 67. Vilken kod som ska anges och procentsatserna för dessa "utsändningsfall" hittar du i "Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser" (SKV 463). Läs om konventioner om social trygghet, se "Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter" (SKV 401).

Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter – Avdrag

Avdrag för ersättning till personer som arbetar med forskning och utveckling

Ruta 73 och 74 - Forskning och utveckling

Arbetsgivare kan i vissa fall göra avdrag från arbetsgivaravgifter för ersättning till personer som arbetar med forskning och utveckling. Avdrag får göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. Sammanlagt får avdraget uppgå till högst 230 000 kronor per koncern och månad.

Avdrag för regionalt stöd i stödområden

Ruta 75 och 76 – Regionalt stöd

Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet.

Avdraget är 10 procent på underlaget i ruta 55 och i ruta 57. Avdrag får sammanlagt göras med högst 7 100 kronor per månad.

Det regionala stödet är ett riktat stöd som enligt EU:s regler ingår i ”statsstöd av mindre betydelse”. Stödet får tillsammans med andra stöd i samma grupp inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod.

Ruta 77 – Summa underlag (Uppgiften registreras inte)

Den här rutan är till för dig som för din egen kontroll vill summera underlagen i rutorna 55-69.

Ruta 78 – Summa arbetsgivaravgift

Här summerar du beloppen i rutorna 56-70 med avdrag för belopp i ruta 74 och i ruta 76.

Avdragen skatt att deklarera för månaden

Underlag för skatteavdrag – Avdragen skatt

Rutorna 81 och 82 – Lön och förmåner inkl. SINK och A-SINK

Fyll i underlaget som du har beräknat skatteavdraget på (bruttolön och förmåner) i ruta 81. Fyll i den sammanlagt avdragna skatten på lön och förmåner i ruta 82. Beloppet i ruta 81 får inte vara lägre än beloppet i ruta 82. Underlag och avdragen skatt enligt SINK och A-SINK ska också redovisas i rutorna 81 och 82.

Rutorna 83 och 84 – Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK

Pensionsinstitut, försäkringsföretag, arbetslöshetskassor m.fl. fyller i underlaget för preliminär skatt eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på pension, livränta, försäkringsersättning eller studiestöd i ruta 83. Fyll i avdragen skatt på dessa ersättningar i ruta 84.

Betalar du ut pension till tidigare anställda och redovisar den i ruta 30 på den vanliga lönekontrolluppgiften (KU 10) ska du använda rutorna 81 och 82 i stället för rutorna 83 och 84.

Rutorna 85 och 86 – Ränta och utdelning

Du som ska göra skatteavdrag på ränta och utdelning fyller i underlaget (räntan, utdelningen) i ruta 85 och avdragen skatt på ränta och utdelning i ruta 86.

Rutorna 87 och 88 – Summa underlag för skatteavdrag - Summa avdragen skatt

Summan av underlagen för skatteavdrag i rutorna 81, 83 och 85 skriver du i ruta 87 och summan av avdragen skatt i rutorna 82, 84 och 86 skriver du i ruta 88.

Summa avgift och skatt att betala

Här kan du fylla i summan av rutorna 78 (summa arbetsgivaravgift) och ruta 88 (summa avdragen skatt). 

Ruta 99 – Uppgift till Försäkringskassan

Försäkringskassan behöver uppgifter om sjuklönekostnad för att räkna ut om du kan få pengar tillbaka. Det kallas för Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Fyll i kostnader som du ska betala enligt sjuklönelagen. Det innebär:

  • Kostnader för dag 2-14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner. (För dig som har anställda med särskilt högriskskydd, eller allmänt högriskskydd, – gäller från dag 1).
  • Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder.
  • Räkna inte med kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställde.

Mer information finns på forsakringskassan.selänk till annan webbplats

2017 års version av arbetsgivardeklarationen, utgåva 20

Skatteverket

Till toppen