På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Internationella avgiftsfrågor, beskattning, kontrolluppgifter och PGI

Avsikten med denna översikt är att man snabbt ska kunna få grundläggande svar i fråga om vad som gäller beträffande skyldigheten att betala socialavgifter, erlägga skatt samt lämna kontrolluppgifter i internationella sammanhang.

Översikten tar upp fyra områden

Översikten omfattar endast anställning i enskild tjänst. Beträffande offentlig tjänst gäller som huvudregel att såväl skatter som socialavgifter ska betalas i den stat arbetsgivaren/myndigheten är hemmahörande, oavsett var arbetet utförs.

Observera att översikten endast ger upplysningar om huvudreglerna för privatanställda i allmänhet. För speciella fall, t.ex. flygande personal eller ombordanställda på fartyg, gäller särskilda regler både i fråga om skatter och om socialavgifter.

Observera att när det gäller den praktiska tillämpningen av sexmånaders- och ettårsregeln, som omnämns i översiktens punkt 1 och 4, är det den anställde som ansöker om att skatteavdrag inte ska göras under inkomståret. Även om den anställde får ett beslut om att skatteavdrag inte ska göras (jämkning) är han skyldig att deklarera sin inkomst i inkomstdeklarationen. I inkomstdeklarationen ska uppgifter lämnas så att Skatteverket kan ta ställning till om sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig. Detta görs lämpligen under "Övriga upplysningar" eller i särskild bilaga.

Det finns en förklaring av bokstäverna under respektive tabell.

Svensk arbetsgivare sänder ut anställd som är hemmahörande i Sverige för arbete utomlands

 Arbete och vistelse kortare än 6 månaderArbete och vistelse mellan sex månader och ett årArbete och vistelse mellan ett och två årArbete och vistelse längre än två år
EES-medborgare* sänds ut till annat EES-landACEJ
Icke EES-medborgare, bosatt i Sverige, sänds ut till Danmark, Norge, Island samt i Sverige bosatta personer som sänds till land som Sverige har slutit konvention med, men utanför EESBDFE
Person hemmahörande i Sverige sänds ut till icke EES/konventionsland samt icke EES-medborgare som sänds till LiechtensteinGHII

* Tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatt i Sverige (person som är bosatt i ett medlemsland men som inte är medborgare i något EU- eller EES-land eller i Schweiz) omfattas av EU:s regler om försäkringstillhörighet. Reglerna om tredjelandsmedborgare är direkt tillämpliga på alla EU-länder med undantag för Danmark. De tre EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz omfattas ännu inte av reglerna om tredjelandsmedborgare. Förutom Sverige är följande länder medlemmar i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien,Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Enbart EES-länder är Norge, Island och Liechtenstein.

A

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Den anställde ska ha ett intyg om tillämplig lagstiftning från Försäkringskassan i Sverige.
Beskattning: Skatteavdrag ska göras enligt tabell. Inkomsten ska beskattas i Sverige.
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift , KU10, ska lämnas.
PGI: Ja

B

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Den anställde ska ha ett intyg om tillämplig lagstiftning från Försäkringskassan i Sverige.
Beskattning: Skatteavdrag ska göras enligt tabell. Inkomsten ska beskattas i Sverige.
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas.
PGI: Ja.

C

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Den anställde ska ha ett intyg om tillämplig lagstiftning från Försäkringskassan i Sverige som visar att den anställde ska tillhöra svensk socialförsäkring.
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet kan den anställde ansöka om beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras i Sverige (jämkning). Inkomsten är fri från skatt i Sverige när sexmånadersregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Om beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) finns ska särskild kontrolluppgift, KU14, med kryss i ruta 092A lämnas. Om beslut om ändrad beräkning inte finns ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas.
PGI: Ja.

D

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Den anställde ska ha ett intyg om tillämplig lagstiftning från Försäkringskassan i Sverige som visar att den anställde ska tillhöra svensk socialförsäkring.
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet kan den anställde ansöka om beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras i Sverige (jämkning). Inkomsten är fri från skatt i Sverige när sexmånadersregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Om beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) finns ska särskild kontrolluppgift, KU14, med kryss i ruta 092C lämnas. Om beslut om ändrad beräkning inte finns ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas.
PGI: Ja.

E

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Den anställde ska ha ett intyg om tillämplig lagstiftning från Försäkringskassan i Sverige som visar att han ska tillhöra svensk socialförsäkring.
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet eller om inkomsten är undantagen från skatteplikt i arbetslandet kan den anställde ansöka om beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras (jämkning). Inkomsten är fri från skatt i Sverige om sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig. Kontrolluppgift: Om beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) finns ska särskild kontrolluppgift, KU14, lämnas med kryss i ruta 092A. Om beslut om ändrad beräkning (jämkning) inte finns ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas.
PGI: Ja

F

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige så länge som respektive konventions regler om utsändning gäller. Angående konventionernas utsändningsregler, se lista i slutet på lathunden. Den anställde ska ha utsändningsintyg. Efter konventionstidens utgång ska inga arbetsgivaravgifter betalas i Sverige.
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet eller om inkomsten är undantagen från skatteplikt i arbetslandet kan den anställde ansöka om beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras (jämkning). Inkomsten är fri från skatt i Sverige om sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig. Kontrolluppgift: Om beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) finns ska särskild, KU14, med kryss i ruta 092C lämnas under den tid som konventionens regler om utsändning gäller och med kryss i ruta F för tid därefter. Om beslut om ändrad beräkning (jämkning) inte finns ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas. Efter konventionstidens utgång ska lönen tas upp i ruta 031 på KU10. ** PGI: Ja, men bara under tiden som konventionens regler om utsändning gäller.

G

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige.
Beskattning: Skatteavdrag ska göras enligt tabell. Inkomsten ska beskattas i Sverige.
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas.
PGI: Ja.

H

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige.
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet kan den anställde ansöka om beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras i Sverige (jämkning). Inkomsten är fri från skatt i Sverige när sexmånadersregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Om beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) finns ska särskild kontrolluppgift, KU14, med kryss i ruta 092D lämnas. Om beslut om ändrad beräkning (jämkning) inte finns ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas.**
PGI: Ja.

I

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige.
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet eller om inkomsten är undantagen från skatteplikt i arbetslandet kan den anställde ansöka om beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras (jämkning). Inkomsten är fri från skatt i Sverige om sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Om beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) finns ska särskild kontrolluppgift, KU14, med kryss i ruta 092F lämnas. Om beslut om ändrad beräkning (jämkning) inte finns ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas. Inkomsten ska redovisas i ruta 031 på KU10.**
PGI: Nej

J

Socialavgifter: Huvudregeln är att socialavgifter inte ska betalas i Sverige. Om beslut om dispens finns och den anställde har ett intyg om tillämplig lagstiftning från Försäkringskassan som visar att han ska tillhöra svensk socialförsäkring ska socialavgifter betalas i Sverige.  
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet eller om inkomsten är undantagen från skatteplikt i arbetslandet kan den anställde ansöka om beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras (jämkning). Inkomsten är fri från skatt i Sverige om sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig. Kontrolluppgift: Om beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) finns ska särskild kontrolluppgift, KU14, lämnas med kryss i ruta 092F. Om intyg om tillämplig lagstiftning finns ska KU 14 med kryss i ruta 092A lämnas. Om beslut om ändrad beräkning (jämkning) inte finns ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas.
PGI: Nej. Ja om intyg om tillämplig lagstiftning finns.

** OBS! Översikt nr 1 gäller för anställda som är obegränsat skattskyldiga, dvs. personer som ska anses vara hemmahörande i Sverige under tiden för arbete utomlands.

Anställda som tillhör kategori E, F, I eller J ovan kan dock i vissa fall vara begränsat skattskyldiga på grund av varaktig bosättning utomlands.

För anställda som är begränsat skattskyldiga gäller att inkomst av anställning i utlandet är skattebefriad i Sverige utan beslut om jämkning. Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska inte lämnas för sådana utlandsinkomster. För begränsat skattskyldiga som har hemvist i stater med vilka Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal ska dock särskild kontrolluppgift, KU14, med kryss i ruta 092F lämnas.

Svensk arbetsgivare anställer person som är hemmahörande i utlandet för arbete i Sverige

 Arbete och vistelse är kortare tid än 6 månaderArbete och vistelse är mellan 6 mån och ett årArbete och vistelse är längre än ett år
EES-medborgare* hemmahörande i annat EES-land arbetar i SverigeACE
Personer hemmahörande i land utanför EES som arbetar i Sverige, samt icke EES-medborgare hemmahörande i Norge Island, Danmark eller SchweizBDF

* Tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatt i Sverige (person som är bosatt i ett medlemsland men som inte är medborgare i något EU- eller EES-land eller i Schweiz) omfattas av EU:s regler om försäkringstillhörighet. Reglerna om tredjelandsmedborgare är direkt tillämpliga på alla EU-länder med undantag för Danmark. De tre EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz omfattas ännu inte av reglerna om tredjelandsmedborgare. Förutom Sverige är följande länder medlemmar i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Enbart EES-länder är Norge, Island och Liechtenstein.

A

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Om den anställde har med sig ett intyg om tillämplig lagstiftning som anger att han ska omfattas av annat lands socialförsäkring, till exempel p.g.a. att han arbetar i två eller flera EES-länder eller p.g.a. beslut om dispens, gäller intyget och avgifter ska inte betalas i Sverige.
Beskattning: Den anställde eller arbetsgivaren ska ansöka om SINK. Det finns möjlighet för den anställde att istället bli beskattad enligt de regler som annars gäller för beskattning av tjänsteinkomster.
Kontrolluppgift: Kontrolluppgift - Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) , KU13, ska lämnas. Om den anställde inte ska omfattas av svensk socialförsäkring ska ersättningen redovisas i ruta 031 på KU13. Om den anställde valt att bli beskattad enligt de regler som annars gäller för beskattning av tjänsteinkomster ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas.
PGI
: Ja. (Nej om intyg om tillämplig lagstiftning från annat land finns).

B

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige, om inte intyg om tillämplig lagstiftning finns.
Beskattning: Den anställde eller arbetsgivaren ska ansöka om SINK. Det finns möjlighet för den anställde att istället bli beskattad enligt de regler som annars gäller för beskattning av tjänsteinkomster.
Kontrolluppgift:  KU13, ska lämnas. Inkomsten ska redovisas i ruta 011, ruta 031 om intyg om tillämplig lagstiftning finns. Om den anställde valt att bli beskattad enligt de regler som annars gäller för beskattning av tjänsteinkomster ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas.
PGI: Ja. (Nej om intyg om tillämplig lagstiftning från annat land finns)

C

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Om den anställde har med sig ett intyg om tillämplig lagstiftning som anger att han ska omfattas av annat lands socialförsäkring, till exempel p.g.a. att han arbetar i två eller flera EES-länder eller p.g.a. beslut om dispens, gäller intyget och avgifter ska inte betalas i Sverige.
Beskattning: Personen ska skatteregistreras och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Skatt ska dras enligt tabell (kolumn 2 om intyg om tillämplig lagstiftning finns).
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Om den anställde inte ska omfattas av svensk socialförsäkring ska ersättningen tas upp i ruta 031 på KU10.
PGI:
Ja (Nej om intyg om tillämplig lagstiftning från annat land finns).

D

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. (Om intyg om tillämplig lagstiftning finns se under B)
Beskattning: Personen ska skatteregistreras och taxeras som obegränsat skattskyldig i Sverige. Skatt ska dras enligt tabell.
Kontrolluppgift: Vanlig löne-KU, KU10, ska lämnas. Inkomsten ska redovisas i ruta 11.
PGI: Ja.

E

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Om den anställde har med sig ett intyg om tillämplig lagstiftning som anger att han ska omfattas av annat lands socialförsäkring, till exempel p.g.a. att han arbetar i två eller flera EES-länder eller p.g.a. beslut om dispens, gäller intyget och avgifter ska inte betalas i Sverige.
Beskattning: Personen ska skatteregistreras och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Skatt ska dras enligt tabell (kolumn 2 om intyg om tillämplig lagstiftning finns).
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Om den anställde inte ska omfattas av svensk socialförsäkring ska ersättningen tas upp i ruta 031 på KU10.
PGI: Ja (Nej om intyg om tillämplig lagstiftning från annat land finns).

F

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. (Om intyg om tillämplig lagstiftning finns se under B)
Beskattning: Personen ska skatteregistreras och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Skatt ska dras enligt tabell.
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Inkomsten ska redovisas i ruta 011.
PGI: Ja.

Utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige sänder ut anställd som är hemmahörande i utlandet för arbete i Sverige

 Arbete och vistelse kortare än 6 månaderArbete och vistelse mellan 6 mån och ett årArbete och vistelse mellan ett år och två årArbete och vistelse längre än två år
EES-medborgare* sänds ut från EES-land till SverigeADGJ
Person bosatt i land som Sverige slutit konvention med utanför EES sänds ut till Sverige samt icke EES-medborgare bosatt i Danmark, Island, Norge och Schweiz sänds till SverigeBEHH
Person hemmahörande i land som inte är EES-land och som Sverige inte slutit konvention med sänds ut till Sverige (även tredjelands-medborgare i Liechtenstein)CFII

* Tredjelandsmedborgare (person som är lagligen bosatt i ett medlemsland men som inte är medborgare i något EU- eller EES-land eller i Schweiz)  omfattas av EU:s regler om försäkringstillhörighet. Reglerna om tredjelandsmedborgare är direkt tillämpliga på alla EU-länder med undantag för Danmark. De tre EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz omfattas ännu inte av reglerna om tredjelandsmedborgare. Förutom Sverige är följande länder medlemmar i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Enbart EES-länder är Norge, Island och Liechtenstein.

A

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige. Den anställde ska ha ett intyg om tillämplig lagstiftning som visar att han tillhör hemlandets socialförsäkring under utsändningstiden.
Beskattning: Skatt ska inte betalas i Sverige.
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte.
PGI: Nej.

B

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige. Den anställde ska ha utsändningsintyg.
Beskattning: Skatt ska inte betalas i Sverige.
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte.
PGI: Nej.

C

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige.
Beskattning: Skatt ska inte betalas i Sverige.
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte.
PGI: Nej.

D

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige. Den anställde ska ha ett intyg om tillämplig lagstiftning som visar att han tillhör hemlandets socialförsäkring under utsändningstiden.
Beskattning: Den anställde ska normalt betala SA-skatt (inte allmän pensionsavgift) och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige.
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Om den anställde inte ska omfattas av svensk socialförsäkring ska inkomsten redovisas i ruta 031.
PGI: Nej.

E

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige. Den anställde ska ha utsändningsintyg.
Beskattning: Den anställde ska normalt betala SA-skatt (ej allmän pensionsavgift) och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige.
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Inkomsten ska tas upp i ruta 031.
PGI: Nej.

F

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige.
Beskattning: Den anställde ska normalt betala SA-skatt (ej allmän pensionsavgift) och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige.
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Inkomsten ska tas upp i ruta 031.
PGI: Nej.

G

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige. Den anställde ska ha ett intyg om tillämplig lagstiftning som visar att han tillhör hemlandets socialförsäkring under utsändningstiden.
Beskattning: Den anställde ska normalt betala SA-skatt (inte allmän pensionsavgift) och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige.
Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Om den anställde inte ska omfattas av svensk socialförsäkring ska inkomsten redovisas i ruta 031.
PGI: Nej.

H

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas i Sverige under den tid som respektive konventions regler om utsändning gäller. Den utsände ska ha utsändningsintyg. Ang. konventionernas utsändningsregler: se lista i slutet på lathunden. När tiden för utsändning gått ut ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter, utom allmän löneavgift, i Sverige. Arbetsgivaren ska arbetsgivarregistreras på utlandsskattekontoret i Stockholm eller Malmö. Arbetsgivaren och den anställde kan träffa en överenskommelse (socialavgiftsavtal) om att den anställde ska redovisa och betala arbetsgivaravgifterna i arbetsgivarens ställe.
Beskattning: Den anställde ska betala SA-skatt och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Inkomsten ska tas upp i ruta 011. Om den anställde inte ska tillhöra svensk socialförsäkring ska inkomsten redovisas i ruta 031. Om socialavgiftsavtal finns, kryssa i ruta 093.
PGI: Ja (efter konventionstidens utgång).

I

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter utom allmän löneavgift ska betalas i Sverige. Den utländske arbetsgivaren ska arbetsgivar-registreras. Detta sker på utlandsskattekontoret i Stockholm eller Malmö. Arbetsgivaren och den anställde kan träffa en överenskommelse (socialavgiftsavtal) om att den anställde ska redovisa och betala arbetsgivaravgifterna i arbetsgivarens ställe.
Beskattning: Den anställde ska betala SA-skatt och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas.
PGI: Ja.

J

Socialavgifter: Arbetsgivaravgifter utom allmän löneavgift ska betalas i Sverige om inte intyg om tillämplig lagstiftning finns. Den utländske arbetsgivaren ska arbetsgivarregistreras. Detta sker på utlandsskattekontoret i Stockholm eller Malmö. Arbetsgivaren och den anställde kan träffa en överenskommelse (socialavgiftsavtal) om att den anställde ska redovisa och betala arbetsgivaravgifterna i arbetsgivarens ställe.
Beskattning: Den anställde ska betala SA-skatt och beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Kontrolluppgift: Vanlig lönekontrolluppgift, KU10, ska lämnas. Inkomsten ska redovisas i ruta 011. Om den anställde inte ska tillhöra svensk socialförsäkring ska inkomsten redovisas i ruta 031. Om socialavgiftsavtal finns, kryssa i ruta 093.
PGI: Ja (Nej om intyg om tillämplig lagstiftning från annat land finns).

Utländsk arbetsgivare anställer person som är hemmahörande i Sverige för arbete utomlands (ej utsändning)

 Arbete och vistelse mindre än 6 månaderArbete och vistelse mellan 6 mån och ett årArbete och vistelse längre än ett år
EES-medborgare*, hemmahörande i Sverige arbetar i annat EES-landABC
Person hemmahörande i Sverige arbetar i annat land utanför EES som Sverige har slutit konvention med samt icke EES-medborgare hemmahörande i Sverige arbetar i Danmark, Norge, Island eller SchweizDEF
Person hemmahörande i Sverige arbetar i land som inte är EES-land och som Sverige inte slutit konvention medGHI

* Fr.o.m. den 1 juni 2003 omfattas även tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatt i Sverige (person som är bosatt i ett medlemsland men som inte är medborgare i något EU- eller EES-land eller i Schweiz) av EU:s regler om försäkringstillhörighet. Reglerna om tredjelandsmedborgare är direkt tillämpliga på alla EU-länder med undantag för Danmark. De tre EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz omfattas ännu inte av reglerna om tredjelandsmedborgare. Förutom Sverige är följande länder medlemmar i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Enbart EES-länder är Norge, Island och Liechtenstein.

A

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter inte ska betalas i Sverige. Om den anställde har med sig ett intyg om tillämplig lagstiftning som anger att han ska omfattas av svensk lag ska arbetsgivaren i utlandet betala arbetsgivaravgifter, utom allmän löneavgift, i Sverige och den utländska arbetsgivaren ska registrera sig på utlandsskattekontoret i Stockholm eller Malmö. Beskattning: Den anställde ska betala SA-skatt och taxeras som obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid skatteberäkningen medges avräkning för skatt som betalats i utlandet. Undantag: När arbetet utförs i något av de nordiska länderna är inkomsten helt skattebefriad i Sverige om skatt betalas i arbetslandet (gäller inte artister och idrottsmän).
Kontrolluppgift: Om den anställde ska tillhöra svensk socialförsäkring ska vanliga lönekontrolluppgift, KU10, lämnas. I övriga fall ska någon svensk kontrolluppgift inte lämnas.
PGI: Nej (Ja om intyg om tillämplig lagstiftning från Sverige finns).

B

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter inte ska betalas i Sverige. Om den anställde har med sig ett intyg om tillämplig lagstiftning som anger att han ska omfattas av svensk lag ska arbetsgivaren i utlandet betala arbetsgivaravgifter, utom allmän löneavgift, i Sverige och den utländska arbetsgivaren ska registrera sig på utlandskattekontoret i Stockholm eller Malmö. Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet ska preliminär skatt inte betalas i Sverige. Inkomsten är skattebefriad i Sverige om sexmånadersregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Om den anställde ska tillhöra svensk socialförsäkring ska vanlig lönekontrolluppgift lämnas. I övriga fall ska någon svensk kontrolluppgift inte lämnas.
PGI: Nej. (Ja om intyg om tillämplig lagstiftning från Sverige finns).

C

Socialavgifter: Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter inte ska betalas i Sverige. Om den anställde har med sig ett intyg om tillämplig lagstiftning som anger att han ska omfattas av svensk lag ska arbetsgivaren i utlandet betala arbetsgivaravgifter, utom allmän löneavgift, i Sverige och registrera sig på utlandsskattekontoret i Stockholm eller Malmö.
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet eller om inkomsten är undantagen från skatteplikt i arbetslandet ska preliminär skatt inte betalas i Sverige. Inkomsten är fri från skatt i Sverige om sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Om den anställde ska tillhöra svensk socialförsäkring ska vanlig lönekontrolluppgift, KU10, lämnas. I övriga fall ska någon svensk kontrolluppgift inte lämnas. (Se under A).
PGI: Nej (Ja om intyg om tillämplig lagstiftning från Sverige finns).

D

Socialavgifter: Den utländske arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige. (Om utsändningsintyg finns se under A).
Beskattning: Den anställde ska betala SA-skatt och taxeras som bosatt i Sverige. Vid skatteberäkningen medges avräkning för skatt som betalas i utlandet. Undantag: När arbetet utförs i något av de nordiska länderna är inkomsten skattebefriad i Sverige om skatt betalas i arbetslandet (gäller inte artister och idrottsmän).
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte. (Se under A).
PGI: Nej. (Ja om utsändningsintyg från Sverige finns).

E

Socialavgifter: Den utländske arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige. (Om utsändningsintyg finns se under B).
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet ska preliminär skatt inte betalas i Sverige. Inkomsten är fri från skatt i Sverige om sexmånadersregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte. (Se under B)
PGI: Nej. (Ja, om utsändningsintyg från Sverige finns).

F

Socialavgifter: Den utländske arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige. (Om utsändningsintyg finns se under C).
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet eller om inkomsten är undantagen från skatteplikt i arbetslandet ska preliminär skatt inte betalas i Sverige. Inkomsten är skattebefriad i Sverige om sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte. (Se under C)
PGI: Nej (Ja, om utsändningsintyg från Sverige finns).

G

Socialavgifter: Den utländske arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige. Beskattning: Den anställde ska betala SA-skatt och beskattas som bosatt i Sverige. Vid skatteberäkningen medges avräkning för skatt som betalas i utlandet. Undantag: När arbetet utförs i något av de nordiska länderna är inkomsten skattebefriad i Sverige om skatt betalas i arbetslandet (gäller inte artister och idrottsmän).
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte. (Se under A)
PGI: Nej.

H

Socialavgifter: Den utländske arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige. Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet ska preliminär skatt inte betalas i Sverige. Inkomsten är skattebefriad i Sverige om sex-månadersregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte.
PGI: Nej.

I

Socialavgifter: Den utländske arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige. Den anställde ska inte betala egenavgifter.
Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet eller om inkomsten är undantagen från skatteplikt i arbetslandet ska preliminär skatt inte betalas i Sverige. Inkomsten är skattebefriad i Sverige om sex-månaders- eller ettårsregeln är tillämplig.
Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte.
PGI: Nej.

Sverige har slutit konvention om social trygghet med följande länder
KonventionslandMaximal utsändningstidTyp av konvention
De nordiska länderna*12avsiktskonvention
Chile12avsiktskonvention
Frankrike*36avsiktskonvention
Grekland*24ej avsiktskonvention
Indien24avsiktskonvention
Israel36avsiktskonvention
Italien*24ej avsiktskonvention
Jugoslavien, utom Makedonien24ej avsiktskonvention
Kap Verde12ej avsiktskonvention
Luxemburg*12avsiktskonvention
Marocko36ej avsiktskonvention
Nederländerna*24ej avsiktskonvention
Portugal24ej avsiktskonvention
Schweiz **24ej avsiktskonvention
Spanien*24avsiktskonvention
Storbritannien och Nordirland*12avsiktskonvention
Turkiet12avsiktskonvention
Tyskland*24ej avsiktskonvention
Österrike*12avsiktskonvention
USA***60avsiktskonvention
Kanada ***60ej avsiktskonvention
Quebec***24ej avsiktskonvention

Efter maximal utsändningstids utgång omfattas den utsände inte längre av hemlandets socialförsäkring. Efter utsändningstidens utgång betalas inga avgifter i Sverige. Vissa konventioner är uppbyggda så att den utsände står kvar i hemlandets socialförsäkring under en viss, i respektive konvention, angiven tidsperiod och först därefter flyttas över till arbetslandets socialförsäkring. Dessa konventioner brukar kallas icke avsiktskonventioner. Övriga konventioner är konstruerade så att den utsände redan från utsändningens första dag omfattas av lagstiftningen i arbetslandet om avsikten vid utsändningstillfället är att utsändningen ska pågå under längre tid än den i respektive konvention angivna maximala utsändningstiden. Dessa konventioner brukar kallas avsiktskonventioner dvs. avsikten vid utsändningens början styr vilken lagstiftning som blir tillämplig.

* Tredjelandsmedborgare (person som är bosatt i ett medlemsland men som inte är medborgare i något EU- eller EES-land eller i Schweiz) omfattas av EU:s regler om försäkringstillhörighet. Reglerna om tredjelandsmedborgare är direkt tillämpliga på alla EU-länder med undantag för Danmark. De tre EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz omfattas ännu inte av reglerna om tredjelandsmedborgare. Detta medför att konventionerna endast gäller för den personkrets som inte omfattas av EU:s regler om försäkringstillhörighet. Förutom Sverige är följande länder medlemmar i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Övriga EES-länder är Norge, Island och Liechtenstein.

** EU:s förordning 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet tillämplig mellan EU:s medlemsländer och Schweiz. Detta innebär att EU-medborgare som sänds ut till Schweiz ska behandlas på samma sätt som när utsändning sker till annat EU-land. Medborgare från Schweiz som sänds till Sverige för arbete ska behandlas på samma sätt som övriga EU-medborgare som sänds hit. EU:s förordning 883/2004 om social trygghet gäller för Schweiz från och med 1 april 2012.

*** Konventionerna med Kanada omfattar endast ålderspension, efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Konventionen med Quebec omfattar även arbetsskadeförsäkring. Konventionen med USA omfattar endast efterlevandepension och ålderspension samt från 1 januari 2008 även sjuk- och aktivitetsersättning. Detta innebär att den interna lagstiftningen ska gälla för de grenar som inte regleras av de aktuella konventionerna.

Om e-tjänster

För att göra det snabbare och enklare för dig som företagare har vi tagit fram en rad
e-tjänster. (1:52 min)

Skatteverket

Till toppen